kalitatif ve kantitatif araştırmalar

Kalitatif ve Kantitatif Araştırma

Kalitatif ve kantitatif araştırma, bilim dünyasında kullanılan iki temel araştırma yaklaşımıdır. Her ikisi de farklı veri toplama ve analiz yöntemleri kullanarak bilgi elde etmeyi amaçlar. Bu iki yaklaşım, araştırmacılara farklı perspektifler sunar ve genellikle birbirini tamamlar.

Kalitatif Araştırma:

Tanım:

Kalitatif araştırma, fenomenleri, davranışları, duyguları ve deneyimleri anlamak amacıyla kullanılan bir araştırma yöntemidir. Nitel veri toplama teknikleri kullanılır ve genellikle derinlemesine, açık uçlu sorularla yapılan görüşmeler, odak grupları, gözlem ve içerik analizi gibi yöntemleri içerir.

Avantajları:

 • Derinlemesine anlayış sağlar.
 • Esnek ve adaptasyona açıktır.
 • Yeni hipotezler oluşturabilir.

Dezavantajları:

 • Sonuçlar genellikle genelleme yapılamaz.
 • Analiz süreci zaman alıcı olabilir.

Kantitatif Araştırma:

Tanım:

Kantitatif araştırma, sayısal veri toplama ve analiz yöntemleri kullanarak genellikle nicel sonuçlar elde etmeyi amaçlayan bir araştırma yöntemidir. Anketler, deneyler ve istatistiksel analizler gibi yöntemleri içerir.

Avantajları:

 • Büyük örneklemlerle genelleme yapılabilir.
 • Verilerin sayısal olması nedeniyle istatistiksel analiz mümkündür.
 • Sonuçlar genellikle objektiftir.

Dezavantajları:

 • Duygu ve deneyim gibi soyut konulara odaklanamaz.
 • Kontrolsüz değişkenlerin etkisi azaltılabilir, ancak tamamen elimine edilemez.

Kalitatif ve Kantitatif’nin Birleşimi:

Karma (Karışık) Araştırma:

Günümüzde, araştırmacılar genellikle hem kalitatif hem de kantitatif yöntemleri birleştiren karma araştırma stratejilerini benimsemektedir. Bu, daha kapsamlı ve bütünlük sağlayan bir araştırma yaklaşımı sunar.

Kalitatif ve kantitatif araştırma, bilimsel anlayışımızı genişleten ve derinleştiren iki temel araştırma yaklaşımıdır. Her ikisi de kendine özgü avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Araştırmacılar, projelerinin hedeflerine ve sorularına en uygun yaklaşımı seçerek daha etkili sonuçlar elde edebilirler. Unutulmamalıdır ki, bu iki yöntem birbirini tamamlar ve bir arada kullanıldığında daha kapsamlı bir perspektif sunabilir.

Kalitatif ve Kantitatif Araştırma Örnekleri

Kalitatif Araştırma Örnekleri:

 1. Derinlemesine Görüşmeler:
  • Araştırma Sorusu: İş yerinde liderlik tarzlarının çalışan memnuniyetine etkisi nedir?
  • Yöntem: Çeşitli işyerlerinden seçilen liderlere bireysel görüşmeler yaparak liderlik tarzlarını ve çalışan memnuniyetini anlamak.
 2. Odak Grupları:
  • Araştırma Sorusu: Genç yetişkinlerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları nasıl değişiyor?
  • Yöntem: Genç yetişkinlerden oluşan bir odak grup toplayarak sosyal medya kullanım motivasyonlarını ve deneyimlerini derinlemesine anlamak.
 3. Gözlem Çalışmaları:
  • Araştırma Sorusu: Çocukların oyun sırasındaki sosyal etkileşimleri nasıl gelişir?
  • Yöntem: Çocukların oyun sırasında doğal bir ortamda gözlemlenerek sosyal etkileşimlerini ve oyun dinamiklerini anlamak.

Kantitatif Araştırma Örnekleri:

 1. Anket Çalışmaları:
  • Araştırma Sorusu: Bir ürünün müşteri memnuniyetini ölçmek için hangi faktörler belirleyicidir?
  • Yöntem: Çevrimiçi veya yüz yüze anketler aracılığıyla müşterilere ürün özellikleri, fiyat, ve hizmet kalitesi hakkında sorular sorarak veri toplamak.
 2. Deneysel Çalışmalar:
  • Araştırma Sorusu: Bir eğitim programının öğrenci başarıları üzerindeki etkisi nedir?
  • Yöntem: Kontrollü bir deney ortamında, bir grup öğrenciye yeni bir eğitim programı uygulanarak, diğer bir grupla karşılaştırma yapılarak veri toplamak.
 3. İstatistiksel Analizler:
  • Araştırma Sorusu: İki farklı reklam stratejisinin satış performansına etkisi nedir?
  • Yöntem: Reklam stratejileri uygulandıktan sonra elde edilen satış verilerini istatistiksel analizlerle karşılaştırarak etkilerini değerlendirmek.

Karma (Karışık) Araştırma Örnekleri:

 1. Çoklu Yöntem Kullanımı:
  • Araştırma Sorusu: Öğrenci başarılarını artırmak için uygulanan bir eğitim programının etkisi nasıl değerlendirilebilir?
  • Yöntem: Hem kantitatif olarak sınav sonuçları analiz edilerek hem de kalitatif olarak öğrenci ve öğretmen görüşmeleri yapılarak kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirmek.
 2. Mevcut Verinin Analizi:
  • Araştırma Sorusu: Bir şirketin iç iletişim stratejisinin çalışan bağlılığına etkisi nedir?
  • Yöntem: Şirket içinden elde edilen önceki yıllara ait performans verileri (kantitatif) ile şu anki çalışan görüşmeleri ve geri bildirimleri (kalitatif) bir araya getirilerek analiz yapmak.