interaktif pazarlama zirvesi

İnteraktif Pazarlama Zirvesi’nin Ardından

Pazarlama İletişimi sektörünün öncü dergilerinden biri tarafından gerçekleştirilen İPZ Anadolu etkinliğinin Ankara Zirvesi, 14 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Günümüz yaşam dinamikleri içerisinde yeniden şekillenen iş yapış biçimleri ve yeniden tanımlanan ürün kavramı üzerinde yoğun bir şekilde durulan zirvede, yapılabilecek her şeyin yapılmış olduğu savına karşın yıkıcı yaratıcılık kavramı üzerinden sunumlar gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında geçtiğimiz dönemler ve günümüz arasındaki değişimler istatistiki olarak sunuldu ve yeni nesil üretim biçimlerini benimseyen işletmeler ile markaların nasıl daha başarılı olduğu aktarıldı. Bu iş modellerine örnek vermek gerekirse, bugün büyük dizi / film içerik sağlayıcısı bir markanın aslında sinema salonu olmamasına rağmen başarılı oluşunu örnek verebiliriz. Ya da günümüz en büyük içerik sağlayıcısı olan Facebook veyahut sosyal medya kanallarının aslında içerik üretmediği gözler önünde duran bir gerçekliktir. İşte burada, bu mecraların yüksek pazar payına sahip olmasının arkasında yatan gerçekler “yıkıcı yaratıcılık” olarak adlandırılabilir.

Yeni nesil iş süreçlerine uyum sağlamak konusunda pek çok farklı kulvardan katılımcılara yönelik farklı kategorilerde sunumlar yapıldı. Sizler için pazarlama iletişimi çerçevesinde etkinlikten kısa kısa notlar hazırladım.

Etkinliğin açılış sunumundan sonra konuk ajansı başkanı tarafından reklamcılık ve reklam ile ilgili detaylı konuların aktarıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda aslında her şeyin görünen kadar karmaşık olmadığı ve basitlik kavramının hafife alındığı vurgusu yapıldı. Esasen “basit” olmanın sektörde çok zor bir seviye olduğunun altı çizildi. Ajans başkanı tarafından gerçekleştirilen sunumda reklamların tetikleyici olması gerektiği, tabuların zorlanılması gerektiği, somutlaştırma yapılması gerektiği ve duygusal bir boyutu olması gerektiği vurgusu yapıldı. Lakin altı çizilen en önemli noktalar;

Başta somutlaştırma kavramının sayısal istatistiklerden ibaret olmadığı, kavramın verildiği zaman tüketicinin gözünde bir şey canlanması gerektiği oldu. Örneğin, 2,587,159 (rastgele yazılmıştır) istatistiği yerine 85 (rastgele yazılmıştır) futbol sahası büyüklüğünde olduğu söylenirse daha başarılı olunacağı belirtildi. Bir diğer önemli husus ise, “duygu” kavramına olan yaklaşım oldu. Duygu kullanımının tabiri caizse sevimli bir aile görüntüsünün ötesinde bir şey olduğu gerçeği belirtildi. Kısaca sebep – sonuç ilişkisi olmayan bir duygunun olamayacağını söyleyebiliriz. Reklamın evinize giren satıcı olduğu söylenirken, bir reklam için olmazsa olmaz kuralının ise hikayesinin olmasının gerekli olduğu belirtildi. Hikayelerin hatırlanma oranı üzerinde güçlü etkilerinin olduğu vurgulanırken tekrar tekrar altı çizilen nokta “basitlik” oldu. Yapılan her çalışmanın bu detaylarının da basit olması gerektiği söylendi.

Farklı sunumlar ile devam eden etkinlikte, “Endüstri 4.0” kavramına atıfta bulunuldu. Endüstri’nin gelişimi, yapay zekalar, otomasyonlar karşısında şekil değiştiren iş biçimlerine entegre olarak yeni nesil iş çözümleri geliştirmek isteyen girişimci ve girişimci adayları için finansal kaynaklar elde etme yöntemlerinden bahsedildi.

Etkinlik kapsamında pazarlamanın diğer tarafında yer alan, pazarlama kampanyalarının hedef noktası olan tüketiciler ile ilgili bilgilere de yer verildi. Sürekli değişen dünyada tüketiciye nasıl yaklaşılması gerektiğine dair çeşitli yöntemlerden bahsedildi. Bu yöntemler içerisinden günümüzde sürekli olarak konuşulmaya başlanan ve pazarlamanın yükselen değeri olduğu düşünülen “deneyim pazarlaması” üzerinde duruldu. Etkinlik kapsamında deneyim pazarlamasının ne tür etkiler doğurabileceği konusunda sunum gerçekleştirildi. Yapılan sunumda “Texas” örneği verilerek deneyim pazarlamasının etkileri üzerinde duruldu. Bilindiği üzere Büyük Kanyon üzerinde kurulu olan şehir bir zamanlar yoktu ve o bölge tamamen çöl bir alandı. Sunum kapsamında deneyimlerin dijital dünyaya aktarımı konusuna da yer verildi. Texas ve Walt Disney üzerinden hareketle, deneyim tasarımı konusunda çeşitli bilgiler ve örnekler aktarıldı.

Etkinlik kapsamında son olarak tüketici davranışlarını dijital ortamda anlamak ve tüketiciyi kazanmak üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda dijital mecralarda tüketici dönüşümleri ve bu dönüşümler üzerinden gerçekleştirilen hedefleme seçenkleri ile oluşturulabilecek kampanya seçeneklerinden söz edildi. Dönüşüm istatistikleri ve bu istatistiklerin verimli okunması üzerinde duruldu.

Çeşitli sektör temsilcilerinin konuk olduğu etkinlikte “yeni nesil” ortak noktasından hareketle sunumlar gerçekleştirildi ve çok keyifli bir etkinlik oldu. Etkinliğe “Pazarlama İletişimi” özelinde bakarak önemli olduğunu düşündüğüm noktaları sizlere aktardım.

Yeni yeni etkinliklerde olmak dileğiyle …