İş Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

İş Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

İş analizi, bir işin gerekliliklerini, işin yapısını ve işin gerektirdiği beceri, bilgi, deneyim ve diğer özellikleri belirleyen bir süreçtir. İş analizi, iş tanımı ve iş özelliklerinin belirlenmesiyle başlar ve işe alım, terfi, performans değerlendirme, eğitim ve geliştirme, ücretlendirme ve işletme planlaması gibi iş yönetimi süreçlerinde kullanılır.

İş analizi, işletmelerin ve organizasyonların doğru insan kaynakları planlaması yapmasına ve işletme hedeflerine uygun yeteneklerin edinilmesine yardımcı olur. İş analizi, ayrıca işletmenin mevcut işlerini etkin bir şekilde yönetmesine, iş verimliliğini arttırmasına ve çalışanların işlerinde başarılı olmalarına yardımcı olur.

İş Analizi Sürecinin Aşamaları

İş analizi genellikle aşağıdaki aşamaların uygulanmasıyla yapılır:

 1. İş tanımının oluşturulması: İş analizi, öncelikle işin tanımını ve işin görevlerini ve sorumluluklarını içeren bir iş tanımının oluşturulması ile başlar. Bu aşamada, işin ne olduğu, ne yapması gerektiği ve hangi becerilerin gerektiği belirlenir.
 2. İş özelliklerinin belirlenmesi: İş analizi, işin özelliklerinin belirlenmesini içerir. Bu aşamada, işin gerektirdiği beceriler, bilgi, deneyim, eğitim ve diğer özellikler belirlenir.
 3. Veri toplama: İş analizinin en önemli aşamalarından biri, veri toplama sürecidir. Bu aşamada, işle ilgili bilgi toplama, işi yapanların gözlemi, işletme analizi ve diğer veri kaynakları kullanılarak iş hakkında bilgi toplanır.
 4. Verilerin analizi: Verilerin toplanmasından sonra, veriler analiz edilir ve işin özellikleri, gereklilikleri ve iş tanımı ile eşleştirilir.
 5. İşin değerlendirilmesi: İş analizi sonucunda işin değerlendirilmesi yapılır. Bu aşamada, işin zorluğu, önemi, riski ve diğer faktörler göz önüne alınarak işin değeri belirlenir.
 6. Raporlama: Son olarak, iş analizi sonuçları raporlanır. Bu raporlar, işletmenin insan kaynakları planlaması, işe alım, terfi, performans değerlendirme, eğitim ve geliştirme, ücretlendirme ve işletme planlaması gibi süreçlerinde kullanılır.

Farklı Sektörlere Yönelik İş Analizi Örnekleri

İş analizi örnekleri, farklı işler için farklı olabilir. İş analizi, işletmenin ve organizasyonun ihtiyaçlarına göre özelleştirilir. Aşağıdaki örnekler, iş analizi örneklerinin bazılarını göstermektedir:

 1. Muhasebe görevlisi iş analizi: Bu iş analizi, bir muhasebe görevlisinin görevlerini, sorumluluklarını ve gereksinimlerini belirler. Bu analiz, muhasebe işlemlerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
 2. Proje yöneticisi iş analizi: Bu iş analizi, bir proje yöneticisinin görevlerini, sorumluluklarını ve gereksinimlerini belirler. Bu analiz, bir proje yöneticisinin projeleri yönetirken ihtiyaç duyacağı becerileri ve özellikleri tanımlar.
 3. Satış elemanı iş analizi: Bu iş analizi, bir satış elemanının görevlerini, sorumluluklarını ve gereksinimlerini belirler. Bu analiz, satış elemanlarının müşterilerle etkileşimleri sırasında ihtiyaç duydukları becerileri ve özellikleri tanımlar.
 4. İnsan kaynakları uzmanı iş analizi: Bu iş analizi, bir insan kaynakları uzmanının görevlerini, sorumluluklarını ve gereksinimlerini belirler. Bu analiz, insan kaynakları uzmanlarının işe alım, terfi, performans değerlendirme, eğitim ve geliştirme, ücretlendirme ve işletme planlaması gibi süreçlerde ihtiyaç duydukları becerileri ve özellikleri tanımlar.
 5. Yazılım geliştiricisi iş analizi: Bu iş analizi, bir yazılım geliştiricisinin görevlerini, sorumluluklarını ve gereksinimlerini belirler. Bu analiz, yazılım geliştiricilerinin ihtiyaç duydukları teknik becerileri ve özellikleri tanımlar.

İş Analizi Teknikleri

İş analizi, iş süreçlerini ve iş faaliyetlerini anlamak için kullanılan birçok farklı teknik vardır. Bu teknikler, iş analizinin amacına ve uygulanacağı alana göre değişebilir. İş analizi tekniklerinin bazıları şunlardır:

 1. Görüşmeler: İş analizi yapmak için en yaygın kullanılan tekniklerden biri görüşmelerdir. Görüşmeler, iş süreçlerinde yer alan kişilerle (örneğin çalışanlar, yöneticiler, müşteriler) yapılan sözlü görüşmelerdir. Bu görüşmelerde, iş süreci hakkında bilgi toplanır, sorular sorulur ve süreçle ilgili zorluklar ve iyileştirme önerileri tartışılır.
 2. Gözlem: İş süreçlerinin gözlenmesi, iş analizi için önemli bir tekniktir. Gözlem, iş sürecinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve süreçle ilgili verilerin toplanması anlamına gelir. Bu teknik, iş sürecindeki sorunları ve iyileştirme fırsatlarını tespit etmek için kullanılır.
 3. Anketler: Anketler, iş analizi yapmak için kullanılan bir diğer tekniktir. Anketler, iş süreciyle ilgili sorular içeren belirli bir formun iş sürecinde yer alan kişilere verilmesiyle yapılır. Bu teknik, iş sürecinin verilerini toplamak ve analiz etmek için kullanılır.
 4. İş Süreçleri Haritalama: İş süreçleri haritalama, iş analizi için kullanılan bir diğer tekniktir. Bu teknik, iş sürecindeki tüm adımların belirlenmesini ve iş sürecinin haritalanmasını içerir. İş süreçleri haritalama, iş sürecindeki boşlukları, tekrarlanan adımları ve iyileştirme fırsatlarını tespit etmek için kullanılır.
 5. Odak Grupları: Odak grupları, iş analizi yapmak için kullanılan bir diğer tekniktir. Odak grupları, bir grup kişinin bir konu hakkında bir araya gelerek tartışması ve fikirlerini paylaşması anlamına gelir. Bu teknik, müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve ürün/hizmet özelliklerini belirlemek için kullanılır.

Bu tekniklerin yanı sıra, SWOT analizi, Pareto analizi, Fishbone analizi gibi diğer analiz teknikleri de iş analizi için kullanılabilir. İş analizi teknikleri, iş süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine yardımcı olur.