kriz yönetimi

Kriz Döneminde Kurum İçi İletişim

Krizler çoğu zaman haber vermeden beklenilmeyen bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Krizler, kurumların finansal değerlerini, ortaklarıyla olan ilişkilerini, çalışanlarını ve müşterilerini kaybetmelerine sebep olabilecek tehlikeleri beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla kriz kurumda olağanüstü bir kargaşanın olmasına sebep olmaktadır.

Kriz döneminde çalışanlar arasında krizin ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli söylenti ve dedikoduların konuşulması krizin daha fazla olumsuz etki yaratmasına sebebiyet vermektedir. Kurumda meydana gelen bu olağanüstü durumda krize doğal çalışma yöntemleri ile müdahale etmek mümkün değildir. Bu zorlu dönemde daha hızlı karar alabilmek, daha hızlı eyleme geçebilmek adına; belirli yetkilerle donatılmış bir “kriz yönetim ekibi” oluşturulmalıdır. Bu ekip medyaya ve diğer paydaşlara bilgi akışı sağlarken, merak içinde kalan, aralarında ne olup bittiğine dair fikir yürüten kurum çalışanlarına da bilgi akışı sağlamayı ihmal etmemelidir. Aksi takdirde, oluşan bilgi boşluğundan dolayı çıkan dedikodu, söylenti ve çalışanların kuruma güvensizlikleri kurumu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacaktır. Bu doğrultuda kriz yönetim ekibi krizi yönetebilmek ve kurum içi iletişimi etkinleştirmek adına bazı görevleri yerine getirmelidir.

  • Düzenlenen ortak toplantıda; çalışanların “acaba işimi kaybeder miyim” şeklindeki kaygılarını yok edecek; birliktelik ve krizin üstesinden gelineceğine dair  söylemler içeren güçlü bir konuşma yapılmalıdır.
  • Kurumda meydana gelebilecek, bilgi boşluğu, güvensizlik huzursuzluk gibi etkenleri yok etmek için; çalışanlarla krizin bütün detayları paylaşılmalı, kriz yönetimine ilişkin önerileri alınmalıdır.
  • Çalışanlara bu süreçte yerine getirilmesi gereken görevler verilmeli, kriz yönetim ekibi ve çalışanlar arasında koordinasyon kurulmalıdır.
  • Kriz yönetim ekibindeki bireyler ve yetkileri çalışanlara tanıtılmalı ve iletişim bilgileri paylaşılmalıdır.
  • Bilgi boşluğuna hiçbir şekilde izin verilmemeli, gelişmelerden emin olduktan sonra bütün çalışanlar haberdar edilmelidir.
  • Çalışanların çevresine karşı kurumun sözcüsü olduğu göz önünde bulundurularak; bütün çalışanların çevrelerine krizle ilgili tek sesli bilgi akışı yapmaları sağlanmalıdır.
Görsel kaynak;
http://matzav.com/wp-content/uploads/2016/03/crisis.jpg