spin denetimi

Spin Denetimi Nedir?

Spin; döndürmek, bükmek, eğirmek çevirmek anlamlarını karşılamaktadır. Spin denetimi ise olayların belirli çıkarlar ve ideolojiler doğrultusunda şekillendirilip, olduğundan daha farklı bir şekilde yorumlanıp yansıtılmasıdır. Spin denetiminde esas olan meşrulaştırma ve senaryolaştırmadır. Spin denetimi yapan kişiler “spin doktoru” olarak adlandırılmaktadır. Spin doktorları, alıcıya gönderilecek mesajın içeriğinde, siyasi liderlerin, uluslararası meselelerin kurumların olumlu olarak algılanmasını sağlayacak şekilde değişiklik yapar, olumsuz bir durumsa olumlu bir şeymiş gibi yansıtır ya da meşrulaştırır. Spin doktorları bunları gerçekleştirirken etik değerlerle ilgilenmez.

Spin Denetimi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Spin denetiminin, siyasal iletişim, halkla ilişkiler, lobicilik uluslararası ilişkiler alanlarında kullanımı yaygındır. Halkla ilişkiler, kurumu ve hedef kitlesini etik değerler çerçevesinde, her iki tarafa da uygun olacak şekilde ortak zeminde buluşturmayı amaçlar. Spin doktoru sadece kurumun çıkarına odaklanır. Siyasal iletişimde liderin olumsuz olan her şeyini görmezden gelmek, olayların arka planını saklamak, yanlış cümlelerini kendi cümleleriyle düzeltmek spin doktorunun işidir. Uluslararası ilişkiler de ise daha çok savaş dönemlerinde, savaş iletişimi şeklinde kullanılmaktadır. Savaş dönemlerinde propaganda işlevini yerine getirir. İlk örnekleri Birinci ve İkinci Dünya savaşında gerçekleştirilmiştir. Birinci Dünya savaşı yıllarında ABD’de ” Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi” kurulmuştur. Bu komite “ABD’nin dünyayı güvenli hale getireceğine” dair propaganda söylemleri yapılmıştır. İkinci Dünya savaşı yıllarında Hitler radyoyu etkin bir şekilde kullanıp Nazilere haklı olduğunu anlatmıştır.  İlk örnekleri böyleyken, günümüze biraz daha yakın bir zaman 1990’lar Körfez Savaşında medyada sürekli ABD müdahalesinin haklılığı ve başka bir seçenek kalmadığını belirten söylemler yer almıştır.

Spin denetimi; modern dönem savaşlarının en güçlü silahı olarak görülmektedir.

Kaynakça;
Örnekler için ( Muharrem Çetin - Yunus Emre Toprak)
Çerçeveleme Kuramı Bağlamında Kamuoyu Oluşturmada Spin;
"Birinci Körfez Savaşı" isimli makaleden yararlanılmıştır.
Görsel kaynak;
http://www.dri.pt/sites/default/files/images/blog/565.png