dijital yerliler

Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler

Teknolojik gelişmeler, insanların kültürlerini her zaman etkilemişlerdir. Özellikle bilgi-iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda McLuhan’ın da belirttiği üzere, Dünya artık bir “Küresel Köy” haline gelmiştir. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte bu küresel köy de kendine özgü kültürünü zamanla oluşturmuştur. Fakat küreselleşme ile birlikte hayatımızda yer edinen bir başka olgu da, sanallaşma olgusudur. Dijitale adapte olmamız zaman içerisinde gelinen süreçte sanallaşma eğilimi gösterdiğimiz gerçeğinin bir kanıtı olmuştur. Bu sanallaşma ortamı içerisinde konumu belirsiz bir küresel köy ortamının, diğer bir deyişle herhangi bir zaman ve mekana bağlı olmayan küresel bir organizasyonun da kendine özgü bir yapısı olduğu için bu dünyanın da yerlileri mevcuttur. Aslında bahsi geçen bu kesim, dijital dünyanın yersizliği içerisinde kendisine yer edinebilen bir kesimdir. Bu kesim “Dijital Yerliler” olarak adlandırılmaktadır.

Kimdir Bu Dijital Yerliler?

Dijital yerlilerin geleneksel anlamda algıladığımız “yerlilik” kavramından farkı, dijital teknolojilerin geliştiği bir dönem içerisinde doğmuş olan nesil olmasıdır. Diğer adıyla günümüzde “Z Kuşağı” olarak adlandırılan kesimdir. Özetle, dijital dünyanın içerisinde doğmuş, bu dünyanın diline ve kurallarına ayrıca hızlı yaşanan teknolojik gelişmelerine aynı hız derecesinde adapte olabilen kesimdir. Dijital yerliler denildiği zaman akla ilk gelen kavramlardan bir tanesi “hız” kavramıdır. Bu neslin/dijital yerlilerin en büyük özelliği sabırsız ve hızlı aksiyon alma eğilimidir.

Bu dünya içerisinde yaşanan gelişmeleri ve trendlerini dışarıdan takip ederek yakalamaya çalışan kesim ise “Dijital Göçmenler” olarak adlandırılmaktadır. Dijital göçmenler ile dijital yerliler arasında var olan en büyük fark ise teknolojik gelişmelere adapte olma hızıdır. Ayrıca, dijital yerliler pek çok farklı cihazı aynı anda kullanabilme performansını gösterebilmekteyken, dijital göçmenlerde bu durum henüz yeterince gelişmemiştir. Dijital yerliler pek çok farklı işi aynı anda yapabilme/takip edebilme özelliğine ve pek çok farklı cihazı aynı anda kullanabilme özelliğine sahiptirler.

Esasında teknolojik gelişmeler en temelde yaşam biçimlerini kolaylaştırma yönünde değiştirmiş ve yeni yaşam biçimleri oluşturmuştur. Dijital yerliler bu yaşam biçimini benimsemişlerdir. Dijital göçmenler ise teknolojik gelişmeleri takip etmektedirler ve kullanmaktadırlar. Fakat tam anlamıyla yaşam biçimi haline getirdiklerini söylemek doğru olmayacaktır.

Görsel kaynak;
http://www.lostweens.com/wp-content/uploads/2015/10/image5.jpg