Minimalist Pazarlama Nedir?

Minimalist Pazarlama Nedir?

İletişim ağlarının genişlemesi, ülkeler arası entegrasyonun artması, teknolojinin gelişmesi, bilgiye kolay ve en hızlı yoldan ulaşılması ve bunların sonunda ticarette yaşanan baş döndüren gelişmeler “Pazarlama” dünyasının  daha  karmaşık bir hale gelmesine neden oldu. Hal böyle olunca pazarlama disiplini içerisinde de yepyeni pazarlama yaklaşımları ortaya çıkmaya başlandı.

Son on yılda, pazarlama dünyasına sayısız taktik, yöntem, teknik, süreç, sistem, strateji ortaya kondu. Dijital bazlı pazarlamada uygulanan yöntemler, klasik pazarlama endüstrisinin ezberini bozarak yepyeni bir yöne doğru sürükledi.

Dünya ticaretindeki baş döndüren gelişmeler, internetin yaygınlaşması ile yeni pazarlama enstrümanlarının, klasik yöntemlere göre çok daha hızlı ve etkili olması işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde de dönüşümü gerekli kıldı. Çünkü işletmeler içinde artık kaynaklar kıt ve zaman oldukça dar.

Neil Patel 2016 yılında Huffpost platformundaki makalesinde işletmelerde yaşanan bu değişime karşılık vermeye çalıştıkları pazarlama yaklaşımına alternatif bir yaklaşım olan “Minimalist Pazarlama” kavramı üzerinde durmuştur. Patel’e göre Klasik Pazarlama ile mücadele eden yeni alternatif bir yaklaşım var – minimalist pazarlama. Minimalist pazarlama, gereksiz pazarlama uygulamalarının ortadan kaldırılması ve önceden belirlenmiş stratejik esaslara bağlı kalarak çok daha dar bir uygulama alanında hedefe  odaklanma çabasıdır.

Neil Patel’e göre minimalist pazarlamanın 6 temel özelliği vardır,

1. Minimalist pazarlama önceden oluşturulmuş bir strateji üzerinden yönetilir

Minimalist pazarlamanın olmazsa olmazı stratejiye dayalı olmasıdır.

Stratejide hareket etmenin alternatifi nedir? Olduğu gibi karmaşık olan modern pazarlamanın çoğu, denemenin ve denemenin taktiğine dayanıyor. Pazarlamacılar sıcak olanı, kolay olanı ya da düşünülenleri elde etmek için ne olursa olsun ne elde ederse, birbiri ardına bir taktik artar ve art arda düşer.

Buna karşın, minimalist pazarlama taktiklerin gelip gittiğini itiraf ediyor, ancak sağlam bir strateji bu yolu yönlendirmeye yardımcı olacak.

Taktikler pazarlamanın şeklidir ve açıkça gereklidir. Ancak strateji, pazarlamanın yol gösterici yıldızı olarak hizmet veren nihai amaçtır. Bu stratejiyi ön planda tutmak, karmaşık bir pazarlama labirentini düzenlenmiş bir güç merkezine dönüştüren şeydir.

2. Minimalist pazarlama daha fazla sistem ve daha az insan kullanır.

Pek çok kişiden oluşan bir pazarlama ekibi hızla karmaşık olabilir. İş akışı kadar sıradan ve bölümler arası gerilimler ya da çatışmalar kadar karmaşık olan sorunlar pazarlama gücünü azaltabilir.

Minimalist pazarlama yaklaşımı daha fazla sistem ve yazılım ve daha az insan kullanır. Açıkçası, kalabalık bir pazarlama ekibine sahip olmanın yanlış bir tarafı yok. Birçok işletme daha büyük bir takıma ihtiyaç duyacak kadar büyük. O zaman bile, minimalist pazarlama bu tür personelin en iyi kullanımının sistemleri yönetmek olduğunu bilir.

Bir çalışan zamanını, yazılımın daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapabileceği bir şey yaparak harcadığında, pazarlama sürecindeki şişkinlik ve atık katar.

3. Minimalist pazarlama belirli bir çalışma sırasına göre yapılır.

Pazarlamayı her şeyden daha karmaşık hale getiren ve aynı anda çeşitli tekniklerin denenmesidir.

Pazarlama aktivitenizde aynı anda birçok teknik denediğinizde, paranızı efektif harcamama ve aktivite sonuçlarınızın netliğini görememe riskiniz olur. Örneğin, bir pazarlama projesinde çalışmanın başarısını, hangi taktiklerin desteğiyle olduğunu doğru analiz edemeyebilirsiniz.

Buna karşın, minimalist pazarlama her seferinde bir şeyi belirli bir sıraya göre taktiğini dener. Her seferinde bir şeye odaklandığınızda, daha iyi bir iş yapabilirsiniz. Ayrıca, yatırım getirisini kolayca izleyebilecek ve hızla devam edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz.

4. Minimalist pazarlama, niceliğe değil kaliteye odaklanır.

Muhtemelen bunu söylemek klişedir, ancak nicelikten fazla kalite pazarlamanın önemli bir parçasıdır.

İçerik pazarlaması ve içerik şoku söz konusu olduğunda bunu sezgisel olarak biliyoruz. Ancak ne yazık ki, birçok işletme hala daha fazla miktarda bilgi, makale, yayın, misafir yazısı, tweets, sosyal medya platformu, reklam, gösterim, ölçüm ve infographics hacminin pazarlamayı geliştireceğine inanmaktadır.

Olmayacak. Her zamankinden daha fazla, kalite önemlidir. Ve, minnetle, kalite pazarlamanızı kolaylaştıracak, özümseyecek ve geliştirecek minimalist bir yaklaşımdır.

5. Minimalist pazarlama raporlara daha az zaman harcar.

Geçmişte ve günümüzde pazarlamanın demirbaşlarından biri raporlardır.

Bu raporlar ne olursa olsun, faydalı değillerdir. Pazarlamacılar, çoğu zaman, iş dünyası için etkileyici grafikler ve çizelgeler oluşturmak için saatler süren özenli emek harcıyor. Bu grafikler ve çizelgeler, bir PowerPoint ekranına bir bakış ya da yazdırılan bir kağıda hızlı bir şekilde göz atabilir, ancak nadiren bunları oluşturmaya harcanan emeği ve yoğunluğu haklı çıkartan sonuçlar ortaya çıkarır.

Bilgi ile doludurlar, ancak trajik bir şekilde eylemleri düşüktür.

Bir çözüm var: daha az rapor.

Raven Tools’dan Nathan Baker, üç “minimalist çevrimiçi pazarlama raporunun temel bileşenleri” olduğunu söylüyor;

  • Önemli bir hedefin ilerlemesini gösteren veriler
  • Hangi pazarlama ölçütlerini izlediğiniz
  • Bu verilere dayanarak yapılması gereken eylemler

6. Minimalist pazarlama, en temel ve başarılı çalışmalara odaklanır.

Net bir pazarlama stratejiniz varsa, yalnızca bu stratejiyi gerçekleştirmenize yardımcı olan pazarlama görevlerine odaklanabileceksiniz: 

Temel olan pazarlama çalışmalarına odaklanılmaldır. Başka bir deyişle, bunlar daha fazla gelir getirecek daha fazla müşteri edinmek için işletmenizin bağlı olduğu pazarlama çalışmalarıdır.

Önemli bir katkısı olamamış veya başarılı olmayan herhangi bir pazarlama aktivitesine zaman ayırmak beklenen başarıyı getirmeyebilir. Günümüzde işletmeler zaman ile yarışmakta ve daha yalın stratejilere odaklanmaları gerekir. Tıpkı balon yolculuğunda balonun daha sağlıklı yol alabilmesi için gereksiz olan kum torbalarının atılması gibi.

Kaynak: https://www.huffingtonpost.com/neil-patel/the-6-laws-of-minimalist-_b_9325858.html