niş pazarlama nedir

Niş Pazarlama Nedir?

Niş pazarlama, aynı özelliklere sahip küçük bir tüketici grubunun ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda oluşturulan pazarlama faaliyetidir. Niş pazarlama; küçük çaplı işletmelerin yoğun rekabet ortamında mücadele vermek yerine özel bir alanda uzmanlaşıp, faaliyetlerini bu alanda yürütüp kar oranını artırmak istemeleri amacıyla ortaya çıkmıştır.

Fransızca kökenli olan ”Niş” kelimesi mimari alana özgü bir kavramdır. Niş; mimaride duvara estetik ve işlevsel özellikler kazandırmak amacıyla oluşturulmuş oyuk, hücre, boşluk ve kıvrımlara verilen isimdir. Elektrikten önceki dönemlerde kandil, gaz lambası gibi aydınlatma araçları duvardaki niş adı verilen hücrelere yerleştirilirmiş. Aynı zamanda çeşmelerde kuşların da su içmesini sağlayan oyulmuş alanlar da niş olarak adlandırılmaktadır. Niş kavramı,  modernleşme, bireyselleşme, farklılaşma, ihtiyaç ve beklentilerin çeşitlenmesi sonucu pazarlama alanına girmiştir.

Niş Pazarlamanın Özellikleri

 • Niş pazarlamanın hedef kitlesi küçük bir grubu temsil eder.
 • Niş pazarlamada geniş bir alanda özel bir yere odaklanmak esastır.
 • Niş pazarlamanın temelindeki unsur kar getirisi yüksek  olan, ihtiyaç oluşturan keşfedilmemiş alanları keşfetmektir.
 • Niş pazarlamada sunulacak ürün/hizmet özgün olmalı ve markanın bu alanda uzmanlaşması gerekmektedir.
 • Kitlesel pazarlamanın sunduğu yoğun rekabet ortamı, niş pazarlamada söz konusu değildir.
 • Tüketicilerin ihtiyaç/istekleri doğrultusunda ürün/hizmet sunulduğu için tüketiciler istenilen fiyatı vermeye hazırdır.
 • Hedef alınan alanın küçük ve özel olması markanın başarılı olmasını sağlayacaktır.
 • Tüketicilerin memnuniyet ve sadakatini kazanmak niş pazarlamada daha kolaydır.
 • Hedef kitlesi küçük bir grubu temsil ettiği için pazarlama iletişimi çalışmaları için daha az bütçe ayrılacaktır.
 • Üretim miktarı ve satış oranı düşük fakat, kar oranı yüksektir.
 • Çoğu zaman mikro pazarlama ile karıştırılmaktadır. Niş pazarlama küçük grupları hedef alırken, mikro pazarlama bireyi hedef almaktadır.

Niş Pazarlama Nasıl Yapılır?

Öncelikle gelişmekte olan yada yeni oluşan pazarlara yönelik araştırmalar yapmak ve tüketici segmentasyonunu sağlamak niş pazarlamaya girmek için atılması gereken ilk adımlardandır. Gireceğiniz pazarda nasıl bir niş ürün yada hizmet sunduğunuzu net olarak tanımlamanız ve ilgili tüketicilere bu ürün/hizmetleri tanıtmanız pazarlama faaliyetleri açısından son derece hayati öneme sahiptir. Tutundurma faaliyetlerinin planlanmasıyla doğru tüketicilere nasıl ve hangi mecralarla ulaşacağınızı belirlemeniz bir zorunluluktur. Hedef kitlenize yönelik iletişim sürecini başlattığınızda niş bir pazarlama yaptığınızı söylemek mümkün hale gelecektir.