Kurumsal İletişim Nedir? Bileşenleri, Yönetimi ve Örnekler

Kurumsal İletişim Nedir? Bileşenleri, Yönetimi ve Örnekler

Kurumsal iletişim, bir kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimini planlama, yönetme ve uygulama sürecidir. İç paydaşlar, çalışanlar, yöneticiler, hissedarlar ve tedarikçiler gibi kurumun içinde yer alan kişilerdir. Dış paydaşlar ise, müşteriler, basın, kamuoyu, yatırımcılar, hükümet yetkilileri ve toplum gibi kurumun dışında yer alan kişilerdir.

Kurumsal iletişim, kurumun itibarını, imajını ve marka değerini korumak, geliştirmek ve sürdürmek amacıyla yapılan bir faaliyettir. Bu faaliyet, birçok iletişim kanalı aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bunlar arasında, reklam, halkla ilişkiler, sosyal medya, sponsorluklar ve etkinlikler gibi yöntemler bulunmaktadır.

Kurumsal iletişim, şirketlerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, müşteri memnuniyeti ve sadakatini artırmaya, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmaya ve kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya da yardımcı olur.

Kurumsal İletişimin Bileşenleri

 1. İletişim stratejisi: İletişim stratejisi, kurumun iletişim hedefleri, hedef kitleleri, mesajları ve iletişim kanallarını belirleyen planlama sürecidir.
 2. Marka ve imaj yönetimi: Kurumun marka imajını korumak, geliştirmek ve tanıtmak için yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, logo, renk, slogan ve diğer marka unsurları gibi çeşitli yollarla gerçekleştirilebilir.
 3. Halkla ilişkiler: Halkla ilişkiler, kurumun medya ve kamuoyu ile etkileşimini yöneten faaliyetlerdir. Basın açıklamaları, röportajlar, basın toplantıları ve sosyal medya gibi iletişim kanalları kullanılarak gerçekleştirilebilir.
 4. İç iletişim: İç iletişim, kurum içindeki çalışanlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini artırmak için yapılan faaliyetlerdir. İletişim toplantıları, e-postalar, şirket bültenleri ve iç iletişim portalı gibi araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilir.
 5. Kriz iletişimi: Kriz iletişimi, kurumun kriz durumlarında nasıl tepki vereceğini ve nasıl iletişim kuracağını planlamayı içeren bir süreçtir. Bu süreç, kriz planlaması, kriz iletişim ekipleri ve kriz iletişimi planları gibi araçları içerir.
 6. Sosyal sorumluluk: Kurumun sosyal sorumluluk projeleri ve faaliyetleri, topluma katkı sağlamak, çevreye duyarlılığı artırmak ve toplumsal sorunlara çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

Bu bileşenler, kurumsal iletişim stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur ve kurumun itibarını, imajını ve marka değerini korumak ve geliştirmek için önemlidir.

Kurumsal İletişim Modelleri

Kurumsal iletişim, kurumların hedef kitleleriyle etkileşim kurması için birçok farklı model ve yöntem kullanabilirler. İşte bazı kurumsal iletişim modelleri:

 1. Düz çizgi modeli: Bu modelde, iletişim kurumun üstünden altına doğru gerçekleşir. Yani, iletişim genellikle üst düzey yöneticiler tarafından başlatılır ve çalışanlar arasında en alt seviyelere kadar aktarılır.
 2. Çember modeli: Bu modelde, iletişim bir dairesel yapının içinde gerçekleşir. Yani, iletişim hem üstten aşağıya hem de alttan yukarıya gerçekleştirilir. Bu model, diyalog ve işbirliği kültürünü teşvik eder.
 3. Ağ modeli: Bu modelde, iletişim ağ yapısı gibi her yöne doğru gerçekleşir. Bu model, düz çizgi modelindeki sınırlamalardan kurtulmayı ve daha özgür bir iletişim ortamı sağlamayı amaçlar.
 4. İşlevsel model: Bu modelde, iletişim belirli bir işlev veya görevin yerine getirilmesi için kullanılır. Örneğin, bir proje yöneticisi, proje ekibiyle iletişim kurarak işin yapılmasını sağlayabilir.
 5. Kriz yönetimi modeli: Bu modelde, iletişim bir kriz durumunda kullanılır. Kurumlar, hızlı ve doğru bilgi sağlamak için kriz yönetimi ekipleri kurarak iletişim planları hazırlarlar.

Bu modeller, kurumların iletişim stratejilerini planlamak ve hedef kitleleriyle etkileşim kurmak için farklı yaklaşımlar sunarlar. Kurumlar, hedef kitlelerini ve iletişim ihtiyaçlarını anlamaları ve uygun bir iletişim modeli seçmeleri önemlidir.

Kurumsal İletişim Süreci Nasıl Yönetilir?

 1. İletişim stratejisi belirleme: İletişim stratejisi, kurumun hedefleri, hedef kitleleri, mesajları ve iletişim kanallarını belirlemek için planlama sürecidir. Bu aşamada, kurumun hedefleri ve stratejik planları göz önünde bulundurularak iletişim hedefleri belirlenir.
 2. İletişim planı oluşturma: İletişim stratejisinin ardından, iletişim planı oluşturulur. Bu plan, belirlenen hedef kitleler için mesajlar ve iletişim kanalları içerir. Planlama süreci, hedef kitlelerin ihtiyaçları, alışkanlıkları ve iletişim tercihleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak yapılır.
 3. İletişim materyalleri hazırlama: İletişim planı hazırlandıktan sonra, mesajlar ve iletişim materyalleri hazırlanır. Bu materyaller arasında, basın bültenleri, broşürler, web siteleri, sosyal medya gönderileri ve sunumlar gibi araçlar yer alabilir.
 4. İletişim uygulama: İletişim materyalleri hazırlandıktan sonra, iletişim uygulanır. İletişim uygulaması, iletişim kanallarını ve mesajları kullanarak hedef kitlelere doğru şekilde iletilir.
 5. Geri bildirim ve ölçümleme: İletişim süreci sonrasında, geri bildirim ve ölçümleme yapılır. Bu süreç, kurumun iletişim faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için yapılır. Geri bildirim, müşteri görüşleri, satış rakamları, marka bilinirliği ve diğer ölçümler gibi çeşitli araçlar kullanılarak toplanabilir.
 6. İletişim sürecinin yeniden değerlendirilmesi: Geri bildirim ve ölçümleme sonrasında, iletişim süreci yeniden değerlendirilir. Bu süreç, kurumun iletişim faaliyetlerini geliştirmek için yapılır. İletişim sürecinin başarısı veya başarısızlığına göre, iletişim stratejisi ve planı güncellenir.

Kurumsal iletişim süreci, sürekli bir döngü içinde yönetilir. Bu döngü, kurumun iletişim faaliyetlerinin sürekli olarak geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlar.

Kurumsal İletişim Örnek Uygulamaları

Kurumsal iletişim uygulamaları, bir kurumun iletişim stratejisine göre çeşitlilik gösterir. Bunlar arasında şunlar yer alabilir:

 1. İç iletişim: İç iletişim uygulamaları, kurum içindeki çalışanlar arasındaki iletişimi kapsar. Bu uygulamalar, e-posta, toplantılar, bültenler, intranet, sosyal medya grupları ve kurumsal etkinlikler gibi araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilir.
 2. Medya iletişimi: Medya iletişimi uygulamaları, kurumun hedef kitlesiyle medya aracılığıyla iletişim kurmasını sağlar. Bu uygulamalar arasında, basın bültenleri, röportajlar, basın toplantıları, reklamlar ve sponsorluklar yer alabilir.
 3. Blogging: Kurumlar, bir blog aracılığıyla sektörleri hakkında bilgi paylaşabilir veya ürün/hizmetlerine ilişkin detaylı bilgi sunabilirler.
 4. Kriz iletişimi: Kriz iletişimi uygulamaları, bir kriz durumunda kurumun hızlı ve etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. Bu uygulamalar arasında, kriz planları, medya ilişkileri, kriz yönetim ekipleri ve sosyal medya stratejileri yer alabilir.
 5. Müşteri iletişimi: Müşteri iletişimi uygulamaları, kurumun müşterileriyle iletişim kurmasını ve müşteri deneyimini geliştirmesini sağlar. Bu uygulamalar arasında, e-posta pazarlama, müşteri hizmetleri, sosyal medya ve müşteri geri bildirimleri yer alabilir.
 6. Sosyal medya iletişimi: Sosyal medya iletişimi uygulamaları, kurumun hedef kitlesiyle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmasını sağlar. Bu uygulamalar arasında, sosyal medya hesapları, bloglar, podcast’ler, video içerikler ve diğer dijital pazarlama araçları yer alabilir.
 7. Etkinlikler: Kurumlar, etkinlikler aracılığıyla hedef kitleleriyle yüz yüze iletişim kurabilirler. Bunlar arasında, fuarlar, konferanslar, seminerler, açılışlar ve diğer özel etkinlikler yer alabilir.

Kurumsal iletişim uygulamaları, kurumun hedeflerine, hedef kitlelerine ve iletişim stratejisine bağlı olarak değişir. Kurumlar, uygun iletişim araçlarını seçerek, hedef kitleleriyle doğru şekilde iletişim kurabilir ve başarılı bir iletişim stratejisi oluşturabilirler.

Kurumsal İletişim Hataları

Kurumsal iletişim hataları, kurumun itibarına zarar verebilir ve hedef kitlesiyle iletişimde sorunlar yaşamasına neden olabilir. İşte bazı yaygın kurumsal iletişim hataları:

 1. İletişim eksikliği: Kurumlar, çalışanları, müşterileri ve diğer paydaşlarıyla yeterli iletişim kurmadıklarında sorunlar ortaya çıkabilir. Bu iletişim eksikliği, yanlış anlamalar, hatalı bilgi akışı ve yanlış kararlarla sonuçlanabilir.
 2. Yanlış bilgi vermek: Kurumlar, yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiğinde, itibarlarına zarar verebilirler. Yanlış bilgi vermek, müşteri güvenini kaybetmeye ve hukuki sorunlara yol açabilir.
 3. İç tutarsızlık: Kurumlar, iç tutarsızlık sorunları yaşadıklarında, dışarıya tutarlı bir mesaj veremezler. Bu, müşterilerin ve paydaşların kuruma olan güvenini kaybetmelerine neden olabilir.
 4. Düzgün olmayan ton: Kurumların mesajlarının tonu, hedef kitlelerini yanlış anlamalarına neden olabilir. Örneğin, bir şirketin müşterilere yönelik aşırı kibar bir dil kullanması, kurumun ciddiyetini sorgulatırken, aşırı sert bir dil kullanması müşterilerin rahatsızlık hissetmesine neden olabilir.
 5. Kriz durumlarına hazırlıksızlık: Kurumlar, kriz durumlarına hazırlıksız olduklarında, yanlış veya yetersiz bir mesaj vererek daha fazla sorun yaratabilirler. Kriz durumlarına hazırlık eğitimi ve kriz planları, kurumların daha etkili bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olabilir.
 6. Düşük etkileşim: Kurumlar, hedef kitleleriyle düşük bir etkileşim kurduklarında, müşteri bağlılığı ve itibarlarını kaybedebilirler. Daha etkili bir etkileşim, müşteri sadakatini artırabilir ve kurumun daha fazla müşteri çekmesine yardımcı olabilir.

Bu hatalardan kaçınmak için, kurumlar stratejik iletişim planları hazırlamalı, doğru bilgi akışını sağlamak için çalışanlarına düzenli eğitimler vermelidir. Ayrıca, kurumlar müşteri geri bildirimlerine önem vermeli ve kriz durumlarına hazırlıklı olmalıdır.