piktogram ve ideogram

Piktogram ve İdeogram

Piktogram, görsel bir sembol veya simge olarak kullanılan basit bir resim veya grafiktir. Genellikle bir fikri, bir nesneyi, bir eylemi veya bir durumu temsil etmek için kullanılırlar. Piktogramlar, anlaşılması kolay ve evrensel bir dil kullanarak bilgi iletmeyi amaçlar.

Piktogramlar, bilgi tasarımı, yönlendirme levhaları, haritalar, trafik işaretleri, kullanım kılavuzları, web siteleri, mobil uygulamalar ve daha birçok alanda kullanılır. Özellikle karmaşık bilgilerin hızlı bir şekilde anlaşılmasını sağlarlar ve dil bariyerlerini aşarak farklı kültürlerden insanlara ulaşabilirler.

Piktogramlar genellikle minimalist ve basit tasarımlara sahiptir. Temel hatlar, sembolik formlar ve renkler kullanılarak oluşturulurlar. Bu sayede, hızlıca tanınabilirler ve anlamı kolaylıkla algılanabilir.

Örneğin, erkek ve kadın tuvalet simgeleri, çıkış işaretleri, tehlike işaretleri gibi piktogramlar günlük hayatta sıkça kullanılan örneklerdir. Bu piktogramlar, insanların kolayca anlayabileceği şekilde tasarlanmıştır ve genellikle sözcük kullanımına ihtiyaç duymazlar.

Piktogram Nasıl Oluşturulur?

Piktogram oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. İletilecek Mesajı Belirleyin: Piktogramın iletmek istediğiniz mesajı net olarak belirleyin. Hangi fikri, nesneyi, eylemi veya durumu temsil etmek istediğinizi düşünün.
 2. Basitleştirme ve Soyutlama: Piktogramlar basit ve soyutlayıcı olmalıdır. İletmek istediğiniz nesnenin veya kavramın en temel özelliklerini belirleyin ve bu özelliklere odaklanın. Karmaşık detaylardan kaçının.
 3. Tasarım Araştırması: Benzer piktogramlara bakarak tasarım araştırması yapın. İlgili konuda kullanılan piktogramlara göz atarak, stil ve görsel dil hakkında fikir edinin. Bu size ilham verebilir ve tasarım sürecine yardımcı olabilir.
 4. Taslak Çizimler: İlk aşamada kağıt ve kalem kullanarak farklı taslaklar çizin. Farklı şekiller, hatlar ve semboller deneyin. İletmek istediğiniz mesajı en iyi şekilde ifade edecek basit bir taslağa odaklanın.
 5. Dijitalleştirme: Beğendiğiniz taslakları dijital ortama aktarın. Vektör tabanlı bir grafik programı kullanarak taslakları temizleyin ve piktogramı oluşturun. Basit hatlar, geometrik şekiller ve uyumlu bir renk paleti kullanın.
 6. Geri Bildirim Alın: Oluşturduğunuz piktogramları başkalarına gösterin ve geri bildirim alın. Piktogramların ne kadar anlaşılır olduğunu, mesajı doğru bir şekilde iletip iletemediğini değerlendirin. Gerektiğinde düzeltmeler yapın.
 7. Uygulama ve Test: Oluşturduğunuz piktogramları kullanacağınız platforma veya materyale yerleştirin ve test edin. Piktogramın yeterince anlaşılır olduğundan emin olun ve hedef kitlenizin ihtiyaçlarını karşıladığından emin olun.

Piktogram oluşturma süreci, yaratıcılığınıza ve deneyiminize bağlı olarak değişebilir. İşlevsel, basit ve anlaşılır piktogramlar oluşturmak için tasarım prensiplerine dikkat etmek önemlidir.

Ideogram Nedir?

Ideogram, bir fikri, nesneyi veya kavramı sembolik olarak temsil eden bir grafik veya semboldür. Ideogramlar, görsel semboller kullanarak bir anlamı iletmeyi amaçlar. Dilin sözcükleri veya harfleri yerine, tek bir sembol veya kombinasyonlarını kullanarak bir düşünceyi ifade ederler.

Ideogramlar genellikle dil bariyerlerini aşar ve farklı kültürlerde anlaşılabilir olabilir. Çünkü semboller, dilin spesifik kelimelerine veya gramerine bağlı olmadan evrensel bir anlam taşıyabilir. Örneğin, kalp sembolü birçok kültürde aşk veya sevgi anlamını taşır.

Ideogramlar, bazı yazı sistemlerinde kullanılan karakterlerdir. Çincedeki hanzi karakterleri ve Japoncadaki kanji karakterleri, ideogramların kullanıldığı örneklerdir. Bu karakterler, bir kelime veya bir fikir hakkında bilgi taşır ve karmaşık anlamlar içerebilir.

Ideogramlar, birçok alanda kullanılır. Özellikle trafik işaretleri, emojiler, semboller, reklamlar, logoslar, haritalar ve uluslararası sembollerde sıkça karşılaşılır. Anlamı hızlı bir şekilde iletmek ve anlaşılmasını sağlamak için kullanılan ideogramlar, görsel iletişimi kolaylaştırır.

Piktogram ve Ideogram Farkları

Piktogram ve ideogram, her ikisi de sembolik olarak kullanılan grafiklerdir, ancak aralarında bazı farklar vardır. İşte piktogram ve ideogram arasındaki temel farkları açıklayan noktalar:

 1. Temsil Etme Yöntemi: Piktogramlar, genellikle belirli bir nesneyi veya eylemi temsil eden basit ve tanımlayıcı sembollerdir. Örneğin, bir tuvalet sembolü veya tehlike işareti gibi. Ideogramlar ise fikirleri, kavramları veya soyut düşünceleri sembolik olarak temsil ederler. Örneğin, yuvarlak bir sembolün “barış” anlamına gelmesi gibi.
 2. Dil Bağımlılığı: Piktogramlar, dil bariyerlerini aşan ve genellikle evrensel olarak anlaşılan sembollerdir. İfade ettikleri nesne veya eylem, dilin spesifik kelimelerine veya gramerine bağlı değildir. Ideogramlar ise genellikle belirli bir dil veya yazı sistemine bağlı olarak anlaşılır. Örneğin, Çince veya Japonca karakterler ideogramik karakterlere örnek olarak verilebilir.
 3. Detay Seviyesi: Piktogramlar genellikle basit ve minimalist tasarımlara sahiptir. Detaylardan kaçınırlar ve hızlı bir şekilde tanınabilirler. Ideogramlar ise daha karmaşık ve ayrıntılı olabilir. Bir fikri veya kavramı daha ayrıntılı bir şekilde temsil etmek için daha fazla sembol veya bileşen içerebilirler.
 4. Anlam Çeşitliliği: Piktogramlar genellikle spesifik bir anlamı ifade ederler ve genellikle belirli bir nesne veya eylemle ilişkilidirler. Ideogramlar ise daha geniş bir anlam yelpazesine sahip olabilir. Bir sembol veya kombinasyonu, birden fazla fikri veya kavramı temsil etmek için kullanabilirler.

Sonuç olarak, piktogramlar daha spesifik nesneleri veya eylemleri temsil eden sembollerdir, genellikle evrensel bir anlam taşırlar ve minimalist tasarımlara sahiptirler. Ideogramlar ise daha soyut kavramları temsil edebilir, belirli bir dil veya yazı sistemine bağımlı olabilirler ve daha ayrıntılı olabilirler.