Pazarlamanın 7P'si

Pazarlamanın 7P’si

“Pazarlama Mixi” veya “4P” olarak da bilinen pazarlama stratejisi kavramı, Neil H. Borden tarafından 1949 yılında ortaya atılmıştır. Ancak daha sonra, E. Jerome McCarthy tarafından geliştirilerek “7P” olarak genişletilmiştir. McCarthy, 1960 yılında “Basic Marketing: A Managerial Approach” adlı kitabında 7P kavramını tanıtarak pazarlama stratejisinin daha kapsamlı bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlamıştır.

Bu kavram, pazarlama stratejilerinin sadece ürün, fiyat, yer ve tanıtımı içermemesi gerektiğini savunarak insan faktörünü, süreçleri ve fiziksel kanıtları da dikkate almayı önermiştir. Bu şekilde, pazarlama stratejileri daha bütüncül ve etkili bir şekilde planlanabilir ve uygulanabilir hale gelmiştir. 7P kavramı, pazarlama yönetimi alanında önemli bir çerçeve olarak kabul edilmektedir.

Pazarlamada 7P, bir ürünün veya hizmetin pazarlama stratejisini oluşturan temel bileşenleri ifade eder. Bu 7P şunlardır:

 1. Ürün (Product): Ürün, pazarlamada en temel unsurdur. Bir şirketin sunduğu ürün veya hizmetin nitelikleri, özellikleri, markası, ambalajı ve kalitesi gibi faktörler, tüketici taleplerini karşılamada önemli bir rol oynar.
 2. Fiyat (Price): Fiyat, ürünün veya hizmetin satış değerini ifade eder. Fiyat belirlerken, maliyetler, rekabet, talep düzeyi, hedef kitlenin bütçesi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Fiyatlandırma stratejileri, müşteri değeri, rekabet avantajı ve karlılık hedefleriyle uyumlu olmalıdır.
 3. Yer (Place): Yer, ürün veya hizmetin tüketiciye ulaştırıldığı fiziksel veya dijital mekanları ifade eder. Dağıtım kanalları, perakende satış noktaları, online platformlar gibi yerler, ürünün hedef kitlesiyle etkileşime gireceği noktalardır.
 4. Tanıtım (Promotion): Tanıtım, ürün veya hizmetin hedef kitleye duyurulması ve pazarlanması için kullanılan iletişim stratejilerini kapsar. Reklam, halkla ilişkiler, satış teşvikleri, dijital pazarlama gibi araçlar kullanılarak ürünün farkındalığı artırılır ve satışları teşvik edilir.
 5. İnsanlar (People): İnsanlar, hem şirket çalışanlarını hem de müşterileri ifade eder. Çalışanların yetkinlikleri, davranışları, müşteri ilişkileri ve hizmet kalitesi, pazarlama stratejisinin bir parçasıdır. Aynı zamanda müşterilerin beklentilerini karşılamak ve onlara olumlu bir deneyim sunmak için müşteri odaklı yaklaşım benimsenmelidir.
 6. Süreçler (Processes): Süreçler, ürün veya hizmetin sunumunda kullanılan işlemleri, yöntemleri ve sistemleri ifade eder. Müşteri hizmetleri, satış süreçleri, sipariş işlemleri gibi faktörler, müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerinde etkili olabilir.
 7. Fiziksel Kanıtlar (Physical Evidence): Fiziksel kanıtlar, müşterilere ürün veya hizmetle ilgili güven veren somut unsurları ifade eder. Mağaza tasarımı, ambalaj, logosu, ürün kalitesi gibi faktörler, müşterilerin markaya olan güvenini ve değerlendirmesini etkileyebilir.

Bu 7P, pazarlama stratejilerini bütüncül bir şekilde ele almaya ve tüm bu bileşenlerin uyum içinde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Her bir P, tüketicilerle etkileşimde bulunan farklı noktaları ve unsurları temsil eder. Pazarlama stratejileri, bu bileşenleri dikkate alarak geliştirilir ve hedeflenen pazarlama hedeflerine ulaşmayı amaçlar.

Pazarlamanın 7P’sine Örnekler

 1. Ürün (Product): Örneğin, bir cep telefonu üreticisi olarak ürününüz, çeşitli modelleri ve özellikleri içerir. Örneğin, yüksek performanslı işlemciler, yüksek çözünürlüklü kameralar, geniş depolama kapasiteleri ve kullanıcı dostu arayüzler gibi özelliklerle donatılmış ürünler sunabilirsiniz.
 2. Fiyat (Price): Cep telefonlarının fiyatı, rekabet, üretim maliyetleri ve hedef kitlenin bütçesi gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Örneğin, birinci sınıf bir marka olarak yüksek performanslı cep telefonlarını yüksek fiyatlarla sunabilir veya daha uygun fiyatlı modelleri sunarak geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefleyebilirsiniz.
 3. Yer (Place): Cep telefonlarınızı fiziksel mağazalarda, çevrimiçi perakendecilerde veya doğrudan markanızın kendi web sitesinde sunabilirsiniz. Ayrıca, telefonlarınızın dağıtımını ulusal veya uluslararası çapta belirli perakende mağazaları ve operatörlerle anlaşmalar yaparak genişletebilirsiniz.
 4. Tanıtım (Promotion): Cep telefonlarınızın tanıtımında reklam kampanyaları, sosyal medya pazarlaması, basın bültenleri ve ürün incelemeleri gibi çeşitli pazarlama iletişim stratejilerini kullanabilirsiniz. Örneğin, üst düzey bir ürünü tanıtmak için lüks bir reklam kampanyası düzenleyebilir veya hedef kitlenizin ilgisini çekecek etkileyici sosyal medya içerikleri oluşturabilirsiniz.
 5. İnsanlar (People): Markanızın müşteri hizmetleri ekibi, satış temsilcileri ve diğer çalışanları müşterilerle etkileşime giren kişilerdir. Eğitimli ve müşteri odaklı bir ekip, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynar ve müşteri memnuniyetini artırır.
 6. Süreçler (Processes): Satın alma süreci, müşteri hizmetleri, sipariş işleme ve ürün teslimatı gibi süreçler, müşteri deneyimini etkiler. Örneğin, kolay bir sipariş işlemi ve hızlı ürün teslimatı, müşterilerin memnuniyetini artırabilir.
 7. Fiziksel Kanıtlar (Physical Evidence): Fiziksel kanıtlar, markanızın imajını yansıtan unsurları içerir. Örneğin, ürün ambalajları, mağaza tasarımı ve logosu gibi unsurlar, markanızın kalitesini ve güvenilirliğini yansıtabilir.

Bu örnekler, pazarlamanın 7P’sini bir cep telefonu üreticisi örneği üzerinden açıklamaktadır. Bu bileşenlerin her biri, pazarlama stratejilerinin başarılı bir şekilde tasarlanması ve uygulanması için önemlidir.