googledan ın ilk büyük algoritma güncellemesi

Google’dan Yılın İlk Büyük Algoritma Güncellemesi

Google 5 Mart 2024 tarihinde yeni algoritma güncellemesini duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte arama sonuçlarında büyük değişiklikler bekleniyor.

Mart 2024 çekirdek güncellemesi, alışılagelmiş çekirdek güncellemelerimizden daha karmaşık bir yapı içerir. İçerik faydalılığını belirleme sürecinde kullanılan yöntemlerdeki evrimi işaret eder. Bu güncelleme, birden fazla temel sistemde yapılan değişiklikleri içerir ve içeriğin faydalılığını belirleme konusunda daha çeşitli ve yenilikçi sinyaller ve yaklaşımlar içerir.

Ana Özellikler:

  • Faydalılık Analizi: Güvenilir bilgiyi belirleme amacıyla kullanılan çeşitli sistemlerin entegrasyonunu içerir.
  • Çeşitli Sinyaller: Temel sıralama sistemlerimizi geliştirmek için farklı ve yenilikçi sinyallerin kullanımını içerir.
  • Dalgalandırma Beklentisi: Güncelleme tamamlandığında normal çekirdek güncellemelerinden daha fazla sıralama dalgalanması olabilir.

Bu karmaşık güncelleme, bir ay kadar sürebilir. Güncelleme tamamlandığında Google Arama Durumu Panosu’nda bildirim yapılacaktır. Kullanıcılarımızın memnuniyetini artırmak için içerik üreticilerine, kullanıcılar için tatmin edici içerikler oluşturmanın önemini vurgularız.

Yeni Spam Politikaları: Kaliteli Arama Sonuçları İçin Mücadele

Spam politikalarımızı güncelledik ve bu kapsamda üç yeni politika ekledik: Süresi Dolmuş Alan Adı Kötüye Kullanımı, Ölçekli İçerik Kötüye Kullanımı ve Site İtibarı Kötüye Kullanımı. Bu politikalar, arama sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek uygulamalarla mücadele etmek üzere tasarlanmıştır.

Yeni Spam Politikaları:

  1. Süresi Dolmuş Alan Adı Kötüye Kullanımı: Alan adı süresi dolup tekrar satın alınarak, içeriği manipüle etmek amacıyla kullanılmasını hedefler.
  2. Ölçekli İçerik Kötüye Kullanımı: Büyük miktarda özgün olmayan içeriğin oluşturulmasıyla Arama sıralamalarını manipüle etmeyi amaçlar.
  3. Site İtibarı Kötüye Kullanımı: Üçüncü taraf sayfaların, birinci taraf denetimi olmadan Arama sıralamalarını manipüle etmek için kullanılmasını ele alır.

Bu politikalar, kullanıcılara daha kaliteli ve güvenilir içerik sunma amacı güder. Politikalarımızı ihlal eden siteler, sıralamalarda düşebilir veya görünmeyebilir.

Yeni Güncelleme ve Yapay Zeka

Google’ın spam konusundaki yapısının ele alındığı güncel politikalarımızda, özellikle yapay zeka içeriğine yaklaşımımızda herhangi bir temel değişiklik olmamıştır. Uzun süredir devam eden spam politikamız, Arama sonuçlarını manipüle etmeye yönelik amaçları engellemeyi hedeflemektedir ve bu bağlamda generatif yapay zeka dahil otomasyonun kullanımını spam olarak değerlendirmektedir.

Güncellenen politika, önceki politikamızın ruhunu korumakta ve aynı temel ilkeye dayanmaktadır. Ancak, değişiklik, sadece otomatik içerik üretimini değil, aynı zamanda daha karmaşık ve sofistike ölçekli içerik oluşturma yöntemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu, manipülasyon amacı taşıyan içeriklerin, otomasyonun karmaşıklığına bakılmaksızın spam olarak kabul edilmesini sağlamak için yapılmış bir genişlemedir.

“Eski politika otomatik olarak üretilen içerik” ve “güncellenmiş ölçekli kötüye kullanım” politikası arasındaki temel fark, öncekisinin daha basit bir otomasyon düzeyini hedeflemesi, güncellenmiş politikanın ise daha karmaşık ve ölçekli içerik oluşturma yöntemlerini de içermesi noktasında yatmaktadır.

Bu güncellenmiş politika, içeriğin ölçekli bir şekilde üretilmesinin, arama sonuçlarını manipüle etme amacı taşıdığında spam olarak kabul edileceğini vurgular ve bu değerlendirmeyi otomasyonun veya insan katılımının varlığına bağlı olmaksızın geniş bir perspektife taşır. Bu sayede, kullanıcılar ve içerik üreticileri, her türden manipülatif içerikle mücadele etmek ve daha adil bir dijital ortam oluşturmak adına bilinçli bir şekilde hareket edebilirler.

Kaynak;

https://developers.google.com/search/blog/2024/03/core-update-spam-policies