Scamper Tekniği

Scamper Tekniği

SCAMPER tekniği, yaratıcı düşünce süreçlerini teşvik etmek ve fikir geliştirmeyi kolaylaştırmak için kullanılan bir yöntemdir. SCAMPER, bir problemi veya mevcut bir ürünü, süreci veya hizmeti geliştirmek için farklı düşünme yöntemlerini uygulayarak fikir üretmeye odaklanır. SCAMPER, her harf bir düşünme stratejisini temsil eden bir akronimdir:

S – Substitute (Yerine Geçirme): Mevcut bir bileşeni, süreci veya fikri başka bir şeyle veya bileşenle değiştirme fikirleri üretmek. Örneğin, bir ürünün bir parçasını farklı bir malzemeyle değiştirmek veya bir süreci otomatikleştirmek.

C – Combine (Birleştirme): Farklı fikirleri, bileşenleri veya süreçleri birleştirerek yeni fikirler ortaya çıkarma. Örneğin, farklı ürünlerin veya hizmetlerin birleşimiyle yeni bir ürün veya hizmet oluşturmak.

A – Adapt (Adaptasyon): Mevcut bir fikri veya çözümü yeni bir bağlama veya kullanıma uyarlamak. Örneğin, başka bir sektörde başarılı olan bir iş modelini kendi sektörünüzde uygulamak.

M – Modify (Değiştirme): Mevcut bir bileşeni, süreci veya fikri değiştirerek iyileştirmek veya optimize etmek. Örneğin, bir ürünün tasarımını veya işlevselliğini değiştirmek.

P – Put to another use (Başka bir amaç için kullanma): Bir şeyi farklı bir amaç veya kullanım için yeniden düşünmek. Örneğin, bir ürünün mevcut kullanımının dışında yeni bir pazar veya hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılması.

E – Eliminate (Elemek): Gereksiz veya gereksiz bileşenleri, süreçleri veya fikirleri ortadan kaldırarak basitleştirme veya verimlilik sağlama. Örneğin, bir üründe kullanılmayan bir özelliği kaldırmak.

R – Reverse (Tersine Çevirme): Bir bileşeni, süreci veya fikri tersine çevirerek yeni fikirler oluşturma. Örneğin, bir hizmetin veya sürecin sırasını veya yöntemini tersine çevirmek.

SCAMPER tekniği, kısıtlamaları aşmak, alternatif perspektifler geliştirmek ve farklı düşünme stratejilerini kullanarak yaratıcı çözümler üretmek için kullanılabilir. Her bir SCAMPER adımı, sorunları veya mevcut durumları yeniden değerlendirmek ve daha önce görülmemiş fikirleri keşfetmek için kullanılır.

Scamper Tekniği Nasıl Uygulanır?

SCAMPER tekniği, aşağıdaki adımları izleyen bir süreçtir:

 1. Belirli bir problemi veya konuyu tanımlayın: SCAMPER tekniğini uygulayacağınız konuyu veya problemi belirleyin. Bu, ürün, hizmet, süreç veya herhangi bir yaratıcı fikir geliştirme gerektiren bir alan olabilir.
 2. SCAMPER akronimiyle başlayın: SCAMPER adımlarını sırasıyla uygulayarak farklı düşünme stratejilerini kullanın.
  • S: Yerine Geçirme (Substitute): Mevcut bileşenleri veya fikirleri başka şeyle değiştirin.
  • C: Birleştirme (Combine): Farklı bileşenleri veya fikirleri birleştirerek yeni bir şey oluşturun.
  • A: Adaptasyon (Adapt): Mevcut fikirleri veya çözümleri başka bir bağlama uyarlayın.
  • M: Değiştirme (Modify): Mevcut bileşenleri, süreçleri veya fikirleri değiştirin veya iyileştirin.
  • P: Başka bir Amaç için Kullanma (Put to another use): Bir şeyi başka bir amaç veya kullanım için yeniden düşünün.
  • E: Elemek (Eliminate): Gereksiz bileşenleri, süreçleri veya fikirleri elemek veya basitleştirmek.
  • R: Tersine Çevirme (Reverse): Bir bileşeni, süreci veya fikri tersine çevirerek yeni bir bakış açısı oluşturun.
 3. Her SCAMPER adımı için fikirler üretin: Her SCAMPER adımını kullanarak o adıma özgü fikirler üretin. Örneğin, “Yerine Geçirme” adımı için mevcut bileşenleri veya fikirleri başka şeyle nasıl değiştirebileceğinizi düşünün ve farklı alternatifler geliştirin.
 4. Her adım için fikirleri değerlendirin: Her SCAMPER adımı altında ürettiğiniz fikirleri değerlendirin. Potansiyel avantajlarını, dezavantajlarını ve uygulanabilirliklerini düşünün.
 5. En umut verici fikirleri seçin ve uygulayın: Üretilen fikirler arasından en umut verici olanları seçin ve uygulamaya başlamak için bir plan oluşturun. Bu aşamada, seçtiğiniz fikirleri daha fazla geliştirebilir ve detaylandırabilirsiniz.

Scamper Tekniği Örnekleri

İşte SCAMPER tekniğini kullanarak örnekler:

 1. Yerine Geçirme (Substitute):
  • Bir araba için yakıt sistemi yerine elektrikli bir motor kullanmak.
  • Plastik ambalaj malzemelerini biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerle değiştirmek.
 2. Birleştirme (Combine):
  • Telefon ve fotoğraf makinesini birleştirerek bir akıllı telefon oluşturmak.
  • Bir restoran ile bir kitapçıyı birleştirerek bir kitap kafe oluşturmak.
 3. Adaptasyon (Adapt):
  • Bir e-ticaret sitesinin kullanıcı deneyimini mobil uygulama için uyarlamak.
  • Fitness aletlerini yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlamak.
 4. Değiştirme (Modify):
  • Bir oyun konsolunun tasarımını yeniden düzenleyerek daha ergonomik hale getirmek.
  • Bir yemek tarifindeki malzemeleri sağlıklı alternatiflerle değiştirmek.
 5. Başka bir Amaç için Kullanma (Put to another use):
  • Bir akıllı saatin sağlık takibi için kullanılan sensörlerini yaşlı bireylerin güvenliğini izlemek için kullanmak.
  • Bir akıllı telefonun kamerasını bir barkod okuyucu olarak kullanmak.
 6. Elemek (Eliminate):
  • Bir üründeki gereksiz düğmeleri kaldırarak daha basit bir kullanım sağlamak.
  • Bir iş sürecindeki tekrarlayan adımları otomatikleştirerek zamandan tasarruf etmek.
 7. Tersine Çevirme (Reverse):
  • Bir şirketin müşterilere ürünlerini satması yerine müşterilerin şirketin üretim sürecine dahil olmasını sağlamak.
  • Bir etkinlik organizasyonunda katılımcıların yerine konuşmacıların bir araya gelip konuşma yapması.

Bu örnekler, SCAMPER tekniğini kullanarak farklı düşünme stratejilerini uygulayarak mevcut durumu veya problemleri yeniden değerlendirip yeni fikirler üretme örnekleridir. Bu tekniği uygularken, her adım için kendi alanınıza ve hedeflerinize uygun fikirleri üretebilirsiniz.