Küresel İnovasyon Endeksi Raporu Açıklandı

Küresel İnovasyon Endeksi Raporu Açıklandı

Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından belirlenen Küresel İnovasyon Endeksi raporu, ülkelerin belirlenen kategorilerde başarı göstermesi üzerine sıralamalar yapıyor.

İnovasyon kalitesi kriterleri; üniversitelerin performansı, uluslararası patent başvuru sayısı, akademik makale üretimi ile doğru orantılı olduğu raporda 141 ülke arasında Türkiye 58’inci sırada yer alıyor. 2014 yılında 54’üncü sırada bulanan Türkiye’nin, bu sene dört ülkenin gerisine gittiği görülüyor.

Küresel İnovasyon Endeksi Raporu’na göre birinci sınıf kaliteye sahip üniversite kriterinde ABD ve İngiltere ipi göğüslerken Japonya, Almanya, İsviçre sıralamayı takip ediyor. Çin; orta gelirli ekonomiler arasında inovasyon lideri iken Brezilya, Hindistan hemen Çin’in arkasında yer alıyor. En inovatif ülkeler arasında İsviçre, İngiltere, İsveç, Hollanda ve ABD bulunurken Çin, Malezya, Vietnam, Hindistan, Ürdün, Kenya ve Uganda ise bulundukları kategoride fark yaratan ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin 58’inci sırada olduğu endekste düşük performans alanları, politik istikrar ve atmosferin etkili olduğu analizde kurumlar sıralamasında Türkiye 141 ülke arasında 88’inci sırada yer alıyor. İşçilerin ve bilgi yoğun istihdam sıralamasında 117’nci sırada yer almasının nedeni olarak bilginin özümlemesi (absorption) sıralamasında, iş dünyasının 127’nci sırada yer alması gösteriliyor.

Türkiye’nin bilgisayar yazılımlarına yönelik GSYH harcamalarında 8’inci sırada olması, yerel rekabetin güçlü olduğunu işaret ediyor. Yatırımcıların korunmasında 13’üncü, iş dünyası tarafından finansmanı sağlanan Ar-Ge harcamasında ise 21’inci sırada yer alıyor. Türkiye’nin diğer kriterler arasında en iyi puan aldığı alanlardan biri de 29’uncu sırada olduğu lojistik altyapısı. Tüm puanlar sonucu Türkiye 141 ülke arasında 58’inci sırada bulunuyor.