marka kişiliği nedir

Marka Kişiliği Nedir?

Kişilik; bireyi diğer bireylerden ayırt eden davranış biçimi, duygusal yapı düşünce gibi olguları kapsamaktadır. Marka kişiliği de; “Eğer, marka insan olsaydı nasıl biri olurdu” sorusuna verilen cevapları içermektedir. Marka kişiliği bireylere ait özgün özelliklerin markalara aktarılmasıdır. Sıcakkanlı, resmi, heyecanlı, yenilikçi, titiz, dağınık, prestij sahibi, güvenilir enerjik.

Marka kişiliği, markaların birbirine benzeyen özellikleri nedeniyle ortaya çıkmış bir kavramdır. Markaların farklılaşma arayışı sonucu ortaya çıkan marka kişiliği, markaların hedef kitlesi ile olan ilişkilerini farklılaştırmakta ve  güçlendirmektedir. Bu nedenle marka kişiliği yaratırken; hedef kitle, hedef kitlenin özellikleri, ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurulmalıdır. Marka kişiliğini oluştururken günlük yaşam içinde kendimize benzeyen bireylerle daha yakın ilişki kurduğumuzu unutmadan markalar içinde benzer bir yaklaşım ile marka kişiliği inşaa edilmelidir. Hedef kitle marka ile buluştuğu anda kendini görmeli ve marka ile duygusal bağ kurabilmelidir. Bu yaklaşım sayesinde hedef kitlenin markayla olan bağları daha da gelişecek ve marka hedeflerinin gerçekleşmesine olumlu katkılar sunacaktır.

Marka kişiliği, hedef kitlesi ile uyumlu olduğu kadar içinde doğduğu kurumun değerleri ile de uyumlu olmalıdır.  Bunun yanı sıra, markanın kişiliği, ambalaj, logo, slogan jingle gibi markanın bütün öğeleri ile özdeşleştirilmelidir. Gerçekleştirilecek pazarlama iletişimi çalışmaları da markanın kişiliğini yansıtacak unsurların kullanımına da dikkat edilmelidir.

Görsel kaynak;
http://www.fastweb.com/uploads/article_photo/photo/2035996/scholarships-for-your-personality-type.gif