şehir pazarlaması

Şehir Pazarlaması Nedir?

Şehir pazarlaması; şehirlere turist, yeni yerleşimci ve yatırımcı çekmek için şehirlerin değerini ve cazibesini artırmaya yönelik gerçekleştirilen iletişim faaliyetleridir. Ürün ve hizmetler için önemli olan markalaşmak, şehirler için de önemli bir özellik olmuştur. Küreselleşme ile gelen rekabet ortamı şehirleri pazarlama faaliyetlerine yöneltmiştir. Küreselleşen dünyada şehirler; caddeleri, meydanları, sokakları, alt yapıları doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile kendilerini pazarlayıp cezbedici bir konuma getirmeyi hedeflemektedir.

Şehir pazarlamasında en önemli unsur şehrin ayırt edici özelliklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Görsel semboller ve organizasyonlar ayırt edici özelliklerin başında gelmektedir. Tarihi yapılar, doğal güzellikler, caddeler ve meydanlar şehirlere ait görsel sembollerdir. Görsel semboller pazarlama faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. Görsel semboller zihinlerdeki varlığını uzun süre korumakta ve şehirlerin bilinirliliğini artırmaktadır. Nevşehir’deki Peri Bacaları’nı, Paris’teki Eyfel Kulesi’ni, İtalya’nın Pisa şehrinde yer alan Pisa Kulesi’ni bugün birçok insan bilmektedir. Olimpiyatlar, festivaller fuarlar gibi dev organizasyonlar da şehirlere özellik kazandırmaktadır. Bu tarz organizasyonlar görsel semboller gibi zihinlerdeki varlığını uzun süre koruyabilmektedir. Bu nedenle  şehir pazarlama faaliyetlerinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu tarz etkinlikler ulusal ve uluslararası medyanın ilgisini çekmekte ve  şehirlerin pazarlanması daha kolay olmaktadır. Pazarlama faaliyetleri tek sesli ve birbirini destekler nitelikte olduğu takdirde şehirler kendilerini ön plana çıkaracaktır.