Instagram Siyasetçiler İçin Yeni Çağın Favorisi Olabilir Mi?

Instagram Siyasetçiler İçin Yeni Çağın Favorisi Olabilir Mi?

Propaganda çağının yeni araçlarla farklı bir boyutta yaşamını sürdürdüğü günümüzde, markalar ve siyasilerin gençlere ulaşması önemli bir sorun haline geldi.  Rekabet koşulları bu mecraları her geçen gün daha da önemli bir konuma getiriyor.

Artık hedef kitlede tutum ve davranış değişikliği gerçekleştirmek için daha profesyonel çalışmalar yürütmek durumundayız. Yeni çağın siyasi starları geleneksel iletişim çalışmalarının ötesinde bir çaba sarf eden ve tabi ki “dijital yerliler” tarafından hakimiyet altında tutulan yeni medya kültürünü özümsemiş kimseler olacak. Günümüzde internet kullanımındaki artışla birlikte siyasal iletişimde sosyal medyanın etkisi küçümsenemez hale geldi. Artık bir siyasi, sosyal medya kanalları aracılığı ile mesajlarını iletemiyorsa aslında yok hükmünde demek. Başta seçim kampanyaları olmak üzere tüm siyasi faaliyetler gelenekselden yeni medyaya doğru hızla kaymaya devam ediyor. Oy değişkenliğinin görece daha az olduğu sistemlerde seçimde gözle görülür bir farklılık yaratmak adına yeni seçmen kitleleri, daha açık bir ifade ile daha önceki seçimde yaşı itibari ile oy kullanmamış kimseler daha da önem kazanıyor. Yeni seçmenin yeni oy demek olduğunu göz önüne alırsak, siyasiler için gençlere ulaşmanın gerekliliği daha da belirgin hale geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Argetus Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği bir araştırmaya dikkat çekmek istiyorum. Şirket yöneticisi Sosyolog Erol Erdoğan, Tüm siyasi görüşlerden Türkiye’de hiçbir grubun gençlere ulaşamadığını ve tüm vakıf, dernek vb. grupların gençlere ulaşma oranının yüzde 10’un altında olduğunu belirtti. Erdoğan’ın aynı açıklamasından ” Dernekler, vakıflar, partilerin gençlik kolları, okuma grupları, aklınıza her ne geliyorsa… Hatta nitelikli dokunma, nitelikli iletişim dediğimiz zaman bu oran yüzde 5’i bile bulmuyor” diyor. Buradan bakınca başta markalar olmak üzere gençleri hedefleyen genişçe bir kitle için, sosyal mecralar başta olmak üzere tüm iletişim kanallarında farkındalık yaratacak çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünebiliriz. Tüm sosyal medya kanalları geniş kitlelere ulaşmak için önemli araçlar ve her biri için de seslendiği kitlenin talepleri başta olmak üzere üretilecek içeriklerle önemli farkındalıklar yaratmak da mümkün.

Sosyal ağlar, iletişim kurma ve sosyalleşme imkânı sağlayan web girişimleri olmanın ötesinde, birlikte hareket etmeyi, gönüllüleri bir araya toplamayı, anlık paylaşımlarla organize olmayı ve fikirler etrafında harekete geçmeyi sağlaması anlamında sosyal hareketlerde de etkin rol oynamakta. Sosyal medyanın ciddi bir politik araç haline gelmesinin sebeplerinden en önemlileri; etkileşim gücü, siyasetçiler için hitap edilen hedef kitlenin genişliği ve istatistiksel verinin kolaylıkla elde edilebiliyor olması. Siyasal iletişimde sosyal medyanın geleneksel medya kanallarına göre çok daha tarafsız bir mecra sunduğu da bir gerçek. Bu mecralar arasında Facebook ve Twitter’dan sonra aklımıza İnstagram geliyor. Kuruluşunun daha ilk haftasında 200 bin kullanıcı ile tanışan İnstagram, 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı.

Geçtiğimiz ay expandedramblings blogunda yayınlanan istatistiklere göre Instagram’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 400 milyon, ortalama 75 milyon kullanıcı uygulamayı her gün aktif olarak kullanıyor. İnternet kullanıcılarının % 20’sinin Instagram hesabı bulunuyor, Instagram kullanıcılarının % 90’ı gençlerden oluşturuyor. 16-24 yaş arası Instagram kullanıcılarının oranı % 41 Instagram’ın en favori sosyal ağı olduğunu söyleyen gençlerin oranı ise %23 dolaylarında.

Siyasal iletişimde doğru mesajı üretmenin önemi yadsınamaz ama bugün geldiğimiz noktada bu mesajın doğru kanallar aracılığıyla iletilmesi de önem taşıyor. Bugün yapılan tüm araştırmalar yani kuşakların taleplerinin önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor. 2000 sonrası doğumluların nüfusun yaklaşık olarak %15-20’lik bir kısmına ulaştığı söylenebilir. Bu anlamda da sosyal medya stratejilerinin yeni kuşaklar için üretilecek mesajlar ve içeriklerle farklı bir boyut kazanacak. Yeni neslin siyasi starları yeni kuşağın aktif olarak kullandığı mecralar aracılığı ile yükselecek.

Instagram fotoğraf paylaşmanın ötesinde bir mecra olarak belirli bir strateji dahilinde kullanmayı başarabilecek siyasetçiler için siyasi iletişim ve özellikle de gençlere ulaşmada ciddi fırsatlar sunuyor.