Subliminal Mesaj Nedir?

Subliminal Mesaj Nedir?

Subliminal, bilinçaltı algıya yönelik olan veya bilinçaltına işleyebilecek mesajların görsel, işitsel veya yazılı olarak algılanmasıdır. Bu mesajlar, insanların farkında olmadan alabilecekleri bir şekilde sunulur. Örneğin, bir reklam afişi üzerindeki küçük ve göze çarpmayan yazı veya resimler, kişinin fark etmeden zihnine işlenebilir. Subliminal mesajlar, genellikle insan davranışlarını etkilemek veya bir ürün veya fikir hakkında olumlu duygular oluşturmak amacıyla kullanılır. Ancak subliminal mesajların gerçek etkililiği konusunda tartışmalar vardır ve bu konu hala bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

Subliminal Mesaj Örnekleri Nelerdir?

  1. Subliminal mesajlar içeren müzikler: Bazı müzikler, hızlı ve yavaş seslerin karıştırılması veya mesajların hızlı bir şekilde çalınması gibi tekniklerle subliminal mesajlar içerebilir. Bu mesajlar, kişinin özgüvenini artırmak, stresi azaltmak veya kilo vermek gibi amaçlar için kullanılabilir.
  2. Subliminal mesajlar içeren filmler: Bazı filmler, hızlı geçişler veya kısa görüntüler arasına gizlenmiş subliminal mesajlar içerebilir. Bu mesajlar, kişinin seçimlerini etkilemek veya bir fikir hakkında olumlu bir tutum oluşturmak için kullanılabilir.
  3. Subliminal mesajlar içeren yazılı materyaller: Bazı yazılı materyaller, özellikle reklam metinleri, gizlenmiş subliminal mesajlar içerebilir. Bu mesajlar, kişilerin bir ürün hakkında olumlu düşünmesini sağlamak veya bir davranışı benimsemelerini teşvik etmek için kullanılabilir.
  4. Subliminal hipnoz: Subliminal hipnoz, bir kişinin bilinçaltına mesajları daha derin bir seviyede işlemesine yardımcı olmak için hipnotik tekniklerin kullanıldığı bir uygulamadır. Bu uygulama, birçok farklı amaç için kullanılabilir, ancak etkileri konusunda bilimsel bir kanıt yoktur.
  5. Subliminal mesajlar içeren uygulamalar: Bazı uygulamalar, özellikle beyin dalgalarını değiştirmek için tasarlanmış olanlar, subliminal mesajları kullanabilir. Bu mesajlar, kişinin özgüvenini artırmak, stresi azaltmak veya uyku kalitesini artırmak gibi amaçlar için kullanılabilir.

Subliminal Mesaj Eleştirileri

Subliminal mesajlar üzerine yapılan eleştirilerin başında, bu mesajların gerçek etkililiği konusunda bilimsel bir kanıt olmaması gelir. Yani, subliminal mesajların insan davranışlarını doğrudan kontrol edebileceği iddiası henüz kanıtlanmış değildir.

Bunun yanı sıra, subliminal mesajların kullanımı etik sorunlar da doğurabilir. Örneğin, bir reklamcı, subliminal mesajlarını kullanarak insanların bilinçaltına bir ürünü satın almaya yönlendirebilir. Bu, tüketicilerin tercihlerinin manipüle edilmesi anlamına gelir ve etik bir davranış olarak kabul edilmez.

İnsanların bilinçaltına mesaj göndermek etik sorunlar doğurabileceği gibi, kullanım sonrası beklenen sonuçlar elde edilemeyebilir veya beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Subliminal Mesajı Yasaklayan Ülkeler

Bazı ülkeler, subliminal mesajların kullanımını yasaklamış veya sınırlamıştır. Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Brezilya yer almaktadır.

ABD’de Federal İletişim Komisyonu, 1974 yılında subliminal reklamları yasaklamıştır. İngiltere’de de benzer şekilde, subliminal mesajların kullanımı yasaklanmıştır. Kanada’da ise, subliminal mesajların kullanımı yasaklanmamış olsa da, yayınlanacak reklamların önceden denetlenmesi gerekmektedir.

Avustralya’da, subliminal mesajların kullanımı yasaklanmıştır ve halkın bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Brezilya’da da, subliminal mesajların kullanımı yasaklanmıştır ve bu tür mesajları kullananlar hakkında yasal işlem yapılabilir.

Ancak, subliminal mesajların kullanımı hakkındaki yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde subliminal mesajların kullanımı sınırlı şekilde izin verilirken, bazı ülkelerde yasaklanmıştır.

Türkiye’de bu durumla alakalı 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 9.maddesinin 2.fıkrası gereği “Ticarî iletişimde bilinçaltı teknikleri kullanılamaz” ifadesi net bir şekilde kullanımının yasaklandığı belirtmektedir.

Reklamlarda Subliminal Mesaj Kullanımı

Subliminal mesajların kullanımı, genellikle etik bir sorun olarak görüldüğü için markaların resmi olarak bu yöntemi kullanıp kullanmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, bazı iddialar ve spekülasyonlar, bazı markaların subliminal mesajları ürünlerinde ve reklamlarında kullanabileceğine işaret etmektedir.

25. Kare Kullanımı Nedir?

25. kare, subliminal mesajların en yaygın şekillerinden biridir. Bu yöntem, bir film ya da video kaydında her saniyede 24 kare görüntü olduğunu düşünürsek, herhangi bir görüntü ya da karenin ardından hızlıca bir kare eklenerek oluşturulan bir subliminal mesajdır. Bu subliminal mesaj genellikle insan gözü tarafından fark edilemez ve bilinçaltına mesaj göndermek amacıyla kullanılır.

Bu yöntem genellikle reklamcılıkta, film endüstrisinde, politik kampanyalarda ve benzeri alanlarda kullanıldığı düşünülmektedir. Ancak, subliminal mesajların kullanımı hakkında tartışmalar devam etmektedir ve bu yöntemin etkililiği konusunda kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

Bu içerik ilgili kavramı iletişim bilimi bağlamında açıklamak için hazırlanmıştır. Bahsi geçen modelin kullanımı ülkemizde ve pek çok ülkede yasaklanmıştır.