Schramm iletişim modeli

Schramm’ın İletişim Modeli: İletişimdeki Etkileşimlerin Temel Çerçevesi

İletişim, insanların bilgi, duygu ve düşünceleri paylaşma sürecidir. Bu karmaşık süreci anlamak ve açıklamak için birçok iletişim modeli geliştirilmiştir. Bu modellerden biri de Wilbur Schramm tarafından geliştirilen Schramm’ın İletişim Modeli’dir. Bu model, iletişimin bir dizi etkileşim ve geri bildirim süreci olduğunu vurgular.

Temel Unsurlar:

1. Kaynak (Encoder):

İletişim sürecinin başlangıcında yer alan kaynak, mesajı oluşturan ve ileten kişiyi temsil eder. Bu kişi, iletmek istediği bilgiyi belirler ve bunu bir mesaj haline getirir.

2. Mesaj:

Kaynak tarafından oluşturulan bilgi bir mesajı oluşturur. Mesaj, sözler, yazılar, görseller veya diğer iletişim araçları aracılığıyla ifade edilebilir.

3. Kanal:

Mesajın alıcıya iletilmesinde kullanılan ortam ve araçlar kanalı temsil eder. Bu, konuşma, yazı, telefon, video veya diğer iletişim araçları olabilir.

4. Alıcı (Decoder):

Mesajı alan kişi veya grup alıcıdır. Alıcı, mesajı anlamlandırma sürecinde kendi deneyimleri, kültürü ve dilini kullanır.

5. Geri Bildirim:

İletişim sürecinde geri bildirim, alıcının mesaja nasıl tepki verdiğini ve anladığını gösterir. Bu, iletişimde anlamın doğru bir şekilde iletilip iletilmediğini anlamak için önemlidir.

Etkileşim ve Dönüşüm:

Schramm’ın modeli, iletişimin bir dizi etkileşim ve dönüşüm süreci olduğunu vurgular. İletişim, karşılıklı etkileşimle şekillenen bir süreçtir. Mesajlar, kaynaktan alıcıya doğru ve alıcıdan kaynağa geri doğru hareket eder, bu da iletişimin sürekli bir dönüşüm içinde olduğunu gösterir.

İletişimde Engeller ve Gelişmeler:

Schramm’ın modeli, iletişim sürecindeki engelleri de vurgular. Dil bariyerleri, kültürel farklılıklar ve iletişim araçlarındaki sınırlamalar, iletişimi etkileyebilecek faktörlerdir. Ancak, geri bildirim mekanizması sayesinde iletişimde gelişmeler sağlanabilir, anlam karmaşıklıkları azaltılabilir ve etkili iletişim kurma becerisi artırılabilir.

Schramm’ın İletişim Modeli, iletişimi bir etkileşim ve dönüşüm süreci olarak ele alarak, insanlar arasındaki bilgi transferini ve anlam paylaşımını anlamak için güçlü bir çerçeve sunar. Bu model, iletişim sürecindeki temel unsurları vurgulayarak, etkili iletişimin önemini ve sürekli bir geri bildirim döngüsünün ne kadar kritik olduğunu gösterir.