network marketing nedir

Network Marketing Nedir?

Network marketing pek çok markanın mağazalar ya da online satış kanalları yerine satış temsilcileri aracılığıyla doğrudan satış gerçekleştirmesi olarak tanımlanabilir. Network marketing sürecinde satıcı olan kişi ilgili firmadan ürünleri/hizmetleri temin ederek çevresinde yer alan ya da potansiyel müşteri olarak gördüğü kişilerle genellikle randevulaşarak ürün/hizmetin tanıtımını gerçekleştirir. Eğer müşteriyi ikna etmede başarılı olursa ürün/hizmeti ona satarak kendisi bu fiyat üzerinden marka tarafından belirlenen oranlarda komisyon kazanır. Genellikle firmalar bu bağımsız satışçılarını motive etmek için satış oranına göre artan yüzdelerde komisyon oranları tanımlar ve VOMM(ağızdan ağıza pazarlama) yaratarak satışlarını gerçekleştirir.

Network marketing ile piramit sistemleri(saadet zincirleri) birbirine karıştırmamak ve arada ki ince çizginin farkında olmak hem tüketicinin hem de satışçının menfaatine olacaktır. Piramit sistemler genellikle somut yada nitelikli ürün/hizmet sunmadan çok yüksek kar olanları vaat ederek hem tüketicileri hemde satışçıları içine çeker fakat bir süre sonra vaat edilen hiç bir şeyi sunmadan ortadan kaybolurlar. Türkiye’de bu tarz olayları belirli periyotlarla maalesef deneyimleme fırsatı buluyoruz. Yakın tarihte yaşanan Çiftlik Bank ya da Titan Saadet Zinciri bu tarz vakalara önemli örnekler teşkil etmektedir.

Network marketing klasik tüketici davranışı gösteren ve tavsiyeye önem veren tüketiciler üzerinde oldukça etkili bir yöntemdir. Bu nedenle günümüzde bile hala pek çok popüler marka tarafından başvurulan bir pazarlama yöntemidir.

Network Marketing Nasıl Yapılır?

Network marketing konusunda firmaların pazarlama politikaları farklılık gösterebilse bile genellikle aşağıdaki iş akışı kullanılır.

  1. İlgili markadan ürün/hizmet satın alınır
  2. Satışa başlamak için yakın çevreden ya da potansiyel müşterilerden randevu talep edilir
  3. Başka satışçılar da sisteme dahil edilerek onların satışlarından da komisyon kazanılır ve kıdem kazanılır

Network Marketing ve Sosyal Medya

Hayatımızın dijitalleşmesi ve pandemiyle birlikte network marketing çalışmalarının artık sosyal medya üzerinden de gerçekleştiğini hatta satışçıların bireysel olarak reklam vererek, pazar yerlerine girerek ürün satmaya başladığını ve yeni satışçılar kazandığını görüyoruz.

Network Marketing Yöntemi Yasal Mıdır?

Pazarlama faaliyetleri yapılan ülkenin kanunlarına göre satış ve vergilendirme süreçlerinizi gerçekleştiriliyorsa yasal bir yöntem olduğunu söylemek mümkündür. Fakat daha önce çokça suistimal edilen bir alan olduğu için çalışılacak firmaların yasal durumu yakın bir şekilde incelenmeli ve sosyal medya konuşulmalarına muhakkak göz atılmalıdır.