Kurum İçi Halkla İlişkiler ve Kurumsal Aidiyet

Kurum İçi Halkla İlişkiler ve Kurumsal Aidiyet

Kurumların ayakta kalmasında, başarılara ulaşmasında en fazla emeği harcayan kuşkusuz çalışanlardır. Üstlendikleri görevler, harcadıkları emek, onları adeta kurumun şah damarı pozisyonuna getirmiştir. Kurumlar ürün ve hizmetlerinde kalite sağlayabilmek rakipleri karşısında güçlü durabilmek adına çalışanlarını elde tutabilmelidirler.

Çalışanların her şeyden önce insan oldukları unutulmamalıdır, kurum çalışanlarına karşı bazı sorumlulukları yerine getirmelidir. Halkla ilişkiler birimi dış hedef kitle ile iletişimi yönetirken, iç hedef kitleyi unutmamalı, gerçekleştirdiği faaliyetlerle çalışanların kuruma karşı bağlılık duymalarını sağlamalıdır. Gerçekleşen bu faaliyetler kurum içi halkla ilişkiler olarak anılmaktadır. Halkla ilişkiler biriminin bu noktada esas görevleri şu şekilde özetlenebilir.

  • Kurum içinde etkin bir iletişim ağı olmalıdır. Çalışanlar ve yöneticiler belirli aralıklarla düzenlenen toplantılarda talep, öneri, istek ve şikayetlerini dile getirebilmelidir. Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişim ağı geri bildirimli olarak gerçekleşmelidir. Yöneticiler aldıkları kararları çalışanlarına iletirken, çalışanlar da bu kararlarla ilgili önerilerini rahat bir şekilde sunabilmelidir, böylelikle çalışanlar fikirlerine değer verildiğini hissedebilecektir.
  • Çalışanların takım ruhunu eğlenceli bir şekilde algılayabileceği ortamlar oluşturulmalıdır. İşbirliği ve dayanışmanın önemini vurgulamak adına futbol, basketbol maçları gibi etkinlikler düzenlenebilir.
  • Kurumun bir aile olduğu, acıların paylaşılarak azaldığı, sevincin paylaşılarak çoğaldığı unutulmamalı, özel günlerde kurum çalışanlarının yanında olmalıdır.(evlilik, cenaze, doğum günü vb.) Doğum gününde üst düzey yöneticiden hediye almak çalışanı mutlu edecektir.
  • Sosyal sorumluluk projelerine çalışanlar da dahil edilmelidir. Çalıştığı kurumun toplum için bir şeyler yapması ve bu projede kendisinin de rol alması çalışanı gururlandıracaktır.
  • Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik, ailelerinin de katılımıyla, belirli aralıklarla yemek, konser, piknik, sergi parti vb. etkinlikler düzenlenebilir.
Görsel kaynak;
http://www.middlemarketcenter.org/Media/Expert%20Perspectives%20Images/imageofmaletouchingvirtu_99313.jpg