2024 dijital pazarlama trendleri

2024 Dijital Pazarlama Trendleri – Google Öngörüleri

Google’un 2024 dijital pazarlama trendleri öngörülerini paylaştığı içeriğinden öne çıkan konuları sizler için özetledik…

Ekonomik Belirsizlik

Ekonomik belirsizlikle ilgili tahminler, 2024 yılında markaların odaklanacağı kilit konulardan biri olarak ön plana çıkarken, bu belirsizliklere rağmen uyum sağlama, deneme yapma ve nihayetinde kârlı büyüme elde etme fırsatları bulunmaktadır. Gizlilik, bu süreçte önemli bir faktördür. Güçlü gizlilik temelleri, doğru ölçüm yapmanın yanı sıra kullanıcı güvenini kazanmanın da anahtarıdır.

Kristell Rivaille – Normal Algısının Sürekli Değiştiği Bir Ortamda Mikro Değişiklikler

Tüketicilerin sadece %3’ü internet üzerindeki veriler üzerinde kontrol sahibi olduğunu düşündüğünden, güvenin artırılması müşteri bağlılığını ve büyümeyi desteklemek için kritik önem taşır. Bu bağlamda, katılımcıların %43’ü iyi bir gizlilik deneyimi sunan markayı tercih etme eğiliminde olduğunu belirtiyor.

Edina Baur – Yapay Zeka Gücü Arttıkça Sorumluluk da Artar

Gizlilik yanında, yapay zekanın sorumlu kullanımından yeni değer algısına kadar bir dizi önemli alanın keşfedilmesi gerekmektedir. Google liderlerinin dijital pazarlama ile ilgili öngörülerine göre, bu alanlara odaklanmak, 2024’te büyüme elde etme konusunda yardımcı olabilir.

Normal algının sürekli değiştiği bir ortamda, pazarlamacıların çeviklik ve hızla uyum sağlama yeteneklerini sürdürmeleri önemlidir. Mikro değişikliklere odaklanan esnek bir yaklaşım benimsemek, uzun vadeli vizyonu gözetmekle birlikte değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olmayı sağlar. Bu yaklaşım, anlık değişikliklere, müşteri geri bildirimlerine ve sağduyuya dayalı olarak stratejileri yeniden kalibre etmeyi gerektirebilir.

Yapay zekanın kullanımıyla ilgili olarak, 2024’te sorumlu bir şekilde kullanılması ve dikkatle yönetilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yapay zeka destekli pazarlama faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için performans göstergelerinin belirlenmesi, veri kullanımında şeffaflık sağlanması ve yasalara uyum önemli hale gelmektedir.

Greald Breatnach – Sürdürülebilirlik Çalışmalarının Ölçeği Artıyor

Sürdürülebilirlik, 2024’te pazarlamacıların odaklanacakları bir diğer önemli alan olarak öne çıkmaktadır. Büyük markaların “net sıfır” hedeflerine ulaşma çabaları, kurumsal sürdürülebilirlik raporlama yönetmeliğinin etkisiyle daha da artacaktır. Ajanslar ve markaların, operasyonları ve tedarik zincirleri aracılığıyla karbon salınımını ele alma konusunda daha fazla çaba göstermeleri beklenmektedir.

Cova Soto – Arama Kutusu Kalıplarının Dışına Çıkın

Arama algoritmalarının evrimi ve kullanıcı davranışındaki değişiklikler, 2024’te pazarlamacıların dikkate alması gereken bir diğer önemli faktördür. Sesli ve görsel arama kullanımının artması, pazarlamacıların çeşitli kanallarda kullanıcılara açık ve net yanıtlar verme konusunda esnek olmalarını gerektirir.

Eren Kantarlı – Fiyat ve Kalitenin Ötesinde: Yeni değer algısı

Son olarak, tüketicilerin değer algısı üzerindeki değişim, pazarlamacıların satın alma kararlarını etkileyen faktörleri yeniden değerlendirmelerini gerektirir. Fiyat ve kalitenin yanı sıra sürdürülebilirlik, deneyim değeri ve değerlerin uyumu gibi kriterlere odaklanmak, 2024’te etkili bir pazarlama stratejisi oluşturmanın önemli bir parçasıdır.

Kaynak ve Detaylı Okuma İçin:

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/tr-tr/icgoruler/tuketici-trendleri/2024-dijital-pazarlama-trendleri/