pestel analizi nedir? nasıl yapılır?

Pestel Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

PESTEL analizi ya PEST analizi, bir işletmenin makro çevresinin analiz edilmesinde kullanılan bir araçtır. Bu analiz yöntemi, işletmenin faaliyet gösterdiği pazarın politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal faktörlerini incelemek için kullanılır. PESTEL, her bir faktörün ana başlıklarını temsil eder:

 • Politik: Hükümetin işletmeye etkisi, yasal düzenlemeler, politik istikrar, siyasi çevre vb.
 • Ekonomik: İşletmeye etki eden ekonomik faktörler, faiz oranları, enflasyon, işsizlik oranları, döviz kurları vb.
 • Sosyal: Demografik trendler, yaşam tarzları, tüketici davranışları, eğitim düzeyleri, sağlık vb.
 • Teknolojik: Yeni teknolojik gelişmeler, inovasyonlar, endüstriyel teknolojik trendler, dijitalleşme vb.
 • Çevresel: İklim değişikliği, atık yönetimi, sürdürülebilirlik, doğal kaynakların tükenmesi vb.
 • Yasal: İşletmeleri etkileyen yasal düzenlemeler, vergi politikaları, tüketici koruma yasaları, iş yasaları vb.

PESTEL analizi, işletmenin stratejik planlama sürecinde kullanılabilir ve işletmenin kararlarını desteklemek için önemli bir bilgi sağlar. Bu analiz, işletmenin mevcut durumunu anlamasına, gelecekteki fırsat ve tehditleri tahmin etmesine ve işletmenin rekabet avantajını sürdürmesine yardımcı olur.

Pestel Analizi Nasıl Yapılır?

PESTEL analizi yapmak için aşağıdaki başlıkları analiz etmeniz gerekir:

 1. Politik Faktörler: İlk olarak, işletmenin faaliyet gösterdiği pazarın politik faktörlerini inceleyin. Bunlar arasında hükümet politikaları, düzenlemeler, yasal çerçeveler, siyasi istikrar ve güvenlik riskleri yer alır.

 2. Ekonomik Faktörler: İkinci olarak, işletmenin faaliyet gösterdiği pazarın ekonomik faktörlerini analiz edin. Bu faktörler arasında enflasyon, faiz oranları, işsizlik oranları, gelir düzeyleri, döviz kurları ve diğer ekonomik göstergeler yer alır.

 3. Sosyal Faktörler: Üçüncü olarak, işletmenin faaliyet gösterdiği pazarın sosyal faktörlerini inceleyin. Bu faktörler arasında demografik özellikler, yaşam tarzı, tüketici davranışları, eğitim düzeyleri, sağlık, kültür vb. yer alır.

 4. Teknolojik Faktörler: Dördüncü olarak, işletmenin faaliyet gösterdiği pazarın teknolojik faktörlerini analiz edin. Bu faktörler arasında inovasyon, araştırma ve geliştirme, dijitalleşme, endüstriyel teknolojik trendler ve diğer teknolojik gelişmeler yer alır.

 5. Çevresel Faktörler: Beşinci olarak, işletmenin faaliyet gösterdiği pazarın çevresel faktörlerini inceleyin. Bunlar arasında iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, doğal kaynakların tükenmesi, atık yönetimi ve diğer çevresel faktörler yer alır.

 6. Yasal Faktörler: Son olarak, işletmenin faaliyet gösterdiği pazarın yasal faktörlerini analiz edin. Bu faktörler arasında yasal düzenlemeler, vergi politikaları, tüketici koruma yasaları, iş yasaları ve diğer yasal çerçeveler yer alır.

PESTEL analizi yaparken, her faktörün etkisini ve işletmeye nasıl etki edebileceğini dikkate almalısınız. Bu faktörlerin işletmenin stratejik hedeflerine ve planlarına nasıl uyduğunu değerlendirmek, işletmenin gelecekteki fırsatları ve tehditleri öngörebilmesine yardımcı olacaktır. 

Pestel Analizi Örnekleri

PESTEL analizi, birçok farklı sektörde ve işletmede kullanılabilir. Aşağıda birkaç PESTEL analizi örneği verilmiştir:

 1. Teknoloji sektörü: Teknoloji sektörü, hızlı bir şekilde değişen bir sektördür ve PESTEL analizi bu sektörde önemli bir araçtır. Teknoloji şirketleri için PESTEL analizi, teknolojik trendlerin yanı sıra politik ve yasal düzenlemeleri de içerebilir. Örneğin, GDPR düzenlemeleri, teknoloji şirketlerinin müşteri verileri ve gizliliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymasını gerektirir.

 2. Otomotiv sektörü: Otomotiv sektörü, ekonomik ve çevresel faktörlerin yanı sıra teknolojik trendleri de içeren karmaşık bir sektördür. Örneğin, elektrikli araçlar, çevresel faktörlerin etkisi ve petrol fiyatları gibi ekonomik faktörler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

 3. Perakende sektörü: Perakende sektörü, sosyal ve ekonomik faktörlerin yanı sıra teknolojik trendleri de içeren bir sektördür. Örneğin, sosyal medya ve dijital pazarlama, perakendecilerin tüketicilere daha fazla ulaşmasına yardımcı olurken, ekonomik faktörler, tüketici harcamalarını ve taleplerini etkiler.

 4. Turizm sektörü: Turizm sektörü, çevresel, ekonomik ve sosyal faktörleri içeren bir sektördür. Örneğin, çevresel faktörler, turizm endüstrisinde sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunması konusunda büyük bir rol oynarken, ekonomik faktörler turizm endüstrisinde büyümeyi ve iş fırsatlarını etkiler.

 5. Gıda sektörü: Gıda sektörü, politik, çevresel ve sosyal faktörleri içeren bir sektördür. Örneğin, politik düzenlemeler, gıda güvenliği, tüketici koruması ve tarım politikaları gibi konulara odaklanırken, çevresel faktörler, gıda üretiminde sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunması gibi konulara odaklanır.

Giyim Sektörü Detaylı Pestel Analizi Örneği

Aşağıda giyim sektörü için örnek detaylı bir PESTEL analizi yapılmıştır:

 1. Politik faktörler: Giyim sektörü, politik düzenlemelere tabidir. Örneğin, ithalat ve ihracat politikaları, işçi hakları, gümrük vergileri ve sınırlamaları gibi politik faktörler, giyim üreticileri ve tüketicileri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

 2. Ekonomik faktörler: Giyim sektörü, ekonomik faktörlere duyarlıdır. Örneğin, ekonomik büyüme, işsizlik oranları, tüketici harcamaları ve döviz kurları gibi faktörler, giyim üreticileri ve perakendecileri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

 3. Sosyal faktörler: Giyim sektörü, sosyal faktörlerin etkisi altındadır. Örneğin, moda trendleri, tüketicilerin giyim tarzları, tüketici tercihleri, demografik değişimler ve yaşam tarzları gibi faktörler, giyim üreticilerinin ve perakendecilerin tüketicilere uygun ürünleri sunmasına yardımcı olur.

 4. Teknolojik faktörler: Giyim sektörü, teknolojik gelişmelere duyarlıdır. Örneğin, giyilebilir teknolojiler, dijital pazarlama, e-ticaret ve üretim teknolojileri gibi faktörler, giyim sektörünü dönüştürmektedir.

 5. Çevresel faktörler: Giyim sektörü, çevresel faktörlerin etkisi altındadır. Örneğin, sürdürülebilirlik, çevresel sorunlar, atık yönetimi, geri dönüşüm ve hayvan hakları gibi konulara odaklanarak, giyim üreticileri ve perakendecileri çevre dostu ürünler sunabilir.

 6. Yasal faktörler: Giyim sektörü, yasal düzenlemelere tabidir. Örneğin, işçi hakları, gümrük vergileri, telif hakları ve gizlilik yasaları gibi yasal faktörler, giyim üreticileri ve perakendecileri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.