kurumsal sosyal sorumluluk projeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), bir kuruluşun sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluklarını yerine getirme taahhüdünü ifade eder. Bu sorumluluklar, kuruluşun faaliyet gösterdiği toplum, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, çevre ve paydaşlar gibi ilgili tüm grupları içerir.

Kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin sadece kâr elde etmekle sınırlı kalmayıp, topluma, çevreye ve tüm paydaşlarına karşı sorumlu davranmaları anlamına gelir. Bu sorumluluk, bir şirketin etik davranışları, çevre dostu uygulamaları, iş yerinde eşitlik ve çeşitlilik, çalışanların sağlık ve güvenliği gibi birçok konuda yükümlülüklerini içerir.

Kurumsal sosyal sorumluluk, bir şirketin sadece yasal düzenlemelere uyması değil, aynı zamanda toplumsal beklentileri de karşılaması gerektiği anlayışını taşır. Bu yaklaşım, hem toplumun hem de şirketin faydasına olan faaliyetleri teşvik eder.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çeşitleri

Kurumsal sosyal sorumluluk, birçok farklı alanda uygulanabilen geniş bir kavramdır.

Bazı kurumsal sosyal sorumluluk çeşitleri şunlardır:

 1. Çevresel sorumluluk: Şirketler, faaliyetleriyle doğal çevreye olan etkilerini minimize etmek için çevresel sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırlar. Bu sorumluluklar arasında atık yönetimi, enerji verimliliği, sürdürülebilir üretim ve tüketim, karbon ayak izi azaltma, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu ürünlerin kullanımı yer alır.
 2. Toplumsal sorumluluk: Şirketler, toplumda olumlu bir etki yaratmak için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütürler. Bu projeler, özellikle dezavantajlı gruplar, eğitim, sağlık, kültür ve sanat, spor ve genel toplumsal fayda sağlayan faaliyetler gibi birçok alanda gerçekleştirilebilir.
 3. Ekonomik sorumluluk: Şirketler, sadece kâr elde etmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik sorumluluklarını da yerine getirmelidirler. Bu sorumluluklar arasında adil işe alım, adil ücretler, işçi hakları, tedarik zinciri yönetimi, vergi ödemeleri gibi konular yer alır.
 4. Etik sorumluluk: Şirketler, etik davranışları ve yönetim uygulamalarıyla topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Bu sorumluluklar arasında yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, dürüstlük, şirketler arası işbirliği ve iş ahlakı gibi konular yer alır.

Kurumsal sosyal sorumluluk, yukarıda belirtilen alanlarda gerçekleştirilebilecek birçok faaliyeti içerir ve her şirketin kendi ihtiyaçlarına, toplumun ihtiyaçlarına ve değerlerine göre farklılık gösterebilir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Fikirleri

 1. Çevre dostu uygulamalar: Şirketler, doğal kaynakların korunması ve atık yönetimi konularında çevre dostu uygulamalar gerçekleştirebilirler. Örneğin, yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak, atıkların geri dönüştürülmesi, karbon ayak izi azaltma çalışmaları gibi faaliyetler bu kapsamda değerlendirilebilir.
 2. Toplumsal sorumluluk projeleri: Şirketler, dezavantajlı gruplar, eğitim, sağlık, kültür ve sanat, spor ve genel toplumsal fayda sağlayan faaliyetler gibi birçok alanda toplumsal sorumluluk projeleri yürütebilirler. Örneğin, okulların yenilenmesi, dezavantajlı gruplara iş imkanı sağlanması, gıda yardımları, sosyal sorunlarla mücadele gibi projeler bu kapsamda yer alabilir.
 3. Etik davranışlar: Şirketler, dürüstlük, şeffaflık, iş ahlakı gibi etik davranışları benimseyebilirler. Örneğin, yolsuzlukla mücadele etmek, şeffaflık ilkesine uymak, tedarik zinciri yönetiminde etik davranmak gibi uygulamalar etik sorumluluk alanında yer alabilir.
 4. Çalışan refahı: Şirketler, çalışanlarının refahını ve güvenliğini sağlamak için birçok faaliyette bulunabilirler. Örneğin, adil ücretler ve çalışma koşulları sağlamak, çalışanların eğitimine yatırım yapmak, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yapmak gibi faaliyetler bu kapsamda değerlendirilebilir.
 5. Sosyal girişimcilik: Şirketler, sosyal girişimcilik faaliyetleri yoluyla topluma fayda sağlayabilirler. Örneğin, toplumsal sorunlara çözüm arayan girişimler desteklenebilir, sosyal yeniliklere yatırım yapılabilir veya çeşitli sosyal projeleri finanse etmek gibi faaliyetler bu kapsamda yer alabilir.

Markaların Yaptığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri

 1. Nike, “Made to Play” adlı sosyal sorumluluk programı kapsamında, çocukları hareket etmeye teşvik etmek için birçok faaliyet gerçekleştiriyor. Program, çocuklara spor eğitimi verilmesi, spor alanlarının oluşturulması ve spor malzemelerinin dağıtılması gibi faaliyetleri kapsıyor.
 2. Coca-Cola, “Sıfır Atık” projesi ile çevreye olan duyarlılığını gösteriyor. Proje kapsamında, geri dönüştürülebilir materyallerin kullanımı teşvik ediliyor ve atıkların azaltılması hedefleniyor.
 3. Unilever, “Sürdürülebilir Yaşam Planı” adlı bir program geliştirerek, doğal kaynakları korumaya ve atık yönetimini iyileştirmeye odaklanıyor. Program kapsamında, karbon ayak izi azaltma çalışmaları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, sıfır atık hedefleri gibi birçok faaliyet gerçekleştiriliyor.
 4. Procter & Gamble, “Çocukların Güvenliği” programı ile çocuklara yönelik tehlikeleri azaltmayı hedefliyor. Program kapsamında, çocuklara yönelik ürünlerin güvenliği sağlanıyor ve ebeveynlere çocukların güvenliği konusunda bilgi veriliyor.
 5. Apple, “Çevre Dostu Üretim” programı ile doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor. Program kapsamında, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı teşvik ediliyor ve atık yönetimi süreçleri geliştiriliyor.

Ödül Almış Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

 1. Nestle Nespresso AAA Programı: Nespresso, sürdürülebilir kahve tarımını teşvik etmek için Nespresso AAA Programı’nı başlattı. Program, kahve çiftçilerine eğitim ve kaynaklar sağlamak suretiyle, kaliteli kahve yetiştirilmesine ve sürdürülebilir kahve üretimine katkıda bulunuyor. Nespresso, bu proje sayesinde, The Guardian Sustainable Business Awards’da “En İyi Tedarik Zinciri Projesi” kategorisinde ödül kazandı.
 2. Unilever “Sıfır Atık” Programı: Unilever, sıfır atık hedefiyle yola çıkan bir program başlattı. Bu program sayesinde, Unilever tesislerinde üretilen atıkların tamamının geri dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu proje sayesinde, Unilever, 2018 Dünya Sürdürülebilirlık Ödülleri’nde “Sıfır Atık” kategorisinde ödül kazandı.
 3. Nike Grind: Nike, spor malzemelerinin geri dönüştürülmesi ve atıkların azaltılması için Nike Grind adlı bir program başlattı. Bu program sayesinde, kullanılmış spor malzemeleri geri dönüştürülüyor ve spor sahaları, koşu pistleri ve benzeri alanlarda kullanılıyor. Nike Grind projesi, 2019 ISPO Ödülleri’nde “Sürdürülebilir İnovasyon” kategorisinde ödül kazandı.
 4. LEGO “Sıfır Atık” Programı: LEGO, sıfır atık hedefiyle yola çıkan bir program başlattı. Bu program sayesinde, LEGO fabrikalarında üretilen atıkların tamamının geri dönüştürülmesi hedefleniyor. LEGO “Sıfır Atık” projesi, 2019 Ethical Corporation Ödülleri’nde “Sıfır Atık” kategorisinde ödül kazandı.
 5. Microsoft “AI for Earth” Programı: Microsoft, çevre sorunlarını çözmek için yapay zeka teknolojilerini kullanmayı hedefleyen “AI for Earth” programını başlattı. Bu program sayesinde, insanların doğal kaynakları daha iyi korumalarına yardımcı olmak için veri analizi ve yapay zeka teknolojileri kullanılıyor. Microsoft “AI for Earth” projesi, 2020 Webby Ödülleri’nde “Yeşil” kategorisinde ödül kazandı.