retorik nedir?

Retorik Nedir?

Retorik, iletişim ve konuşma sanatı olarak tanımlanabilir. Bu sanat, konuşmacının dinleyicileri etkilemek, onları ikna etmek ve ikna etmek için konuşma sanatını kullanmasıdır.

Retorik, etkili bir şekilde konuşmayı ve yazmayı öğrenmek için teknikler, stratejiler ve yöntemler sağlar. Retorik, bir konuşma, sunum, yazı veya herhangi bir iletişim durumunda kullanılabilir.

Retorik, ethos (konuşmacının karakteri), logos (mantık) ve pathos (duygular) olarak adlandırılan üç ana unsuru içerir. Konuşmacının karakteri ve inandırıcılığı (ethos), konuşmanın mantıksal yapısı (logos) ve dinleyicilerin duygularına hitap etme (pathos) stratejileri, etkili bir retorik sunumu için önemlidir.

Retorik Tarihi

Retorik, antik Yunanistan’da ortaya çıktı ve öncelikle demokratik süreçlerde ve hukukta kullanıldı. Antik Yunan filozofları, özellikle Sokrates’in öğrencisi Platon ve onun öğrencisi Aristoteles, retoriğin teorik temellerini ve uygulamalarını geliştirdiler. Aristoteles, “Retorik” adlı eserinde, retoriği bir etkileme sanatı olarak tanımlamış ve konuşmanın amacının, dinleyiciyi bir düşünceye veya davranışa ikna etmek olduğunu belirtmiştir.

Retorik, antik Roma’da da önemli bir rol oynadı ve Ciceron’un “Retorik” adlı eseri, retorik üzerine yazılmış en önemli kitaplardan biridir. Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra, retorik Avrupa’da ve Ortaçağ’da önemli bir yere sahip olmaya devam etti. Ortaçağ Avrupa’sında, kilise ve hukuk sistemleri retorik kullanımının yaygın olduğu yerlerdi.

Rönesans döneminde, retorik tekrar popülerlik kazandı ve Petrarch ve Erasmus gibi yazarlar, retoriğin yeniden keşfedilmesinde önemli bir rol oynadı. 18. ve 19. yüzyılda, Avrupa’da retorik, aydınlanma döneminin akımları ve devrimlerle birlikte geriledi. Ancak, 20. yüzyılda, retorik tekrar popülerlik kazandı ve modern iletişim araçlarıyla birlikte yeniden canlanarak, siyaset, iş ve eğitim alanlarında önemli bir yere sahip oldu.

Retorik Sanatı Nasıl Uygulanır?

 1. Konu seçimi: İlk adım, konuşacağınız veya yazacağınız konuyu belirlemektir. Konunun kapsamı, hedef kitleniz, amacınız ve konuşmanızın türüne bağlı olarak konu seçimi yapabilirsiniz.
 2. Amaç belirleme: İkinci adım, amacınızı belirlemektir. Amacınız, hedef kitlenizin ne yapmasını istediğinizi veya ne hissetmelerini istediğinizi belirlemektir. Amacınızı belirlemek, retorik stratejinizi planlamanıza yardımcı olacaktır.
 3. Hedef kitlenizi belirleyin: Üçüncü adım, hedef kitlenizi belirlemektir. Hedef kitleniz, konuşmanız veya yazınız için yazılı bir metin, sunum veya sözlü bir konuşma olabilir. Hedef kitlenizin demografik özellikleri, ilgi alanları, inançları ve değerleri, retorik stratejinizi belirlemenize yardımcı olacaktır.
 4. Etos, Logos ve Pathos: Dördüncü adım, retorik stratejinizi planlamak için ethos, logos ve pathos gibi unsurları kullanmaktır. Etos, konuşmacının inandırıcılığıdır; logos, mantıksal bir argüman sunmaktır ve pathos, dinleyicilerin duygularına hitap etmektir.
 5. Kanıt toplama: Beşinci adım, argümanınızı desteklemek için kanıt toplamaktır. Kanıtlar, istatistikler, araştırma bulguları, kişisel deneyimler ve tanıklıklar gibi birçok kaynak olabilir.
 6. Yapılandırma: Altıncı adım, konuşmanızın veya yazınızın yapısını oluşturmaktır. Konuşmanızı veya yazınızı başlangıç, gelişme ve sonuç bölümlerine ayırın. Konuşmanızın veya yazınızın her bölümünde, amacınızı ve hedef kitlenizi göz önünde bulundurarak retorik stratejinizi kullanın.
 7. Pratik yapın: Yedinci adım, pratik yapmaktır. Konuşmanızı veya yazınızı hedef kitleniz önünde uygulayarak, tonlama, vurgu ve jest gibi sözlü iletişim becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca yazılı iletişim becerilerinizi geliştirmek için yazılarınızı okuyucularınızın geri bildirimlerine açık tutabilirsiniz.
 8. Geribildirim alın: Son adım, geribildirim almaktır. Konuşmanız veya yazınızın etkililiğini ölçmek için geri bildirimleri dikkate almayı unutmayın.

Retorik Hataları

Retorik hataları, bir konuşmanın veya yazının etkililiğini azaltan veya tamamen yok eden hatalardır. Bazı yaygın retorik hatalar şunlardır:

 1. Ad hominem saldırıları: Bu, bir kişiye yönelik kişisel saldırılar yaparak argümanın kendisinden kaçınmayı içerir. Bu hata, argümanın etkisini azaltır ve konuşmacının inandırıcılığını zayıflatır.
 2. Hata ya da yanlış kullanım: Yanlış bilgi veya hatalı argümanlar sunmak, konuşmanın veya yazının etkililiğini azaltır.
 3. Genelleme: Genelleme, tüm bir gruba veya topluluğa uygulanabilecek bir özelliği tek bir kişi veya olaya dayandırarak yapılır. Bu hata, argümanın mantıklı bir temeli olmadığı için konuşmanın veya yazının etkililiğini azaltır.
 4. Mantık hataları: Mantık hataları, bir argümanın mantıksal tutarlılığını zayıflatır. Örneğin, çelişki, yanlış nedensellik veya mevcut gerçekleri inkar etme gibi hatalar.
 5. Aşırı veya yetersiz duygusal etki: Pathos olarak bilinen duygusal çekicilik, konuşmanın veya yazının etkililiğini artırabilir. Ancak, aşırı duygusal etki veya yetersiz duygusal etki, argümanın etkisini azaltabilir.
 6. Dikkatsiz dil kullanımı: Dilin dikkatsiz veya özensiz kullanımı, argümanın veya mesajın anlaşılmasını zorlaştırabilir ve etkililiğini azaltabilir.
 7. Aşırı veya yetersiz bilgi: Konuşmacının hedef kitlesine uygun olmayan bilgi vermesi veya yetersiz bilgi sunması, argümanın etkisini azaltabilir.
 8. Söylem farklılıkları: Konuşmacının söylem farklılıklarından kaynaklanan çelişkiler, konuşmanın veya yazının etkililiğini azaltabilir.

Bu hataları önlemek için, konuşmacılar ve yazarlar argümanlarını dikkatlice hazırlamalı, argümanlarını belirgin ve tutarlı bir şekilde sunmalı ve hedef kitlesine uygun bir dil kullanmalıdır.