Halkla İlişkiler Kampanyası Nasıl Hazırlanır?

Halkla İlişkiler Kampanyası Nasıl Hazırlanır?

Halkla ilişkiler kampanyaları, kurumun/markanın hedef kitlesi ile etkili iletişim kurmasını, kurumun/markanın itibar kazanmasını sağlayan iletişim faaliyetleridir. İşlevleri ve etkileri düşünüldüğünde kampanyanın belli bir sistem, plan program dahilinde hazırlanması beklenmektedir. Kampanyalar araştırma, planlama, uygulama değerlendirme başlıkları dahilinde ele alınmaktadır.

Araştırma

 • Öncelikle PEST analizi yapılmalıdır. Yani politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörler analiz edilmelidir. Politik faktörler; vergi düzenlemeleri, yasalar ve içinde bulunulan ülkenin dış ilişkilerini (marka/kurum çok uluslu bir yapılanma ise) kapsamaktadır. Ekonomik faktörler, enflasyon oranları, tüketici alım gücü ve markanın/ kurumun ekonomik tablosunu kapsamaktadır. Sosyal faktörler; coğrafik, demografik, psikografik faktörler, gelenek yapıları ve toplumsal yaşamın incelenmesidir. Teknolojik faktörler; AR-GE faaliyetleri, gelişen internet teknolojileri ile hedef kitle ile iletişim gibi unsurları kapsamaktadır.Ardından, kuruma/ markaya karşı gelebilecek tehdit ve fırsatlar analiz edilmelidir.
 • Rakip analizi yapılmalı, rakiplerin en son nasıl bir kampanya ile kime seslendikleri araştırılmalıdır.
 • Her şeyden önce kurum/ marka kendini tanımalıdır, durum analizi yapılmalı güçlü ve zayıf yönler ortaya çıkarılmalıdır.
 • Hedef kitlenin özellikleri tespit edilmeli, net bir hedef kitle profili çıkarılmalıdır.

Planlama

 • Araştırma sonuçlarının ortaya çıkardığı tablo sonucunda kurumun/markanın ulaşmak istediği kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri saptanmalıdır.
 • Hedeflere ulaşacak stratejiler geliştirilmelidir.
 • Yaratıcı strateji ve hedef kitleye iletiletilecek mesaj belirlenmeli ve söylemin stratejisi çıkartılmalıdır.
 • Yaratıcı strateji ile gerçekleşecek iletişim faaliyetleri belirlenmelidir.
 • Gerçekleşecek faaliyetlerin hangi zaman dilimini gösterdiğini belirten takvim hazırlanmalıdır.
 • Kullanılacak medya araçların planı yapılmalıdır.
 • Bütün bunlar için kampanya bütçesi hazırlanmalıdır.

Uygulama
Artık belirlenen hedeflere ulaşmak için harekete geçme zamanı gelmiştir. Kampanyanın yeterliliğini ölçmek adına odak bir grup üzerinde uygulama yapılabilir.
Planlama aşamasının dışına çıkmadan belirlenen faaliyetler uygulanmalıdır.

Değerlendirme
Kampanya sona erdikten sonraki adımdır.
Doğru hedef kitle seçildi mi? mesaj hedef kitleye ulaştı mı? Belirlenen takvim ve bütçeye uyuldu mu? vb. sorular yanıtlanmalıdır.
Yapılan hatalardan ders alınmalıdır, kuşkusuz bu bir sonraki kampanyanın başarısını artıracaktır.

Görsel kaynak;
 https://assets.entrepreneur.com/content/16x9/822/20150821172344-pr-public-relations-press-conference.jpeg