pazarlama iletişimi nedir

Pazarlama İletişimi Nedir?

Pazarlama iletişimi ürün, hizmet veya fikirleri tanıtmaya yönelik tutundurma faaliyetlerine verilen isimdir. Pazarlama iletişimi faaliyetleri markaların amaçlarını gerçekleştirme ve mevcut sorunlarını iyileştirmede hayati öneme sahiptir. Pazarlama iletişimi kavramını pazarlama anlayışı içinde tutundurma faaliyetleriyle eşleştirmek mümkündür.

Pazarlama iletişimi stratejileri belirlenirken markanın ya da kurumun bütçesi, hedef kitlesi, pazarın durumu, rekabetin durumu ve ürünün özellikleri belirleyici niteliğe sahiptir.

Pazarlama iletişiminde başvurulan yöntemler genelde aşağıdaki gibidir;

  1. Ürün, ambalaj, marka ve kurumsal görsel iletişiminin oluşturulması
  2. Halka ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi
  3. Reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
  4. Birebir satış faaliyetleri
  5. Müşteri ilişkileri yönetimi
  6. Doğrudan pazarlama faaliyetleri
  7. İzinli pazarlama faaliyetleri
  8. Promosyon
  9. Sponsorluk

Pazarlama İletişimi Stratejisi Nedir?

Pazarlama iletişimi stratejisi markanın amaç ya da sorunları doğrultusunda geliştirmiş olduğu pazarlama stratejilerinin iletişimlerine yönelik planlanlama sürecidir. Markanın gerçekleştirmek istediği hedefe yönelik her türlü iletişim çabasını pazarlama iletişimi çatısı altında değerlendirmek mümkündür.

Pazarlama iletişimi kavramını içselleştirebilmek için, pazarlama kavramını çok iyi anlayıp, uygulayabiliyor olmak gerekmektedir. Pazarlama stratejileri genellikle satış arttırmak, bir fikrin kabul görme oranını arttırmak, marka/kurumun bir sorununa çözüm bulmak ya da marka/kurumun imajını geliştirmeye yönelik olmaktadır. Amaç ne olursa olsun pazarlama stratejilerinin temel özelliği kapsamlı araştırma faaliyetlerine dayanmasıdır. Bu araştırmalar içinde pazar analizi, durum analizi, rekabet analizi, ürün analizi ve hedef kitle analizi gibi pek çok başlık bulunmaktadır. Yapılan tüm bu araştırmalar sonucunda marka ya kurumun amacına yönelik bir stratejik yaklaşım oluşturmaktadır. Tüm bu araştırmalar ve stratejik süreçler tamamlandıktan sonra pazarlama stratejilerine yönelik iletişim faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaya başlamaktadır. Belirlenen stratejiye yönelik en uygun kanalların ve iletişim faaliyetlerinin aranmaya ve planlamaya başlanmasından sonra pazarlama iletişimi stratejisinin oluşturulmaya başlandığını söylemek mümkündür.

Pazarlama stratejisi oluşturulurken başvurulan araştırmalar önemli bu iletişim faaliyetlerinde de bir yer tutmaktadır. Etkilenmeye çalışılan hedef kitlenin demografik özelliklerini ve tüketici davranışlarını bilmeden, ürün, hizmet ya da fikirin tüm özelliklerini içselleştirmeden, pazarda yer alan diğer ürün ve fikirlerin özelliklerini ve rekabetini bilmeden hangi kanalın hangi şekilde kullanılacağına karar vermek zor ve daha az etkili olacaktır.

Reklam, pazarlama, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler departmanlarında çalışan kişileri pazarlama iletişimcisi yada pazarlama iletişimi uzmanı olarak tanımlamak mümkündür.

Yavuz Odabaşı İle Pazarlama İletişimi Kavramı Üzerine Bir Röportaj

Türkiye’de pazarlama iletişimi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Yavuz Odabaşı’na pazarlama iletişimi kavramına dair sorular sorduk. 

“Pazarlama iletişimi” kavramını nasıl tanımlıyorsunuz? Marka ve iletişim ajansları pazarlama iletişimi kavramının ne olduğunu yeterince biliyorlar mı?
Pazarlama iletişimi, tutundurma diye bilinen (pazarlama karmasında promosyon) daha geniş kapsamlı tüm pazarlama faaliyetlerini içeren bir iletişim çabasıdır. Özellikle hedef kitle ile iletişim kurmada şirketin ve pazarlama bölümünün en önemli rekabetçi aracıdır. Ancak dikkat edilecek iki tane ayırt edici konu vardır. Bunlardan ilki, biraz önce söylediğimiz gibi promosyondan farkıdır ve daha kapsamlı olmasıdır. İkincisi ise, sadece halkla ilişkiler ve reklamı kapsamaz, bunun ötesindedir. Bu ayırt edici özellikleri piyasada çok önüne alınmaz ama akademik dünya bunu özenle izler ve kabul ederek çalışmaları yürütür.

Pazarlama iletişimi faaliyetleri dijital ortama doğru şekilde entegre ediliyor mu? Bu konuda sık yapılan yanlışlar veya eksikler nelerdir?

Dijitalle gerçek dünyadaki uygulamalar birbirine yakınsamaktadır ve iç içe geçmektedir. Bu nedenle de pazarlama iletişimi geleneksel olarak bildiğimiz yapının yanına dijital uygulamaları da rahatlıkla koymaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bunlardan birini diğerine tercih etme durumuna gelmemektir. Hiç şüphesiz, varolan geleneksel yapının yanına “Evet biz de dijitalde yer alıyor ve geri kalmıyoruz” düşüncesiyle girmenin pek anlamı yok gibi. Mühim olan her ikisinin de arkasında yatan temel anlayış ve zihniyeti iyi kavrayıp uygulamaya geçebilmektir.

Pazarlama iletişimi kavramı günümüzde ve gelecekte nasıl evrilmeye devam edecek? 
Bir önceki soruda söylediğim gibi yakınsama ve iç içe geçme durumu söz konusu olacak ve her ikisinin birlikte uygulandığı yapılara rastlamak kısa bir dönem içinde söz konusu olacaktır. Özellikle yeni teknolojilerin gelişmesi ve nesnelerin internetinin günlük hayatımıza girmesi sonucu bu söylediğim çok daha net ve kısa dönemde gerçekleşecek gibi görünüyor.

Pazarlama iletişimi dünyası da Dünyadaki büyük paradigma değişime hazır olmalı ve ayak uydurabilmelidir. Burada eski alışkanlıklarını sürdürenlerin yaşama şansı pek olmayacak gibi görünüyor.

Ülkemiz pazarlama ve onun bir uygulama boyutu olan pazarlama iletişimi konusunda çok büyük dönüşümlere ve değişimlere hazır gibi. Benim beklentim genç ve yaratıcı insanlarımızın bu sektörde yer almasıyla daha bilgili ve içerikli yararlı çalışmalara şahit olmak yakın zamanda. Özellikle pazarlama, toplum ve doğa ilişkisi hiç şüphesiz bütün yapılacak olan bu çalışmalara şemsiye görevi ya da temel olma görevini gerçekleştirecektir.