Yeni Medya Çalışmaları III Yayınlandı

Yeni Medya Çalışmaları III Yayınlandı

Yeni medya kavramını dört ana başlık altında irdeleyen “Yeni Medya Çalışmaları III” kullanıcı erişimine açıldı.

Kitabın editörlüğünü yapan Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka ön sözde şunları aktarıyor;

Öncelikle, “Yeni Medya” diye adlandırdığımız medyalar çok sınırlı bir şekilde algılanıyor. Akademik çevrelerde de sıradan vatandaşlar arasında da durum neredeyse aynı. İnternet denildiğinde akla ilk gelen Facebook ya da Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarının bile aktif kullanıcılar arasında sınırlı bir şekilde kullanıldığına şahit oluyoruz.

Türkiye’de aktif internet kullanıcılarının yüksekliğine rağmen yeni medya kullanımında ve perspektiflerindeki sığlığa işaret etmek ve bu yeni mecranın potansiyellerinin çok azının kullanıldığını vurgulamak istiyorum. Bazı demografik kesimlerde bu sınırlı algılama sürse bile üç yıl içinde hem toplumsal hayatta hem de bunun akademik hayata yansımasında önemli yollar katedildi. Elinizdeki kitapta artan çeşitlilikten bir nümune sunmuş oluyoruz.

İkinci meselede her yeni teknolojiyle beraber yeni bir “tekno-lojik determinizm” dalgasına maruz kalmamız. Bundan kastım şu; en azından içinden geçtiğimiz kuşaksal geçiş döneminde daha genç kuşaklar her türlü internet aracına sahip olsalar ve aktif internet kul-lanımı Türkiye’de çok yüksek olsa da bu onların interneti verimli/üretken bir şekilde kullanacağı ya da internet kaynaklarının geniş bir çerçevede kullanılacağı anlamına gelmiyor. Yeni medya araçları otomatik olarak öğrenilmiyor. Bir öğrenim ve deneyimleme süreci bu yüzden kaçınılmaz oluyor.

İkinci meseleyle epeyce bağlantılı üçüncü bir nokta ise yeniye olan aşırı tepki. Bu tepki biraz da determinist bir şekilde ütopik hayaller kuran yeni medya taraftarlarına yönelik oluyor. Nesnel olmayan, doğası doğru düzgün anlaşılamamış bir yeni medya taraftarlığı öte tarafta tepkisel bir karşıtlık yaratabiliyor. Aktivizmi Facebook sayfalarına hayran olmakla sınırlayanlara karşı, dijital aktivizmi küçümseme eğilimleri ya da evrensel habercilik ilkelerini tamamen göz ardı ederek Twitter gibi mecralar üzerinden yanlış enformasyon yayılmasına karşı yurttaş gazeteciliği uygulamalarını küçümsemek gibi çok sayıda örneğimiz var. Tepkisellik dışında bilmemek ya da yanlış bilgilendirilmiş olmak da yeni medya teknolojilerine şüpheyle bakılmasına yol açılabiliyor.

Dördüncü bir mesele, “teknoloji” kelimesinin kullanımıyla beraber yeni medya denince akla daha çok cihazın kendisinin gelmesi. Oysa o cihaz-medya aracı değil cihazın işlevi, kullanım pratiği kullanım protokolleridir önemli olan. O yüzden basılı bir gazete haberinin aynen internet ortamına kopyalanması ile internete geçilmiş, internet gazeteciliği yapılmış olmaz. O mecranın doğasına ve de o mecranın kullanım biçimine göre aktarılan haber içeriği ve bizzat  yapısının revize edilmesi, multimedyatik hale getirilmesi, web me-tinleri arasında ilişkisinin kurulması, web üzerinden okuyan kişiyegöre cümle yapılarının değiştirilmesi gibi süreçler gerekmektedir.  Aynı şekilde televizyon ile internetin birleşmesinden doğacak şeyde (burada yakınsama – convergence- denen süreçlerden bahsediyorum) yepyeni birşey olacak, iki mecranın da dışında bir yeni kullanım pratiği oluşacaktır.

Çalışmanın tamamına erişmek için;
https://www.academia.edu/17402321/YEN%C4%B0_MEDYA_%C3%87ALI%C5%9EMALARI_III