media summit 2016

Satış ve İnsan Temelli Pazarlama (MediaSummit 2016)

Tüketicilerin Düşünce ve Davranışlarını Satışa Yönlendirmede Reklamın Etkisi

PROF. DR. KOEN PAUWELS

I. Pazarlamada, eylemlerimizin yalnızca satış getirmekle kalmayıp, tüketicilerin tutumlarını da oluşturduğunu, bunun da uzun dönemde markaya avantaj sağladığını sıkça tartışmaya açarız. Bu savın inanılır olması için (1) bu bağlantıları kavramsal olarak ortaya koymamız, (2) etkilerini somut olarak göstermemiz gerekir.

II. Bağlantıların kavramsallaştırılmasını güncel olarak örnekleyebilmek için, tüketicilerin bizler hakkında ne hissettiklerini, ne düşündüklerini öğrenmemizin başlıca iki yolu vardır:

  1. Araştırma ve söyleşilerde bizim hakkımızda söyledikleri
  2. Hem çevrimdışı, hem de (bir reklama tıklamak, sosyal medyada hakkımızda yazmak gibi yollardan) özellikle çevrimiçinde ne yaptıkları

Çalışmalarım, tüketicilerin tutum ve eylemleri arasındaki bağlantıları ortaya koymaktadır.

III. Reklamın etkisini ortaya koyabilmek için, tüketicilerin tutum ve davranışlarını nasıl yönlendirdiğini, bu tutum ve davranışların da nasıl marka performansına dönüştüğünü göstermemiz gerekir. Bunu üç adımda yapabiliriz:

  • Reklamın müşterilerin tutum ve/veya çevrimiçi davranışlarını nasıl geliştirdiğini ölçmek
  • Bu içgörülere dayanarak markanın satışlarını artırmak
  • Bu sonuçları müşteri ve meslektaşlarımıza anlatmak

 

İnsan Temelli Pazarlama: Dijital Çağda Hesap Verebilirlik

RISHI SAXENA

Granüler veri sağlaması ve ölçülebilir olmasıyla dijital, son birkaç yılda muazzam bir büyüme yaşadı. Ancak, dijitale erişimin neredeyse evrensel, neredeyse her yerde olduğu bugün, teknolojinin adaptasyonunda önemli bir kırılma noktasındayız. Cep telefonları, teknolojinin geçmişteki diğer değişimlerinden çok daha hızlı bir biçimde bu değişimi yönlendirmekte.

Dijital medya ölçümlenebilir ancak, çerezlerin işlemediği, önce mobil dünyasının ölçümünü bu yeni dünya düzenine uyumlaştırması gerekiyor. Mobil tabanlı dijital medya tüketimini oluşturabilen, insana dayalı ölçüm sistemlerine hızla yönelmemiz gerekiyor.

Facebook, Türkiye’deki en büyük dijital platform olarak pazarlamacılara yalnızca geniş ölçekli hedefli erişimi değil, yanı sıra hedef gruplarla yüksek bir sıklıkla etkileşim yeteneği de kazandırıyor. DAR ve TAR gibi gelişmiş insan temelli ölçümleme sistemleri, reklamverenlerin her platformu cihazlar arası ve platformlar arası davranış temelinde değerlendirerek, sisteme daha fazla hesap verebilirlik kazandırmalarını sağlamakta.