Kargolarınızdan Gelen Sessiz Çığlığı Duydunuz Mu?

Kargolarınızdan Gelen Sessiz Çığlığı Duydunuz Mu?

Şirketinizde medya satın alım görevini üstleniyorsanız son dönemlerde kargo poşetlerinden masalarınıza gelen çırpınış seslerini işitiyor olmalısınız.

Bir şirketin reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama, iletişim veya pazarlama destek hizmetleri gibi departmanlarında görev alıyorsanız ve özellikle de şirketin medya planlama ve satın alma görevini üstleniyorsanız, gün içerisinde onlarca yayın grubundan tanışma talebi için telefon, e-mail, LinkedIn’den davet veya üst düzey bağlantılar aracılığıyla görüşme teklifleri alırsınız. Genellikle de görüşme talepleri özel bir kampanya veya iletişim döneminde değilseniz veya bu konuda bütçeniz yetersizse medya planlama ajanslarına yönlendirmek şeklinde sürer gider. Günümüzde ülke ve dünya ekonomisinde oluşan daralma, dövizdeki durdurulamaz yükseliş, kar marjlarında oluşan ciddi kayıplar, yayınların bu tarz iletişime geçme dozunun yükselmesine neden olmuştur. 

Her ayın ilk haftası kargo poşetlerinden ilan verdiğiniz ya da vermediğiniz birçok  yayın grubunun koliler dolusu dergi ve gazete örnekleri çıkar. İtiraf etmek gerekirse ciddi zaman baskısı altında olan  sektör profesyoneli ancak O ay veya hafta  ilanları var ise ilgili gazete veya dergiyi eline alır ve “sörf” yapmaya başlar, ilk olarak ilanı var ise kaçıncı sayfada çıkmıştır? rakip ilan vermiş midir? verdiyse ilanı nerede ve nasıl yayınlanmıştır? ilgili basın bülteni dergide veya gazete yansıma almış mıdır? itinayla kontrol eder ve varsa rakibin ilan veya haberini değerlendirir.  Bununla birlikte bir gerçek vardır ki; Genellikle ilanlar ve haber yansımaları dijital ortam üzerinden medya takip sistemleri aracılığı ile izlenir ve takip edilir.

Peki ya gönderilen onca dergi veya gazeteye ne olur?

Açık ofiste çalışıyorsanız, diğer departmanlardaki arkadaşlarınız masanın üstünde yığınla duran dergilerden ilgi çekenlerini -ki genelikle bunlar alış veriş, yaşam-tarzı, ekonomi veya gezi dergileri olur, sempatik bir ses tonuyla sizden isterler ve böylelikle yeni sahiplerine kavuşurlar, diğer dergiler ise özel bir ilgileneni yoksa 2 ay kadar özel bir alanda muhafaza edilir ve kendisini bekleyen acımasız son ile “geri dönüşüm” poşetinin içerisindeki yerini alır.

Bu kadar çok dergiyi adrese göndermek doğru bir yöntem midir? Bilinmez ancak şöyle de bir gerçek vardır; biz Türkler akdeniz kültürünün de etkisi ile dokunmayı, incelemeyi sever; Kişisel alış veriş sürecinde yaşadığımız benzer süreci kurumsal satın alım içerisinde de yapmaya çalışırız.

TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de Gazete ve dergi sayısı, 2015 yılında 2014 yılına göre %4,5 azalarak 6 bin 802 olmuştur. Bu yayınların %59,9’unu dergiler oluşturmuş, Gazete ve dergilerin tirajı, 2015 yılında 2014 yılına göre %6,3 azalmıştır. Ülkemizde 2015 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı yaklaşık 2 milyar civarındadır, bunun %93,5’ini gazeteler oluşturmaktadır. Gazetelerin yıllık tirajının yaklaşık %88‘ini günlük gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının %50 ye yakınını aylık dergiler, yaklaşık %21’ini ise haftalık dergiler oluşturmuştur.

Peki ya  kargo ile gelen ve bir süre sonra yere göğe sığmayan bu dergi ve gazeteleri kimler okuyor, hedef kitleye ulaşma başarılarında durum ne? bu dergi ve gazeteler gerçekten hedefin % kaçını etkiliyor? vb. bu konuda bir çok soru işareti ve tartışmalar yaşanırken, TÜİK’in farklı bir araştırma sonucu da başka bir negatif durumu gözler önüne seriyor. Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı 2015 yılında, 2014 yılına göre %5,7 azalarak, yaklaşık 524 bin’e gerilemesi kaygıları derinleştirmektedir. İster istemez şu soruyu sormak zorunda kalıyoruz; Günden güne basılı yayınları okumaya veda mı ediyorduk?

Başka bir düşündürücü durum ise TÜİK’in 2015 yılı verileri. Buna göre Türkiye’de 1.513 adet yerel gazete ve dergi, 296 adet bölgesel gazete ve dergi, 2.262 adet ulusal gazete ve dergi yayın yapmaktadır. Ülke ekonomisinde oluşan daralma, dövizdeki önüne geçilemeyen yükseliş nasıl bir senaryoyu gerektirecek bilemeyiz ama tüm bu azalan rakamlara rağmen yayınlar yaşama azmi ile ayakta kalmaya hedef kitlesine seslenmeye ve reklam verenlerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Hal böyleyken kargo poşetlerinden çıkıp, masaların üstünde yer almaya, dikkati çekmeye çalışan ve yayın hayatını sürdürebilmek için var gücüyle mücadele veren yayın kuruluşları reklam pastasından pay alma yarışında zor günler geçiriyor. Kargo poşetlerindeki sessiz çırpınışa kulak verme zamanı çoktan geldi.

Gazete/dergilerin en ağırlıklı içerik türüne göre sayısı, 2014-2015
Number of newspapers and magazines by the most weighted kind of content, 2014-2015

Oran

Oran

Oran

İçerik türü                                     

Yıl

Toplam

Rate

Gazete

Rate

Dergi

Rate

Kind of content

Year

Total

(%)

Newspapers

(%)

Magazines

(%)

Toplam

2014

7 120

100

2 944

100

4 176

100

Total

2015

6 802

100

2 731

100

4 071

100

Siyasi/haber/güncel

2014

2 801

39,3

2 527

85,8

274

6,6

Political/news/actual

2015

2 614

38,4

2 375

87,0

239

5,9

Edebiyat/tarih

2014

218

3,1

8

0,3

210

5,0

Literature/history

2015

226

3,3

7

0,3

219

5,4

Bilim/bilişim/teknik

2014

165

2,3

4

0,1

161

3,9

Science/information/technics

2015

155

2,3

5

0,2

150

3,7

Eğitim/sınav

2014

358

5,0

10

0,3

348

8,3

Education/examination

2015

291

4,3

6

0,2

285

7,0

Ekonomi/ticaret/finans

2014

233

3,3

46

1,6

187

4,5

Economics/trade/finance

2015

239

3,5

38

1,4

201

4,9

Fikir/sanat

2014

164

2,3

8

0,3

156

3,7

Concept/art

2015

161

2,4

14

0,5

147

3,6

Kurumsal

2014

308

4,3

47

1,6

261

6,3

Institutional

2015

294

4,3

41

1,5

253

6,2

Kültür/turizm/tanıtım

2014

304

4,3

24

0,8

280

6,7

Culture/tourism/presentation

2015

345

5,1

28

1,0

317

7,8

Sektörel/mesleki

2014

806

11,3

76

2,6

730

17,5

Sector-specific/professional

2015

799

11,7

73

2,7

726

17,8

Reklam/ilan/duyuru

2014

78

1,1

11

0,4

67

1,6

Advertising/bill/notice

2015

74

1,1

17

0,6

57

1,4

Sağlık

2014

250

3,5

17

0,6

233

5,6

Health

2015

237

3,5

13

0,5

224

5,5

Yaşam/çevre

2014

134

1,9

28

1,0

106

2,5

Life/environment

2015

118

1,7

13

0,5

105

2,6

Kadın/gençlik/çocuk

2014

161

2,3

7

0,2

154

3,7

Women/youth/children

2015

156

2,3

4

0,1

152

3,7

Akademik

2014

624

8,8

4

0,1

620

14,9

Academic

2015

584

8,6

5

0,2

579

14,2

Mizah

2014

26

0,4

2

0,1

24

0,6

Humour

2015

21

0,3

1

0,0

20

0,5

Spor

2014

97

1,4

29

1,0

68

1,6

Sports

2015

95

1,4

19

0,7

76

1,9

Magazin/moda/alışveriş

2014

167

2,4

9

0,3

158

3,8

Magazines/fashion/shopping

2015

168

2,5

6

0,2

162

4,0

Yerel yönetim

2014

127

1,8

82

2,8

45

1,1

Local administration

2015

102

1,5

58

2,1

44

1,1

Diğer

2014

99

1,4

5

0,2

94

2,3

Others

2015

123

1,8

8

0,3

115

2,8

TÜİK, Yazılı Medya İstatistikleri, 2015
TurkStat, Print Media Statistics, 2015
Kaynak;
Verilerde tuik.gov.tr adresinden yararlanılmıştır.
Görsel Kaynak;
https://magazinerewardscenter.files.wordpress.com/2012/01/synapse_generic_95337784.png