Dijital Halkla İlişkiler Kavramı

Dijital Halkla İlişkiler Kavramı

Halkla ilişkiler, en basit tanımlamayla kurum ile hedef kitle arasındaki iletişim sürecini yönetir. Dijital mecraların önem kazanması, halkla ilişkilerin de geleneksel olarak varlığını sürdürmesinin yanı sıra, dijital alanda da olmasını zorunlu kılmıştır. Özellikle sosyal medyada yaşanan, marka ve kurum imajına zarar veren krizler de bunda etkin bir rol oynamıştır. 

Dijital PR, bloglar, sosyal medya, online basın bültenleri, arama motoru optimizasyonu vb. araçların kullanımıyla sürdürülen iletişim çalışmalarıdır.

Dijital halkla ilişkilerin önemini üç şekilde açıklayabiliriz: Öncelikle direkt olarak kullanıcı tarafından ‘ekşi sözlük, kişisel bloglar’ gibi platformlarda yapılan tavsiyeler, kurumların ürün ve hizmetlerini potansiyel alıcılara pazarlayabilmeleri açısından büyük önem arz ediyor. Bu sebeple bu platformlarda olumlu içeriklerin yoğunlukta olması ve engagement yaratıyor olması gerekiyor. Özellikle olumsuz içerikleri minimize edebilmek iyi bir itibar yönetimi için dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardır. Çünkü bu içerikleri okuyan potansiyel müşteriler tavsiyelerden etkilenerek ürünü alma ya da almama kararı verebildiklerinden bu mecraların yönetilme/beslenme ihtiyacı kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Örneğin sitelerde, müşteri memnuniyetini gösteren o sarı yıldızlar(ratings) bize bir fikir veriyor. Sadece buna göre bile olumlu ya da olumsuz düşünebiliyoruz. Çünkü artık bir ürün ya da hizmet satın almadan önce internette araştırma yapar hale geldik.

İkinci olarak; sosyal medyanın sunduğu pazarlama iletişimi faaliyetleri markalar için potansiyel satış fırsatları yaratıyor. Artık herkesin hayatında standart bir ihtiyaç haline gelen sosyal medyada, markaların gözükmüyor olması çok büyük bir eksiklik. Sosyal medyada yazılan her olumlu yorum, oluşan her engagement, o marka ve kuruma artı bir değer katacaktır. Potansiyel tüketiciler, bu paylaşımları gördükçe o ürün ve hizmetlere olan güveni artacaktır. O kurum yerine, doğrudan olarak müşterisinin böyle bir tavsiyede bulunması çok daha iyi bir etki yaratacaktır.

Üçüncü ve son olarak, markanın ya da kurumun yaşadığı krizleri sadece geleneksel halkla ilişkiler yöntemiyle yönetmek yeterli ve mümkün olmayabilir. Çünkü dijital dünyada gerçekleşen bir krizi yine dijital arenada çözmeniz gerekecek.

Bu üç açıdan önem taşıyan dijital halkla ilişkiler, peki hangi araçlar vasıtasıyla yürütülüyor?

Dijital Halkla İlişkileri Araçları;

  • Kurumsal Bloglar
  • Online Basın Bültenleri
  • Arama Motoru Optimizasyonu
  • Kurumsal Web Dizaynı
  • Sosyal Medya Yönetimi
  • Online Topluluklarla İlişkiler
  • Online İtibar Yönetimi
  • Online Kriz Yönetimi
  • Diğer Alanlar (E-posta, Cep Telefonları, Faks Gönderimi vb.)