pazarlama iletişimi nedir

Pazarlama İletişimi Nedir?

Pazarlama iletişimi ürün, hizmet veya fikirleri tanıtmaya yönelik tutundurma faaliyetlerine verilen isimdir. Pazarlama iletişimi faaliyetleri markaların amaçlarını gerçekleştirme ve mevcut sorunlarını iyileştirmede hayati öneme sahiptir. Pazarlama iletişimi kavramını pazarlama anlayışı içinde tutundurma faaliyetleriyle eşleştirmek mümkündür.

Pazarlama iletişimi stratejileri belirlenirken markanın ya da kurumun bütçesi, hedef kitlesi, pazarın durumu, rekabetin durumu ve ürünün özellikleri belirleyici niteliğe sahiptir.

Pazarlama iletişiminde başvurulan yöntemler genelde aşağıdaki gibidir;

  1. Ürün, ambalaj, marka ve kurumsal görsel iletişiminin oluşturulması
  2. Halka ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi
  3. Reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
  4. Birebir satış faaliyetleri
  5. Müşteri ilişkileri yönetimi
  6. Doğrudan pazarlama faaliyetleri
  7. İzinli pazarlama faaliyetleri
  8. Promosyon
  9. Sponsorluk

Pazarlama İletişimi Stratejisi Nedir?

Pazarlama iletişimi stratejisi markanın amaç ya da sorunları doğrultusunda geliştirmiş olduğu pazarlama stratejilerinin iletişimlerine yönelik planlanlama sürecidir. Markanın gerçekleştirmek istediği hedefe yönelik her türlü iletişim çabasını pazarlama iletişimi çatısı altında değerlendirmek mümkündür.

Pazarlama iletişimi kavramını içselleştirebilmek için, pazarlama kavramını çok iyi anlayıp, uygulayabiliyor olmak gerekmektedir. Pazarlama stratejileri genellikle satış arttırmak, bir fikrin kabul görme oranını arttırmak, marka/kurumun bir sorununa çözüm bulmak ya da marka/kurumun imajını geliştirmeye yönelik olmaktadır. Amaç ne olursa olsun pazarlama stratejilerinin temel özelliği kapsamlı araştırma faaliyetlerine dayanmasıdır. Bu araştırmalar içinde pazar analizi, durum analizi, rekabet analizi, ürün analizi ve hedef kitle analizi gibi pek çok başlık bulunmaktadır. Yapılan tüm bu araştırmalar sonucunda marka ya kurumun amacına yönelik bir stratejik yaklaşım oluşturmaktadır. Tüm bu araştırmalar ve stratejik süreçler tamamlandıktan sonra pazarlama stratejilerine yönelik iletişim faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaya başlamaktadır. Belirlenen stratejiye yönelik en uygun kanalların ve iletişim faaliyetlerinin aranmaya ve planlamaya başlanmasından sonra pazarlama iletişimi stratejisinin oluşturulmaya başlandığını söylemek mümkündür.

Pazarlama stratejisi oluşturulurken başvurulan araştırmalar önemli bu iletişim faaliyetlerinde de bir yer tutmaktadır. Etkilenmeye çalışılan hedef kitlenin demografik özelliklerini ve tüketici davranışlarını bilmeden, ürün, hizmet ya da fikirin tüm özelliklerini içselleştirmeden, pazarda yer alan diğer ürün ve fikirlerin özelliklerini ve rekabetini bilmeden hangi kanalın hangi şekilde kullanılacağına karar vermek zor ve daha az etkili olacaktır.

Pazarlama İletişimcisi Nedir?

Reklam, pazarlama, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler departmanlarında çalışan kişileri pazarlama iletişimcisi yada pazarlama iletişimi uzmanı olarak tanımlamak mümkündür.

Pazarlamailetisimi.com

pazarlamailetisimi.com, pazarlama iletişimcilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, sektörde konuşulan konuları duyurarak aynı mesleki ilginliğe sahip insanları bir araya getirmek için oluşturulmuş bağımsız bir platformdur. Platformda pazarlama sektörünün farklı kollarında çalışan ve öğrenim gören pek çok kişi bulunmaktadır.