li-fi Light Fidelity

Kelebekleşiyor Muyuz? Nedir Bu Li-Fi? 

Son yıllarda dünyada etkisini gösteren olağanüstü durumlar,  internetin hem hayatımızda hem de ticaretin merkezi konumuna gelmesine sebep oldu. Hatta o kadar merkezi oldu ki pek çok küçük, orta ve büyük işletmenin varlığını sürdürebilmesi için gereken temel ihtiyaç kalemi arasına internet ve buna bağlı teknolojik cihazlar girdi.

Teknolojinin hayatımıza kattığı en önemli unsurlardan biri de hız oldu.  Saniyelerin ve saliselerin önemli olduğu teknoloji sürecinde  iletişimin temel dayanağı olan gönderen ve alıcı arasında ki iletiyi fiziksel koşullara bağlı kalmadan hızlandırmak için bir çok teknoloji üzerinde geliştirme çalışmaları hala devam ediyor. Bunlardan biride Prof. Harald Haas Li-Fi (Light Fidelity) teknolojisi. 2011 yılında üzerinde çalışmaya başlanan bu teknoloji alışık olduğumuz kablosuz bağlantı teknolojileri dışında bir deneyim sunmaya aday.

Nedir Bu Li-Fi ?

Li-Fi (Light Fidelity), henüz gelişim süreci devam eden bir kablosuz bağlantı teknolojisidir, Görünür ışık iletişimi kullanan Li- Fi diğer iletişim sistemi Wi-Fi ye oranla 100 kat daha hızlı iletişim kurulmasına olanak sağlıyor. Günlük hayatta kullandığımı< Wi-Fi iletişim için radyo frekansını kullanır. Bu frekansları erişim noktası etrafında duvar yada benzeri hiçbir engele takılmadan iletişim alanı oluşturur. Li-Fi sistemi  “Görünür Işık İletişim” (Visible Light Communication) kullanır. Daha da anlaşılması adına Li-Fi ortamımızı aydınlatan ışığı kullanır. Wi-Fi teknolojisinin kullandığı radyo frekanslarına göre  ışık iletişiminin odaklanması ve yönlendirmesi daha kolay olacağı için Li-Fi teknolojisi çok daha yüksek veri aktarımını çok daha hızlı şekilde yapacaktır. 

TED kanalında yer alan videoyu daha iyi fikir vermesi için aşağıda paylaşıyorum;

Işık İletişimi Teknolojisi 

Aslında ışık iletişimi teknolojisi yeni bir teknoloji değil. Veriyi görünebilir bir ışık spektrumu ile iletme fikri Alexander Graham Bell  tarafından başarı ile gerçekleştirildi. Sesi, güneşle çalışan kablosuz telefona benzeyen bir cihaz olan fotofon aracılığıyla 1880 yılında güneş ışığı demeti aracılığıyla iletti. Daha sonra soğuk savaş döneminde CIA ve MI6 tarafından ruslara karşı ortam dinlemeleri için  ortama verici lazer göndererek ışık gücü ile ortamdaki sesleri ışık üzerinde taşıyarak alıcı lazere ilettiler bu sayede ortam dinlemelerini gerçekleştirdiler.

Li-Fi Avantajları ve Dezavantajları 

Yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak olması en büyük avantajı olmasının yanında Wi-Fi sistemine oranla daha bölgesel bir alanda ışığın bulunduğu ortamda sağlıklı hizmet sunacaktır. Işık görünümünü engelleyen her türlü durumda (kapı, duvar vb.) bağlantıyı kesecektir. Bu durum veri hırsızlığı gibi bir çok durumun önüne geçecek olsa da engel olan alanlarda kullanımına yönelik çeşitli sorunlar içeriyor. Bu teknoloji askeri bölgelerde, uçaklarda  ya da daha sınırlı alanlarda yüksek kalitede internet erişimi sunsa da daha ev gibi engel içeren alanlarda şu an için çok kullanılabilir bir teknoloji gibi durmuyor. Fakat kütüphanede, yayın stüdyosunda ya da bir kahve dükkanında oturup çalışırken Wi-Fi’nin 100 katı hızında bir internet erişimi oldukça çekici geliyor. Özetle kelebekler gibi ışığın etrafında toplanacağımız günler çok uzakta durmuyor…