Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla ilişkiler; bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan bir yönetim sürecidir. Halkla ilişkilerde organizasyon çalışmaları yaparken çevre ile karşılıklı iletişim halinde olunmalıdır. Bunu içinde iletişimin istenen düzeyde olabilmesi için karşılıklı anlayış , kabul ve işbirliği yapmak gerekmektedir. Yani söz konusu olan iletişimin ikna edici bir şekilde tasarlanıp gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ikna edici iletişim süreci, halkla ilişkilerin başarısını belirleyen faktör olacaktır.

Halkla ilişkiler faaliyetleri yaparken şirketlerin başarıya ulaşabilmeleri için kullandıkları lüks bir araç olmaktan çıkarak bir zorunluluk haline getirilmeli.
Bunu içinde;

  • Halkla ilişkiler çalışmaları iki yönlü ilişkiye dayalı iletişim süreci olmalıdır.
  • Halkla ilişkiler çalışmaları uzun soluklu olmalı.
  • Mesleki etik kurallara uyarak, toplumsal sorumluluk duygusu bilincinde olmalıdır.
  • Tüm çalışmalar şeffaf ve dürüstlük ilkesine dayanmalıdır.
  • Halkala ilişkiler, markaların, kurumların ve kişilerin aynasıdır. Bu aynaya yansıyanda halkla ilişkiler çalışmalarının sonuçlarıdır.

Kısacası halkla ilişkiler bir işletmenin, kuruluşun yada örgütün başarılı bir şekilde ayakta kalabilmesi için iyi bir “imaj” ve “itibar” kazanması gerekir. Bunu yapabilmesi için de iyi bir halkla ilişkiler uzmanı ile çalışmalıdır. O yüzden işletmeler halkla ilişkiler uzmanlarına ifade özgürlüğünü, özgür iradeyi ve bilginin özgürce akışına dayalı demokratik değerlerin geliştirilmesine destek verilmelidir.

Görsel kaynak;
https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/56537d8bfaaeb06d60f8a0f0/5654b18e8c407d00435e734c_public-relations.jpg