mobbing nedir

Mobbing Nedir?

Mobbing, bir kişiye veya bir grup insan tarafından sistematik olarak zorbalık, taciz veya saldırı uygulama eylemidir. Mobbing genellikle bir iş ortamında gerçekleşir, ancak okul, toplum veya diğer sosyal alanlarda da ortaya çıkabilir.

Mobbing, hedef alınan kişinin maruz kaldığı sürekli ve tekrarlayan psikolojik, duygusal veya fiziksel saldırıları içerir. Bu saldırılar, kişinin itibarını zedelemek, saygınlığını azaltmak, performansını etkilemek veya kişiyi işten veya sosyal çevreden dışlamak gibi amaçlarla gerçekleştirilir.

Mobbingin birkaç yaygın örneği şunlardır:

 1. Sürekli eleştiriler ve aşağılama: Kişi sürekli olarak eleştirilir, küçük düşürülür, aşağılanır ve hataları sürekli vurgulanır.
 2. İş yerinde yalnızlaştırma: Kişi dışlanır, takım çalışmalarından veya toplantılardan dışlanır ve bilgiye erişimi sınırlanır.
 3. Dedikodu yayma: Kişi hakkında asılsız veya abartılı söylentiler yayılır ve itibarı zedelenir.
 4. Tehditler ve şantaj: Kişiye tehditlerde bulunulur, işten çıkarma veya başka olumsuz sonuçlarla tehdit edilir.
 5. İstismar ve saldırgan davranışlar: Kişiye fiziksel veya cinsel saldırılar, tehdit edici davranışlar veya benzeri kötü muameleler uygulanır.

Mobbing, hedef alınan kişi üzerinde ciddi psikolojik ve duygusal etkilere yol açabilir. Bu etkiler arasında depresyon, anksiyete, düşük özgüven, uyku sorunları, konsantrasyon güçlüğü ve iş performansında düşüş sayılabilir.

Mobbinge karşı çıkmak ve önlemek önemlidir. İşverenlerin, çalışanlara açık bir iletişim ortamı sağlaması, politika ve prosedürler geliştirmesi, çalışanlar arasında saygı ve işbirliği kültürünü teşvik etmesi ve mobbingin erken belirtilerini tespit ederek müdahale etmesi gerekmektedir. Mobbing mağdurları, durumu üstlerine veya insan kaynakları birimine bildirebilir ve gerektiğinde hukuki yardım alabilirler.

Mobbing Çeşitleri

İş ortamında veya diğer sosyal alanlarda mobbingin yaygın olarak görülen bazı çeşitleri şunlardır:

 1. Sözlü mobbing: Kişiye sürekli olarak aşağılayıcı, küçümseyici veya hakaret edici sözler söylenir. Yüksek sesle bağırma, küfür etme, aşağılama içeren şakalar yapma gibi davranışlar bu kategoriye girer.
 2. Duygusal mobbing: Kişiye sürekli olarak psikolojik baskı yapılır. Örneğin, kişinin duygusal olarak manipüle edilmesi, sürekli eleştirilmesi, alay edilmesi, tehdit edilmesi veya utanç verici durumlara maruz bırakılması gibi davranışlar duygusal mobbing olarak kabul edilir.
 3. Fiziksel mobbing: Kişiye fiziksel olarak zarar verilir veya tehdit edilir. Fiziksel saldırılar, itme, tekmeleme, tükürme, vurma, itelemeler gibi davranışlar fiziksel mobbinge örnek olarak verilebilir.
 4. Sosyal mobbing: Kişi sosyal açıdan dışlanır veya izole edilir. Arkadaş çevresinden dışlanma, sosyal etkinliklere davet edilmeme, dedikodu yayma, sosyal medyada aşağılama gibi davranışlar sosyal mobbingin örnekleridir.
 5. İşyerinde mobbing: Bir iş ortamında gerçekleşen mobbinge özgü çeşitli davranışlar vardır. Bunlar arasında kişinin iş yükünün aşırı derecede artırılması, makamının veya yetkilerinin keyfi olarak elinden alınması, bilgiye erişiminin engellenmesi, sürekli olarak hedef alınan kişinin önemli bilgileri gizlenmesi ve çalışma koşullarının kötüleştirilmesi sayılabilir.
 6. Cinsel mobbing: Kişiye cinsel içerikli taciz, sözlü veya fiziksel saldırılar uygulanmasıdır. Örneğin, istenmeyen dokunma, sözlü taciz, cinsel içerikli şakalar veya mesajlar, cinsel tehditler cinsel mobbinge örnek olarak verilebilir.

Bu sadece bazı mobbing çeşitlerine örneklerdir ve mobbingin türleri kişiden kişiye ve durumdan duruma değişebilir. Mobbingin her türü, hedef alınan kişinin psikolojik ve duygusal sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir.

Reklam Ajanslarında Mobbing

Maalesef, bazı durumlarda reklam ajanslarında mobbing yaşanabilmektedir. Reklam ajanslarında çalışanlar arasındaki rekabet, yoğun iş temposu ve stres, bazı kişilerin mobbing davranışlarını sergilemesine yol açabilir. Mobbingin reklam ajanslarında görülebilecek bazı örnekleri şunlar olabilir:

 1. Sürekli eleştiriler: Bir çalışan sürekli olarak eleştirilir, hataları sürekli vurgulanır ve performansı üzerinde sürekli olumsuzluklar vurgulanır.
 2. İş yerinde dışlanma: Bir çalışan takım çalışmalarından veya projelerden bilinçli olarak dışlanır, toplantılara davet edilmez veya bilgilendirmelerden habersiz bırakılır.
 3. Baskı ve tehditler: Bir çalışana sürekli olarak baskı uygulanır, tehditlerde bulunulur ve istenmeyen sonuçlarla korkutulur.
 4. İş yükünün abartılı şekilde artırılması: Bir çalışana diğerlerinden daha fazla iş verilir ve bu kişiye sürekli olarak aşırı bir iş yükü bindirilir.
 5. Saygısızlık ve küçümseme: Bir çalışan sürekli olarak küçümseyici veya saygısız bir dil ve tavır ile karşılanır, fikirleri dikkate alınmaz veya değersizleştirilir.
 6. İş yerinde dedikodu yayma: Bir çalışan hakkında asılsız söylentiler yayılır, itibarı zedelenir ve diğer çalışanlar arasında olumsuz bir hava oluşturulur.

Bu sadece bazı örneklerdir ve mobbing davranışları duruma ve kişilere göre değişebilir. Reklam ajanslarında mobbingle karşılaşan çalışanlar, durumu üstlerine veya insan kaynakları birimine bildirebilir, gerekli kanallara başvurabilir veya hukuki destek alabilirler.

Mobbing’e Karşı Alınması Gereken Önlemler

Mobbinge karşı alınabilecek önlemler şunları içerir:

 1. Farkındalık oluşturun: Çalışanlar ve yöneticiler arasında mobbingin ne olduğu, nasıl tanımlanabileceği ve etkileri hakkında farkındalık yaratmak önemlidir. Eğitim programları veya seminerler düzenleyerek mobbing konusunu ele alabilirsiniz.
 2. Politika ve prosedürler geliştirin: İş yerinde mobbingle mücadele etmek için net politika ve prosedürler belirleyin. Bu politikalar, mobbingin yasaklandığını ve çalışanların mobbing durumlarını bildirebileceğini vurgulamalıdır. Şikayet mekanizmaları oluşturarak çalışanların güvende hissetmelerini sağlayın.
 3. İletişimi teşvik edin: Açık ve etkili iletişim, mobbingin önlenmesinde önemli bir rol oynar. İş yerindeki iletişim kanallarını iyileştirin, çalışanların sorunları veya endişeleri hakkında açıkça konuşabilmelerini sağlayın.
 4. Destek sağlayın: Mobbing mağdurlarına destek olun. İş yerinde bir destek ekibi veya danışmanlık hizmetleri sağlayabilirsiniz. Psikolojik destek, hukuki danışmanlık veya uzman yardımı sunmak önemlidir.
 5. Mobbingin erken belirtilerini izleyin: Mobbingin erken belirtilerini tespit etmek, müdahale etmek için önemlidir. Değişen iş performansı, sosyal izolasyon, sık hastalanma gibi belirtilere dikkat edin ve durumu araştırın.
 6. Soruşturma ve müdahale yapın: Mobbing iddialarını ciddiye alın ve soruşturma yapın. İddiaları objektif bir şekilde değerlendirin ve gerekli önlemleri alın. Mobbing yapanlar hakkında disiplin cezaları uygulanabilir.
 7. İş ortamını destekleyin: İş ortamında saygı, işbirliği ve adil davranışları teşvik edin. Ekip çalışması ve işbirliği etkinlikleri düzenleyin. Performans yönetimi süreçlerini adil ve şeffaf bir şekilde uygulayın.
 8. Eğitim ve gelişimi destekleyin: Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, iş memnuniyetini artırabilir ve mobbing riskini azaltabilir. Eğitim ve gelişim fırsatları sunarak çalışanların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olun.

Mobbinge karşı alınacak önlemler, kurum kültürü ve çalışma ortamının iyileştirilmesiyle birlikte etkili olacaktır.