Marka Konumlandırma Nedir?

Marka Konumlandırma Nedir?

Ürünler ve hizmetler aynı yöntemlerle üretilmekte, aynı yöntemlerle sunulmakta, aynı ihtiyaçlarımızı karşılayabilmektedirler. Aynı ihtiyaçları karşılayan birden çok markanın ürün ve hizmeti bulunmaktadır. Bu durum markaları farklılaşma arayışına yöneltmiştir. Markanın tüketici zihninde bir kavram ya da metaforu çağrıştıracak şekilde yerleştirilmesine marka konumlandırma denilmektedir. Marka konumlandırma kavramı, markanın hangi kategoride faaliyet göstereceğini, nerede duracağını hedef kitlesi nezdinde nasıl algılanması gerektiğini ifade etmektedir. Marka hedef kitlesinin zihninde bir yere oturmalı ve hedef kitlesi tarafından kolay bir şekilde tanınmalıdır. Örneğin Volvo, hedef kitlesinin zihninde güvenlik koltuğuna oturmuştur, ve Halk Süt her daim ucuz süttür. Konumlandırma yoluyla markalar zihinlerde güçlü etkiler bırakmaktadır. 

Peki marka konumlandırma süreci nasıl işlemelidir?

  • Her şeyden önce marka kendini tanımalıdır. Şu an nerede olduğunu, güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilmelidir.
  • Rakipler tespit edilmelidir. Hangi kategoride faaliyet gösterdikleri, sahip oldukları pazar dilimi, marka kimliği, hedef kitlesi, iletişim faaliyetlerini nerede ve nasıl kullandıkları güçlü ve zayıf yönleri analiz edilmelidir.
  • Rakiplerin fark edemediği boş bir alan mutlaka kalmıştır. O boş alan keşfedilmeli, yeni bir kategori oluşturulmalıdır.
  • Oluşturulan kategori ile birlikte markanın hedef kitlesi belirlenmeli,hedef kitlenin beklenti ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak marka vaadi oluşturulmalıdır.
  • Ardından markayı hedef kitlesi ile bütünleştirecek marka kimliği yaratılmalıdır.
  • Marka konumlandırma sürecinde en önemli unsur marka kimliğidir. Marka kimliğinin hedef kitle ile duygusal bağ kurmasını sağlamak için;  doğru stratejiyle, doğru zamanda, doğru yerde iletişim faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.