Pazarlamayı İçselleştirmek

Pazarlamayı İçselleştirmek

Bugün pazarlama kavramı maalesef pek çok kişi tarafından satış veya tüketici yanıltmak için başvurulan bir dizi yol olarak algılanmaktadır. Pazarlama kavramının bu algısına yönelik sorunlar, diziler, filmler hatta mesleğini içselleştirememiş akademisyenler tarafından beslenmektedir. Tüm bu yaklaşımlar sonucunda pazarlama kavramı pazarlama anlayışının öncesinde yer alan satış anlayışı ile eşdeğer tutulmaktadır.

Pek çok dizide ve filmde kapı kapı dolaşan yada işportacılık yapan kişiler pazarlamacı olarak lanse edilmektedir. Tüketicilerin pazarlama kavramına yönelik algısı o kadar kötü bir boyuta taşınmıştır ki artık apartman girişlerinde bile pazarlama ve reklamcı giremez yazısına sık sık rastlar hale gelmiş bulunmaktayız.

satici-reklamci-giremez

Hatta kendini büyük marka, duayen insan kaynakları uzmanı ilan eden kurum ve kişiler bile pazarlama yöneticisi pozisyonuna yönelik iş ilanlarını, altında arabayla dolaşarak satış yapmaya çalışan kişiler olarak kurgulamaya başlamıştır.

pazarlama-uzmani-ik-ilani

Nedir bu satış anlayışı?
Ürün ya da hizmeti bir şekilde satmak için başvurulan plansız ve yanıltıcı olmaktan çekinmeyen bir süreçtir satış anlayışı. Adeta vur kaç taktiği ile ürünü/hizmeti satıp sadece satışları arttırmayı hedefleyen bu anlayış, yeri geldiğinde tüketiciyi yanıltan bilgilere başvurmaktan çekinmemektedir. Öyleki ürün/hizmeti satın aldıktan sonra karşınızda bir muhattap bulmanız büyük bir lütuf olarak görülmektedir. Bu durum satış yaklaşımını kötülemek amaçlı ortaya atılmış bir tez değildir. Burda bahsedilen satış anlayışı pazarlama anlayışından önce ortaya çıkan bir süreci ifade etmektedir. Satış anlayışı planlı ve etik bir şekilde gerçekleştirildiğinde pazarlama hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılan en önemli enstrümanlardandır.

Pazarlama yaklaşımı planlı ve etik temeller üzerine kurulu bilimsel bir disiplindir. Pazarlama anlayışında ürün/hizmet kurgusu, fiyat kurgusu, dağıtım kurgusu ve tutundurma faaliyetleri bütüncül şekilde önceden yapılan araştırmalar ve bilimsel yaklaşımlar üzerine inşaa edilir. Tüketiciye sunulan ürün ya da hizmetin tüketicinin yaşamındaki bir soruna çözüm sunması veya tüketici için bir değer yaratması beklenir. Fiyat kurgusu ise rekabet koşullarına göre rakiplerde göz önüne alınarak önceden planlanır. Hangi kanalda nasıl bir strateji ile satış yapılacağı ya da hangi pazara hangi kanallar aracılığıyla girileceği önceden planlanarak tüketicinin ürün/hizmete kolay bir şekilde ulaşması amaçlanır. Tutundurma araçları ile tüketicinin ürün/hizmet hakkında en doğru ve kolay bilgiye ulaşması için yapılacak reklam, satış ve halkla ilişkiler faaliyetleri kurgulanır.

Tüm bu süreçler belli bir meslek etiği çerçevesinde ve pek çok bilimsel disiplinle işbirliği yapılarak oluşturulur. Pazarlama faaliyetlerinde reklamcılığın temel işlevlerinden olan bilgilendirme, eğlendirme, ikna etme, hatırlatma, değer katma ve marka/örgüt amaçlarını destekleme gibi işlevlerine sıkça başvurulur. Böylelikle marka algısı ve bilinirliği yönetilerek satış ve diğer pazarlama hedefleride desteklenmiş olur.

Marka, ajans ya da farklı bir örgüt yapısı içinde pazarlama iletişimcisi görevini üstlenmiş kişilerin bu bilimsel ve etik temellere riayet etmesi markanın/örgütün pazarlama faaliyetlerini başarıya ulaştırma ve tüketici ile iyi bir bağ kurmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Öncellikle pazarlama iletişimcilerinin pazarlama kavramını iyi içselleştirmesi pazarlama kavramına yönelik olumsuz algıları minimize etmeye yardımcı olacaktır.

Görsel kaynaklar;
http://www.businessnewsdaily.com/images/i/000/011/471/original/marketing-plan.jpg?interpolation=lanczos-none&fit=around%7C700:500
https://pbs.twimg.com/media/CrLxe-OWcAA9IP-.jpg (Mücahit Zengin - Twittter(@mucahidzengin)
https://cdn-images-1.medium.com/max/627/0*tsxijOzJY8OPY34Y.png