Seyirlik Nesne Algısına Karşı: Obje Değil Kadın!

Seyirlik Nesne Algısına Karşı: Obje Değil Kadın!

Son zamanlarda ülkemizde gittikçe artan cinsel suçlar ve suçluluların kendilerince meşrulaştırdıkları dayanaklar toplum huzursuzluğunu ve gerginliği yükseltiyor. 

Merdivenlerde oturup sohbet eden gençlere saldıran vahşi canlılara bazı olumsuz öğretilerin aşılanması gibi, kadınlara karşı taciz ve tecavüz suçlarının işlenmesinde ise aynı öğretilerin rol oynadığını ve bilinçli şekilde bu öğretilerin aktif hale getirildiğini biliyoruz. Peki bu vahşi öğretiler hümanist duygular taşımaya müsait olmayan bu beyinlere nasıl aşılanıyor? Bu konuda geleneksel ve yeni medya araç olarak kullanılırken, yönetimlerin suçu ve suçluyu meşrulaştırması  ise caydırma politikalarının bir türevi olarak gözlemlenmektedir. Bu öğretilerin kamuoyuna aşılanmasında aktif rol oynayan dijital ve geleneksel medya organlarında kadının nesneleştirilmesi var olan problemlerin asıl nedeni olarak kabul edilebilir. Maalesef ülkemizde konu hakkında yapılan çalışmalar sosyal medya duruşundan öteye gidemezken, sergilenen duruş ise bireysel ve çıkarcı bir hâl almaktadır. Çıkarcı bir kitlesel duruşa dönüşen pasif eylemler ise üzülüyoruz ki  ciddiyet taşımayan “like” ve “retweet”ler ile ayakta durmaya çalışıyor. Kadınların metalaştırıldığı zihniyetlerin sosyal medya ve geleneksel medya yansımaları ise reklam projeleri aracılığı ile aktarılıyor.

Bir araba, hamburger veya yine kadının obje haline getirildiği döner reklamlarında bile cinsiyet eşitliği algısının yıkıldığı fark edilmektedir. Ayrıca kadın değersizleştirilip, hedef gösterilirken, yine bu süreçte  metalaşan kadın profili oluşturuluyor. Kısa bir süre önce ise, #WomenNotObjects (Obje değil kadın) hashtag’iyle başlayan proje ile cinsiyetçi ve pozitivist yaklaşım sergileyen markaların ve reklam çalışmalarına yönelik alaycı ve ironik yanıtlarla oluşturulan içerikler internet kullanıcısına sunuluyor.  Kadınların  nesne olarak  değerlendirilmemesi ve cinsiyetçi yaklaşımlara hedef gösterilmemesi için başlatılan projede reklam çalışmalarında kadının cinsel obje olarak kullanılmasını eleştiren cümleler kullanılarak bu durum protesto ediliyor. Bir sandviç reklamında hamburgeri oral seks aracı olarak gösteren çalışmalara ironik bir şekilde yaklaşan kullanıcılar,  hamburger ile oral seks yapmayı sevdiklerini ileterek oluşan algıyı protesto ediyorlar.

Obje-Degil-Kadın4

Obje-Degil-Kadın5

Obje-Degil-Kadın3