KPI Nedir? Nasıl Belirlenir?

KPI Nedir? Nasıl Belirlenir?

KPI (Key Performance Indicator), performansı ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir metriklerdir. KPI’lar, bir organizasyonun veya bir işletmenin hedeflerine ulaşma derecesini izlemek ve değerlendirmek için kullanılır. KPI’lar, belirli bir zaman dilimi içinde performansı göstermek ve sonuçları ölçmek için kullanılan ölçütlerdir.

KPI’lar, organizasyonun stratejik hedeflerini, operasyonel hedeflerini veya belirli bir departman veya sürecin hedeflerini yansıtabilir. KPI’lar, ölçülebilir, spesifik, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı olmalıdır. Bunlar, performansın objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar ve organizasyonun hedeflere ulaşma sürecinde yol gösterici olarak kullanılır.

KPI Unsurları

 1. Metrikler: KPI’ların temel unsuru metriktir. Metrikler, ölçülebilir veriler veya sayılar olarak ifade edilen performans göstergeleridir. Örnek olarak, satış gelirleri, müşteri memnuniyeti oranı, dönüşüm oranı gibi metrikler KPI’larda kullanılabilir.
 2. Hedefler: KPI’lar, organizasyonun veya departmanın belirlediği hedeflere yönelik performansı ölçer. Hedefler, belirli bir dönemde ulaşılması amaçlanan sonuçlar veya performans düzeyleridir. Örneğin, gelir hedefi, müşteri kazanma hedefi, maliyet azaltma hedefi gibi hedefler KPI’larda kullanılabilir.
 3. Ölçüm Zamanı: KPI’lar, belirli bir zaman diliminde performansı ölçer. Ölçüm zamanı, genellikle aylık, üç aylık, yıllık gibi belirli bir periyodu ifade eder. Ölçüm zamanı, performansın düzenli olarak izlenmesini ve karşılaştırmaların yapılmasını sağlar.
 4. Hedeflenen Değerler: KPI’lar, hedeflenen performans düzeylerini belirler. Bu, organizasyonun veya departmanın hedeflediği veya ulaşmayı hedeflediği değerleri ifade eder. Örneğin, %10 satış artışı, %90 müşteri memnuniyeti oranı gibi hedeflenen değerler KPI’larda kullanılabilir.
 5. Referans Değerler: KPI’lar, performansı ölçmek için referans değerlerle karşılaştırılır. Referans değerler, geçmiş performans verileri, sektör standartları veya benzer organizasyonların performansı gibi farklı kaynaklardan alınabilir. Bu referans değerler, performansın ne kadar iyi veya kötü olduğunu belirlemek için kullanılır.
 6. Sorumluluk Sahipleri: KPI’lar, belirli bir sorumluluk sahibiyle ilişkilendirilir. Bu, KPI’nın izlenmesi, raporlanması ve performansın yönetimi için sorumlu olan kişiyi veya departmanı ifade eder. Sorumluluk sahipleri, KPI’ların takibi ve hedeflere ulaşmak için gerekli aksiyonları almakla sorumludur.

Bu unsurlar, KPI’ların yapılandırılması ve kullanımı için önemli faktörleri temsil eder.

KPI Nasıl Belirlenir?

KPI’ları belirlerken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Hedeflerinizi Belirleyin: İlk olarak, organizasyonun veya departmanın stratejik hedeflerini belirleyin. Bu hedefler, belirli bir dönemde ulaşmayı amaçladığınız sonuçlardır. Örneğin, satış gelirlerini artırmak, müşteri memnuniyetini yükseltmek veya operasyonel verimliliği artırmak gibi hedefler olabilir.
 2. Ölçülebilirlik: Belirlediğiniz hedefleri ölçülebilir hale getirin. KPI’lar, somut verilere dayanmalı ve ölçülebilir metriklerle ilişkilendirilmelidir. Örneğin, gelir hedefi için aylık satış rakamlarını veya müşteri memnuniyeti hedefi için müşteri anket sonuçlarını kullanabilirsiniz.
 3. İlişkilendirme: KPI’ları belirlerken hedeflerinizle doğrudan ilişkili olan metrikleri seçin. KPI’lar, hedeflere ulaşmanızı gösterecek ve ilerlemeyi izleyecek metrikler olmalıdır. Örneğin, müşteri memnuniyeti hedefi için müşteri şikayet sayısı veya müşteri geri bildirimlerinin olumlu yüzdesi gibi metrikleri kullanabilirsiniz.
 4. Ulaşılabilirlik: KPI’ların ulaşılabilir olmasına dikkat edin. Hedefleri gerçekçi ve ölçülebilir hale getirin. Aşırı zorlu veya ulaşılamaz hedefler, motivasyonu düşürebilir ve gerçekçi bir performans ölçümü yapmayı zorlaştırabilir.
 5. Zaman Çerçevesi: KPI’ları belirlerken bir zaman çerçevesi belirleyin. KPI’ları belirli bir dönemde izlemek ve değerlendirmek için bir zaman periyodu belirleyin. Genellikle aylık, üç aylık veya yıllık periyotlar kullanılır.
 6. İletişim ve Kabul: KPI’ları tüm ilgili paydaşlarla paylaşın ve anlayışını sağlayın. KPI’ları belirlerken, ekip üyelerinin ve ilgili departmanların fikirlerini ve katkılarını dikkate alın. Ayrıca, KPI’ların neden önemli olduğunu ve nasıl ölçüldüğünü açıkça iletmek önemlidir.

KPI Örnekleri

Farklı alanlardan detaylı KPI örnekleri:

Finansal KPI’lar:

 • Satış Gelirleri: Belirli bir dönemde elde edilen toplam satış gelirleri.
 • Brüt Kar Marjı: Satış gelirleri ile maliyet arasındaki farkın yüzdesi.
 • Net Kar: Gelirlerden giderlerin çıkarılmasıyla elde edilen kar miktarı.
 • Nakit Akışı: İşletmenin belirli bir dönemde giriş ve çıkıştaki nakit miktarı.
 • Borçluluk Oranı: İşletmenin borçlarının özsermayeye oranı.

Müşteri KPI’ları:

 • Müşteri Memnuniyeti Skoru: Müşterilerin anketlerle değerlendirilerek elde edilen memnuniyet skoru.
 • Müşteri Sadakati: Müşterilerin işletmeye bağlılığı ve tekrar eden alımlarının yüzdesi.
 • Müşteri Şikayet Oranı: Müşterilerden gelen şikayetlerin toplam satışlara oranı.
 • Yeni Müşteri Edinme Oranı: Belirli bir dönemde kazanılan yeni müşterilerin sayısı.

Operasyonel KPI’lar:

 • Stok Devir Hızı: Stokların belirli bir dönemde kaç kez yenilendiğinin ölçümü.
 • Teslimat Süresi: Müşteri siparişlerinin işleme alınmasından teslimatına kadar geçen süre.
 • Üretim Verimliliği: Üretim sürecinde elde edilen ürün miktarının kullanılan kaynaklara oranı.
 • Hatalı Ürün Oranı: Üretim sürecindeki hatalı veya kusurlu ürünlerin oranı.

İnsan Kaynakları KPI’ları:

 • Çalışan Devir Hızı: Belirli bir dönemde işten ayrılan veya yeni işe alınan çalışanların sayısı.
 • Personel Memnuniyeti: Çalışanların anketlerle değerlendirilerek elde edilen memnuniyet skoru.
 • Eğitim Katılım Oranı: Çalışanların belirli bir dönemde aldıkları eğitimlere katılım oranı.

Bu örnekler, KPI’ların çeşitli alanlarda nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Organizasyonun hedefleri ve stratejileri doğrultusunda belirlenen KPI’lar, işletmelerin performansını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirmek için önemli bir araçtır.