Pareto Analizi Nedir? Nasıl Yapılır? Örnekler

Pareto Analizi Nedir? Nasıl Yapılır? Örnekler

Pareto analizi, İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto’nun ortaya attığı bir prensibe dayanan bir analiz yöntemidir. Pareto, 19. yüzyılın sonlarında ekonomik eşitsizliklerin istatistiksel olarak belirli bir desene uyduğunu keşfetti. Pareto ilkesi veya 80/20 kuralı olarak da bilinen bu prensip, birçok durumda sonuçların %80’inin nedenlerin %20’sinden kaynaklandığını öne sürer.

Pareto analizi, bir sistemdeki sorunları veya performansı etkileyen faktörleri belirlemek ve önceliklendirmek için kullanılır. Bu analiz yöntemi, kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olur ve çözülmesi gereken en önemli sorunları belirlemek için veriye dayalı bir yaklaşım sunar.

Pareto analizini diğer analiz yöntemlerinden ayıran bazı önemli farklar:

 1. 80/20 İlkesi: Pareto analizi, Vilfredo Pareto’nun keşfettiği 80/20 ilkesine dayanır. Bu ilkeye göre, sonuçların %80’i nedenlerin %20’sinden kaynaklanır. Yani, bir sistemin veya problemin büyük bir kısmı, tüm faktörlerin sadece küçük bir kısmı tarafından etkilenir. Pareto analizi, bu ilkeyi kullanarak en önemli faktörleri belirleyerek kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını sağlar.
 2. Önceliklendirme: Pareto analizi, verileri sınıflandırarak ve önemli faktörleri belirleyerek önceliklendirme yapmayı sağlar. Bu analiz yöntemi, sınırlı kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını hedefler. Pareto analizine dayalı olarak, kaynakların en çok getiri sağlayacağı alanlara odaklanabilir ve çözülmesi gereken en önemli sorunları belirleyebilirsiniz.
 3. Grafiksel Gösterim: Pareto analizi, verileri grafiksel olarak temsil etmek için Pareto diyagramını kullanır. Pareto diyagramı, faktörlerin frekansını veya etkisini gösteren bir sütun grafiği ve kümülatif yüzde çizgisi içerir. Bu grafiksel gösterim, verilerin daha kolay anlaşılmasını sağlar ve karar alma sürecini kolaylaştırır.
 4. Yoğunlaşma: Pareto analizi, büyük bir veri kümesini odaklanılabilir bir şekilde ele almayı sağlar. Analiz, çoğu zaman en büyük etkiye sahip olan faktörlere odaklanırken, diğer faktörleri göz ardı etme eğilimindedir. Bu şekilde, kaynakların etkili bir şekilde kullanılması ve stratejilerin optimize edilmesi amaçlanır.

Pareto analizi, veriye dayalı bir yaklaşım sunarak kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını sağlar ve önceliklendirme yapmayı kolaylaştırır. Diğer analiz yöntemlerinden farklı olarak, büyük bir veri kümesini sınıflandırarak en önemli faktörleri belirlemeye odaklanır.

Pareto Analizi Nasıl Yapılır?

Pareto analizi adımları genellikle aşağıdaki gibi sıralanır:

 1. Sorun veya performansı etkileyen faktörlerin tanımlanması: İncelemek istediğiniz alana odaklanarak hangi faktörlerin sorunları veya performansı en çok etkilediğini belirleyin.
 2. Veri toplama: İlgili verileri toplayın ve kaydedin. Bu, sorunların nedenlerini ve etkilerini değerlendirmenizi sağlayacak veri setlerini içerebilir.
 3. Verilerin sınıflandırılması: Toplanan verileri sınıflandırın ve kategorilere ayırın. Bu aşamada, hangi faktörlerin en yaygın olduğunu veya en büyük etkiye sahip olduğunu belirlemek için verileri analiz edebilirsiniz.
 4. Pareto diyagramının oluşturulması: Pareto diyagramı, verileri grafiksel olarak temsil eden ve en önemli faktörleri belirlemenize yardımcı olan bir grafik türüdür. Diyagram, faktörlerin frekansını veya etkisini gösteren bir sütun grafiği ile birlikte kümülatif yüzde çizgisi içerir.
 5. Önceliklendirme ve eyleme geçme: Pareto diyagramını kullanarak, en büyük etkiye sahip olan faktörleri belirleyin ve önceliklendirme yapın. Bu şekilde, sınırlı kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanabilir ve sorunları çözmek için doğru adımları atabilirsiniz.

Pareto analizi, birçok alanda yaygın olarak kullanılan bir araçtır. İş yönetimi, kalite kontrol, süreç iyileştirme, mali analiz, satış ve pazarlama gibi birçok alanda etkili sonuçlar elde etmek için kullanılabilir.

Pareto Analizi Pazarlama Sektöründe Nasıl Kullanılır?

Pareto analizi, birçok alanda kullanılan bir araç olduğu için çeşitli örnekler bulunmaktadır. İşte farklı sektörlerde Pareto analizi örneklerinden bazıları:

 1. Satış Performansı Analizi: Bir şirketin satışlarını analiz ederek, en fazla geliri sağlayan müşterileri veya ürünleri belirleyebilirsiniz. Pareto analizi, satış hacmi ve kar marjı gibi verileri kullanarak, hangi müşterilerin veya ürünlerin toplam satışların büyük bir kısmını oluşturduğunu tespit eder. Böylece pazarlama stratejileri, bu önemli müşterilere veya ürünlere odaklanarak daha etkili bir şekilde uygulanabilir.
 2. Müşteri Şikayetleri Analizi: Müşteri şikayetlerini sınıflandırarak ve şikayetlerin sıklığını belirleyerek Pareto analizi yapabilirsiniz. Hangi tür şikayetlerin en yaygın olduğunu ve en fazla rahatsızlık yarattığını belirleyerek, kaynakları bu alanlarda odaklayabilir ve müşteri memnuniyetini artırıcı önlemler alabilirsiniz.
 3. Pazarlama Kanallarının Performansı: Farklı pazarlama kanallarının etkisini değerlendirmek için Pareto analizi kullanabilirsiniz. Örneğin, dijital pazarlama stratejilerinde hangi kanalların en fazla trafik veya dönüşüm sağladığını belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler, bütçenizi en verimli şekilde dağıtmak ve pazarlama çabalarınızı en etkili kanallara yönlendirmek için önemli ipuçları sağlar.
 4. Ürün veya Hizmet Arızalarının Analizi: Bir ürün veya hizmetin arızalarını sınıflandırarak ve arızaların sıklığını değerlendirerek Pareto analizi yapabilirsiniz. Hangi arızaların en yaygın olduğunu ve en çok müşteri memnuniyetsizliğine neden olduğunu belirleyerek, kalite kontrol süreçlerini iyileştirebilir ve ürün/hizmet iyileştirme çalışmalarını önceliklendirebilirsiniz.

Bu örnekler, Pareto analizinin farklı pazarlama alanlarında nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Her sektör ve işletme, kendi ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olarak Pareto analizini özelleştirebilir ve kullanabilir.

Pareto Analizi Örnek

Örnek Senaryo: Bir e-ticaret şirketi olan XYZ Company, müşteri şikayetlerini ele almak ve performanslarını iyileştirmek istiyor. Şirket, son bir yıl boyunca gelen müşteri şikayetlerini analiz etmek için Pareto analizini kullanmak istiyor. Toplamda 100 müşteri şikayeti kaydedildi ve bu şikayetler farklı kategorilere ayrıldı. Şimdi bu verilere dayanarak Pareto analizini yapalım:

Adım 1: Sorunu Tanımlama ve Veri Toplama XYZ Company, müşteri şikayetlerini ele almak istiyor. Bu nedenle, son bir yıl içinde gelen tüm müşteri şikayetlerini kaydetti. Şikayetler, farklı kategorilere ayrıldı: Ürün Kalitesi, Kargo Gecikmesi, Müşteri Hizmetleri, İade ve İade İşlemleri.

Adım 2: Verilerin Sınıflandırılması Toplam 100 müşteri şikayeti aşağıdaki gibi kategorilere ayrıldı:

 • Ürün Kalitesi: 30 şikayet
 • Kargo Gecikmesi: 20 şikayet
 • Müşteri Hizmetleri: 35 şikayet
 • İade ve İade İşlemleri: 15 şikayet

Adım 3: Pareto Diyagramının Oluşturulması Şimdi, verileri sınıflandırdık ve Pareto diyagramını oluşturmak için sıralı bir şekilde göstereceğiz.

Kategori Şikayet Sayısı Kumulatif Yüzde

 1. Müşteri Hizmetleri 35 35%
 2. Ürün Kalitesi 30 65%
 3. Kargo Gecikmesi 20 85%
 4. İade ve İade İşlemleri 15 100%

Yukarıdaki tabloda, kategoriye göre şikayet sayısı ve kümülatif yüzde verilmektedir. Kümülatif yüzde, her kategorideki şikayetlerin toplam şikayetlere oranını gösterir.

Adım 4: Önceliklendirme ve Eyleme Geçme Pareto analizine göre, müşteri hizmetleri ve ürün kalitesi kategorileri toplam şikayetlerin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle, XYZ Company, kaynaklarını bu iki alana daha fazla odaklamak ve iyileştirme çalışmalarına öncelik vermek isteyebilir. Örneğin, müşteri hizmetleri ekiplerini güçlendirmek, ürün kalitesini artırmak için üretim süreçlerini iyileştirmek veya ürün iade politikalarını gözden geçirmek gibi adımlar atılabilir.

Bu örnek Pareto analizi, XYZ Company’nin müşteri şikayetleri üzerindeki çalışmalarını yönlendirmek için kullanılabilecek bir örnektir. Pareto analizi, şirketin kaynaklarını ve çabalarını en önemli faktörlere odaklamasına yardımcı olur ve performansı iyileştirmek için stratejik kararlar alınmasına yardımcı olur. Gerçek bir senaryoda, daha kapsamlı veri ve analiz yapmak, sonuçları daha sağlam bir şekilde desteklemek için tavsiye edilir.