Hedef Kitle Kavramı Nedir?

Hedef Kitle Kavramı Nedir?

Hedef kitle, pazarlaması yapılacak olan ürünün kim tarafından ve ne amaçla alınacağı yönünden yapılan istatistiki bilgileri oluşturmaktadır. Arz talep dengesi içerisinde üretimi gerçekleştirilen ve pazarda yerini alan her ürünün ve hizmetin belli bir hedef kitlesi olacaktır. Hedef kitlesinin analizini doğru yapan ve hedef kitlesine doğru iletişim kanallarından ulaşan işletmeler her zaman için başarıyı sağlayacaktır.

Hedef Kitleye En Doğru Şekilde Ulaşmak
Pazarlama stratejilerinde hedef kitle kavramı her zaman için farklılık göstermektedir. Özellikle 60’lı ve 70’li yıllarda daha kitlesel ve toplumsal olarak üretilen ve pazarlaması yapılan ürünler artık daha kişisel ve bireysel olarak pazarlama ile hedefe sunulmaktadır. Bu da hizmetlerin ve ürünlerin hedefe daha rahat ulaşımını sağlayıp kar payının daha da artmasını sağlamaktadır.

Hedef Kitlenin İhtiyaçlarını Belirlemek
Şirketler ve markalar bu yönde oldukça sağlıklı sosyolojik ve psikolojik araştırmalar yaparak hedef kitlesine ulaşmayı tercih etmektedir. Bu araştırma ve sorgulama da markaların hedef kitlesine ulaşımını daha olanaklı kılmaktadır. Örneğin 70 yaş ve üzeri için hizmet ve ürün üreten markaların hedef kitlesine internet üzerinden ulaşması istenen sonuçları vermeyecektir. Bu marka ve işletmeler hedef kitleye ulaşmak için TV, gazete ve radyo gibi konvansiyonel iletişim kanallarını seçmesi gerekmektedir.

Hedef Kitleye Ulaşılacak Olan Kanalları Belirlemek
Hedef kitleye ulaşımlarda özellikle seçilecek olan kanallar, bu kanallarda hedef kitlenin beğenisini ve merakını uyandıracak reklam ve tanıtımlar oldukça önem arz etmektedir. Başarılı bir tanıtım ve reklam hizmeti ile hedef kitle en doğru şekilden yakalanmış ve istenen amaca en iyi şekilde ulaşılmış olunacaktır.