dijital yatırımlar 2019

Rakamlar Konuşuyor; Büyümenin Lokomotifi DİJİTAL!

Her alandan gelecek iyi haberlere hepimizin çok ihtiyacı var. Ancak özellikle gününün neredeyse 3/2’sini iş ve işle ilgili konularla geçiren ve ekonomiye göbekten bağlı biz iletişimciler için daha da fazla ihtiyaç var. Peki, lafı uzatmayalım, iletişim sektörü adına iyi haberler var ve ufukta da bu iyi haberlerin devamı görünüyor…
Reklamcılar Derneği’nin “2018 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu” geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşıldı. Rapora göre; ülkemizdeki toplam medya yatırımları bir önceki yıla göre % 2,9 artış göstermiş. Yani şu an ortada 11 milyar 2 milyon TL’lik bir pasta var.

Bu pasta içinde mecraların aldıkları payların dağılımı ise şu şekilde;
Medya yatırımlarında en büyük payı %47 ile bir kez daha televizyon kuruluşları alıyor. Dijital mecraların pastadaki payı %28,9’a yükselirken, üçüncü sırada %10,3 ile açıkhava reklamları var. 2017 yılında ikinci sırada yer alan basın yatırımları %19 düşerek %9,5 pazar payı ile 2018’de dördüncü sıraya geriliyor. 2018 yılında televizyonlara yapılan medya yatırımı 3 milyar 875 milyon TL olarak gerçekleşirken, dijital mecralara ise 2 milyar 385 milyon TL’lik yatırım yapılıyor.
2018 yılında, dünya genelinde %4,5 büyüdüğü tahmin edilen toplam medya yatırımlarının %41’i dijital mecralara yapılmış. Dijital büyüme de payını ağırlıklı olarak yazılı basın ve TV’den almış. Ülkemizdeki mevcut durum da buna paralel.
Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Volkan İkiler’in rakamları açıklarken yaptığı konuşma içindeki şu ifadeye katılmamak mümkün değil. “…Rapora bir iletişim pusulası diyebiliriz. Sürekliliği nedeniyle trendleri ortaya koyan bir değeri var.”

Yeri gelmişken, Reklamcılar Derneği’ne ve raporun oluşturulmasında emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara çok teşekkürler. Gerçekten iletişim sektörünün önünü görebilmesi ve mevcut durumunu yorumlaması adına önemli ve eşsiz bir çalışma ortaya koyuyorlar.

Hem globalde, hem de ulusalda medya yatırımları içinde yıldızı parlayan mecranın dijital olması sanıyorum benim gibi sizi de şaşırtmamıştır. Teknoloji yatırımları artmaya devam ettiği ve günlük yaşamda daha çok kullanıcıya ulaştığı sürece, bu pay da düzenli olarak artmaya devam edecektir, nokta.

EDİTÖRÜM ARIYOR!
Lafı uzatmayalım, uzun yazıları kimse sevmiyor, okumuyormuş…
Peki, Yönetici Özeti der ki;
Bu araştırmanın pusulası da dijitali işaret ediyor. Amiyane tabirle “iletişim sektörü dijitalden daha çoook ekmek yer.” Ama dikkat! Dijitalde hâlâ gölgede kalan pek çok alan var. İşi her zaman hizmeti en ucuza verene değil, ehline teslim etmeli. Bu mecrada beklediğimiz sonuçlara ulaşmak için, araştırma ve ölçümleme muhakkak klavuzumuz olmaya devam etmeli. Çekinerek ve eli titreyerek yaklaşmaktan söz etmiyorum, mecrayı iç dinamiklerini bilerek ve doğru planlayarak, hesaplayarak ilerlemeyi kastediyorum.

Ezcümle;
Evet, medya ve reklam yatırımları pastası son yıllarda -limitli de olsa- büyüyor, bu güzel bir haber ama lâkin, dijital kendi payını sadece bu büyümeden değil, çaktırmadan TV ve yazılı basına düşen dilimden de tırtıklayarak artırıyor. Buna dikkat! Sizce de bu biraz sağ cebimden aldım, sola koydum gibi değil mi? Bu denklemin çözümü için biraz daha inovatif fikirlere ihtiyaç var. Hadi hep birlikte düşünelim…