Geleneksel Pazarlama Stratejileri (Rekabet Stratejileri)

Geleneksel Pazarlama Stratejileri (Rekabet Stratejileri)

Her marka ya da örgütün pazarda bulundukları duruma göre çeşitli saldırı ve savunma stratejileri izlemeleri gerekir. Bu noktada, nasıl bir pozisyon ile hangi stratejiyi uygulayacaklarının belirlenmesinde mevcut durumları önemli bir yer tutmaktadır. Markalar/örgütler, bulundukları duruma göre pazar liderleri, saldıran, pazarı takip eden veya niş marka/örgüt olarak ayrılır. Bu noktada markalar saldırma ya savunma stratejilerden birini seçebilir.

Saldırı stratejileri, yeni müşteri elde etmek için ya da pazar liderine karşı uygulanmaktadır.

Savunma stratejileri, pazardaki durumunu korumak isteyen markalar ya da pazar liderleri tarafından uygulanmaktadır.

Saldırı stratejilerini 5 başlık altında toplamak mümkündür;

 • Kanat Saldırısı
 • Cephe Saldırısı
 • Kuşatma
 • Gerilla
 • Bypass

Kanat saldırısı, rakibin ya da tüketicinin zayıf noktalarını hedefleyerek iletişim çabalarının sürdürüldüğü yöntemdir. Bu stratejide hız ve saldırının anlaşılmaması en önemli unsurlardır.

Cephe saldırısı, doğrudan rakibi hedef alarak pazarlama iletişimi faaliyetleri yapılmasını ifade eder. Bu yöntem maliyetli olduğu için genellikle nadir olarak tercih edilmektedir. Bu stratejideki en önemli risk, saldırılan rakibin gücü başarısızlığa itebilir. Bu stratejiyi uygulayan markalar yöntem olarak yoğun iletişim faaliyetleri, fiyat avantajları, üretim kapasitesini arttırma veya dağıtım kanallarını geliştirme gibi yöntemler seçmektedir.

Kuşatma saldırısı, rakibin zayıf olduğu noktalara hedeflenerek pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yapılmasını kapsamaktadır. Genellikle rakipten daha nitelikli ürünler sunulması, tedarik kanallarını geliştirilmesi ya da niş alanların hedeflenmesini içerir.

Gerilla pazarlama stratejileri için daha önceki yazımıza göz atabilirsiniz.

Bypass, pazarda güçlü olan markaları karşınıza almaksızın pazarlama iletişimi faaliyetlerinde bulunmanızı kapsar. Bu pozisyonda olan markalar genellikle yeni ürünler veya teknolojiler sunarak rekabet etmeye çalışır. Pazarda yeni hizmet ve çözüm alanlarının sunulması en önemli unsurdur.

Savunma Stratejilerini 6 başlık altında incelemek mümkündür;

 • Kanat Savunması
 • Konum Savunması
 • Karşı Hücum Savunması
 • Esnek Savunma
 • Caydırıcı Savunma
 • Stratejik Geri Çekilme

Kanat savunmasında zayıf olan noktaların güçlendirilerek direnç kazandırılması hedeflenmektedir. Yöntem olarak genellikle yeni marka yaratma ve fiyat politikasında promosyon faaliyetleri uygulanmaktadır.

Konum savunması, rakibin saldırı yapmasını engelleyecek ve markanın mevcut durumuna gelebilecek her türlü saldırıya karşı hazır olma durumunu ifade eder. Bu savunma modelini uygulayan markalar, ürünlerini rakiplerden farklılaştırma, güçsüz unsurların güçlendirilmesi ve marka imajına yönelik pazarlama iletişimi faaliyetlerinde bulunur.

Karşı hücum savunması, saldıran işletmeye karşı anti-saldırılarda bulunma sürecini ifade eder. Bu tarz saldırılara maruz kalan markalar genellikle rakip markanın zayıf yönlerine yönelik saldırı stratejileri uygulayarak savunma yapmayı tercih eder.

Esnek savunma, saldırı durumunda anlık olarak reaksiyon gösteren markaları ifade eder. Genellikle gerilla saldırılarına karşı savunma modeli olarak seçilmektedir.

Caydırıcı savunma, rakibin saldırmasına izin vermeden saldırma durumunu ya da saldırıdan vazgeçirme durumunu ifade eder.

Stratejik geri çekilme, farklı pazar ya da ürün segmentlerinden çekilerek güçlü ya da güçlendirilmeye müsait alanların daha fazla geliştirilmesine yoğunlaşılmasıdır.