OKR (Objectives and Key Results) Nedir?

OKR (Objectives and Key Results) Nedir?

OKR (Objectives and Key Results), hedef yönetimi ve performans ölçümünde kullanılan bir çerçevedir. OKR, şirketlerin ve bireylerin hedeflerini belirlemelerine, bunları takip etmelerine ve başarılarını ölçmelerine yardımcı olur. İki ana bileşenden oluşur: Hedefler (Objectives) ve Anahtar Sonuçlar (Key Results).

 1. Hedefler (Objectives): Hedefler, bir organizasyonun veya bireyin belirli bir dönemde ulaşmak istediği büyük, genel amaçlarıdır. Hedefler, ilham verici, odaklanmış, ölçülebilir ve anlamlı olmalıdır. Hedefler, genellikle stratejik hedefler, büyüme hedefleri, müşteri memnuniyeti hedefleri gibi genel amaçları ifade eder.
 2. Anahtar Sonuçlar (Key Results): Anahtar Sonuçlar, hedeflere ulaşmak için belirlenen ölçülebilir ve spesifik hedeflerdir. Anahtar Sonuçlar, hedeflerin gerçekleştiğini gösteren somut, ölçülebilir ve zamanla izlenebilir metriklerdir. Her hedef için genellikle 2 ila 5 adet anahtar sonuç belirlenir.

OKR’lar, genellikle bir dönem (örneğin bir çeyrek) boyunca belirlenen hedefler ve anahtar sonuçlarla tanımlanır. OKR’lar, bireyler, ekipler ve organizasyonlar arasında paylaşılabilir, görülebilir ve takip edilebilir. Düzenli olarak ilerleme değerlendirmeleri ve geri bildirimler ile OKR’ların güncellenmesi ve ayarlanması teşvik edilir.

OKR, Google gibi teknoloji şirketlerinde ve diğer birçok organizasyonda yaygın olarak kullanılan bir hedef yönetim yaklaşımıdır. OKR, hedeflere odaklanmayı, performansı ölçmeyi, takım çalışmasını teşvik etmeyi ve büyük hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır.

OKR Nasıl Uygulanır?

OKR (Objectives and Key Results), hedef yönetimi ve performans ölçümü için kullanılan bir çerçevedir. İşte OKR’ları kullanma adımları:

 1. Hedef Belirleme:
  • Büyük hedefleri belirleyin: Organizasyonun veya bireyin ulaşmak istediği büyük hedefleri belirleyin. Bu hedefler, ilham verici, odaklanmış ve anlamlı olmalıdır.
  • Hedeflere odaklanan nesne (Objective) belirleyin: Her büyük hedef için özlü ve net bir şekilde ifade edilen bir nesne belirleyin. Bu nesneler, hedefin ne olduğunu açık bir şekilde ifade etmelidir.
 2. Anahtar Sonuçlar Belirleme:
  • Anahtar Sonuçları (Key Results) belirleyin: Her hedef için ölçülebilir ve zamanla izlenebilir anahtar sonuçlar belirleyin. Bu anahtar sonuçlar, hedefin gerçekleştiğini gösteren somut metrikler olmalıdır.
  • Zorlu ama ulaşılabilir hedefler belirleyin: Anahtar sonuçlar, hedefin gerçekleştiğini kanıtlayacak kadar meydan okuyucu olmalı, ancak aynı zamanda ulaşılabilir ve ölçülebilir olmalıdır.
 3. OKR’ları Paylaşma ve Hesap Verebilirlik:
  • OKR’ları ekip ve organizasyonla paylaşın: OKR’ları tüm ekip ve organizasyonla şeffaf bir şekilde paylaşın. Bu, hedeflere odaklanmayı ve işbirliğini teşvik eder.
  • Sorumluluk ve hesap verebilirlik oluşturun: Her OKR için sorumluluk alanlarını ve hesap verebilirlik mekanizmalarını belirleyin. OKR’ları izlemek ve ilerlemeyi takip etmek için düzenli toplantılar yapın.
 4. İlerlemeyi İzleme ve Ayarlama:
  • İlerlemeyi düzenli olarak değerlendirin: OKR’ları takip edin ve ilerlemeyi düzenli olarak değerlendirin. Anahtar sonuçları izleyin ve hedeflere doğru ilerleme kaydedin.
  • Ayarlamalar yapın: İlerleme değerlendirmeleri sırasında gerektiğinde ayarlamalar yapın. Hedefleri revize edin veya anahtar sonuçları güncelleyin.

OKR’ları etkili bir şekilde kullanmak için, açık iletişim, şeffaflık ve işbirliği önemlidir. Herkesin OKR’ları anlaması ve katkıda bulunması için netlik sağlayın. Ayrıca, OKR’ları bir öğrenme ve gelişim süreci olarak görün ve deneyerek iyileştirme yapın.

OKR ve KPI Kavramları Arasındaki Fark

OKR (Objectives and Key Results) ve KPI (Key Performance Indicators), hedef yönetimi ve performans ölçümü için kullanılan iki farklı yaklaşımdır. İşte OKR ve KPI arasındaki farkları açıklayan bazı noktalar:

 1. Odak: OKR, hedeflere odaklanmayı ve büyük resmi yakalamayı hedeflerken, KPI’lar, spesifik performans ölçümlerine odaklanır. OKR’lar, organizasyonun veya bireyin büyük hedeflerini belirlerken, KPI’lar belirli performans göstergelerini takip eder.
 2. Esneklik: OKR, esneklik ve hızlı uyarlanabilirlik üzerine odaklanır. Hedefler ve anahtar sonuçlar belirli bir dönem için belirlenir ve bu süre sonunda gözden geçirilip güncellenir. KPI’lar ise genellikle daha uzun vadeli ve istikrarlı bir şekilde takip edilir.
 3. Ölçüm: OKR’lar, hedeflere ulaşma derecesini ölçmek için anahtar sonuçlarla birlikte çalışır. Anahtar sonuçlar, ölçülebilir ve somut metriklerdir. KPI’lar ise genellikle spesifik performans göstergeleri veya ölçümlerdir. KPI’lar, belirli bir süre boyunca belirli bir hedefe ulaşma durumunu takip etmek için kullanılır.
 4. Kapsam: OKR, genellikle organizasyonel veya bölgesel düzeyde büyük hedefler belirlerken, KPI’lar daha spesifik performans göstergelerini izler. KPI’lar, belirli bir bölüm, departman veya süreç için belirlenebilir.
 5. İletişim ve Şeffaflık: OKR’lar, şeffaflığı teşvik eder ve tüm ekip veya organizasyonla paylaşılır. OKR’lar, ekip üyeleri arasında işbirliğini ve hedeflere odaklanmayı teşvik eder. KPI’lar ise daha çok belirli bir departman veya süreçteki performansı takip etmek için kullanılır.

Özetlemek gerekirse, OKR’lar büyük hedeflere ulaşmayı ve esneklik üzerinde odaklanırken, KPI’lar daha spesifik performans göstergelerini takip etmek için kullanılır.

OKR Örnekleri

Farklı seviyelerdeki hedeflere ve sektörlere göre çeşitlilik gösterebilir. Aşağıda genel örnekler bulunmaktadır:

 1. Şirket Düzeyinde OKR Örneği:
  • Nesne (Objective): Şirket büyümesini artırmak ve pazar lideri olmak.
  • Anahtar Sonuçlar (Key Results):
   1. Yıllık geliri %30 artırmak.
   2. Yeni pazarlara açılmak için 3 yeni ürün çıkarmak.
   3. Müşteri memnuniyeti anketinde en az %90 memnuniyet oranı elde etmek.
 2. Departman Düzeyinde OKR Örneği (Pazarlama):
  • Nesne (Objective): Pazarlama etkinliğini artırmak ve marka bilinirliğini yükseltmek.
  • Anahtar Sonuçlar (Key Results):
   1. Web sitesi trafiğini %50 artırmak.
   2. Sosyal medya takipçilerini yıl sonuna kadar %25 artırmak.
   3. İçerik pazarlama kampanyaları ile yıl boyunca en az 100 potansiyel müşteriye ulaşmak.
 3. Bireysel Düzeyde OKR Örneği:
  • Nesne (Objective): Kişisel yeteneklerimi geliştirmek ve iş performansımı artırmak.
  • Anahtar Sonuçlar (Key Results):
   1. Yeni bir beceri öğrenmek veya sertifika almak.
   2. İşteki verimliliği artırmak için zaman yönetimi becerilerini geliştirmek.
   3. Yıl boyunca en az 3 projede liderlik rolü üstlenmek.

Bu örnekler, OKR’ların genel yapısını ve farklı seviyelerdeki hedeflerin nasıl belirlenebileceğini göstermektedir. Gerçek OKR’lar, spesifik organizasyonun veya bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre kişiselleştirilebilir.