UTM ve Campaign URL Builder

Google UTM ve Campaign URL Builder

Google UTM (Urchin Tracking Module), web trafiğini analiz etmek ve takip etmek için kullanılan bir URL parametreleridir. UTM parametreleri, web siteleri, kampanyalar ve pazarlama çabaları gibi farklı kaynaklardan gelen trafik ve kullanıcı etkileşimlerini ayrıştırmak için kullanılır. Bu parametreler, Google Analytics gibi web analitiği araçlarına trafik kaynaklarını, kampanya adını, medya türünü ve diğer bilgileri sağlar.

UTM parametreleri, URL’ye eklenen belirli metinler veya kodlardır. Genellikle “?” işaretiyle başlarlar ve “&” işaretiyle ayrılırlar. UTM parametreleri, URL’yi tıklayan kullanıcının nereden geldiğini ve ne zaman geldiğini takip etmek için kullanılır. Bu bilgiler, web sitesi sahiplerine kampanyalarının etkinliğini ölçme ve pazarlama stratejilerini optimize etme imkanı sağlar.

Örneğin, bir e-posta bülteni kampanyası için oluşturulan bir URL’de, UTM parametreleri şu şekilde görünebilir:

https://pazarlamailetisimi.com/?utm_source=email&utm_medium=icerik&utm_campaign=utm-nedir

Bu parametreler, web analitiği aracıyla bu kampanyanın trafiğini ve etkinliğini izlemek için kullanılabilir.

Google Campaign URL Builder Nedir? Nasıl Kullanılır?

Campaign URL Builder, web sitesi trafiğini analiz etmek ve takip etmek için kullanılan bir araçtır. Bu araç, UTM parametrelerini kolayca oluşturmanıza ve URL’lerinizi takip edilebilir hale getirmenize yardımcı olur. Bu sayede, farklı kampanyalarınızı ve trafik kaynaklarınızı ayrı ayrı izleyebilir ve analiz edebilirsiniz.

Campaign URL Builder, genellikle Google Analytics veya diğer web analitiği araçlarıyla entegre çalışır. Bu araçları kullanarak, UTM parametrelerine dayalı olarak gelen trafik kaynaklarını, kampanyaları ve diğer analitik verileri raporlayabilirsiniz.

Campaign URL Builder’ı kullanırken, aşağıdaki bileşenleri doldurmanız gerekmektedir:

 1. Website URL: Takip etmek istediğiniz web sitesinin URL’si.
 2. Campaign Source: Trafik kaynağını belirtir (örneğin, “google”, “facebook”).
 3. Campaign Medium: Trafik türünü belirtir (örneğin, “cpc”, “banner”).
 4. Campaign Name: Kampanyayı tanımlayan bir ad (örneğin, “yaz_indirimi”, “bahar_kampanyası”).
 5. Campaign Term (optional): Anahtar kelime veya terimi belirtir (genellikle reklam kampanyalarında kullanılır).
 6. Campaign Content (optional): İçerik farklılaştırmasında kullanılabilir (örneğin, farklı reklam sürümlerini ayırmak için).

Bu bilgileri girerek, Campaign URL Builder size özel bir URL oluşturacak ve bu URL’yi kampanyalarınızda kullanmanızı sağlayacaktır. Oluşturulan URL, UTM parametrelerini içerecektir ve bu sayede web analitiği araçlarıyla kampanyalarınızı izleyebilirsiniz.

Campaign URL Builder, pazarlama ve reklamcılık stratejileri için önemli bir araçtır, çünkü kampanyalarınızın etkinliğini izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olur.

UTM Kullanmanın Avantajları

UTM (Universal Transverse Mercator) parametrelerini kullanmanın birkaç avantajı vardır:

 1. Trafik Kaynaklarını Ayırt Etme: UTM parametreleri, web sitenize gelen trafik kaynaklarını ayrıştırmak için kullanılır. Örneğin, bir kampanya için farklı trafik kaynaklarından gelen ziyaretçileri (örneğin, Google aramaları, Facebook reklamları, e-posta bültenleri) izlemek istediğinizde, UTM parametreleri kullanarak her kaynağı ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz. Bu, hangi kaynakların daha fazla trafik getirdiğini, dönüşüm oranlarını veya kullanıcı etkileşimlerini görmek için önemli bir analitik bilgi sağlar.
 2. Kampanyaları İzleme ve Karşılaştırma: UTM parametreleri, farklı kampanyaları izlemenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Her kampanya için farklı bir UTM kampanya adı belirleyerek, kampanyalarınızın performansını ayrı ayrı ölçebilirsiniz. Bu, hangi kampanyaların daha etkili olduğunu belirlemenize ve pazarlama stratejilerinizi optimize etmenize yardımcı olur.
 3. Medya Türlerini ve İçeriği İzleme: UTM parametreleri, medya türlerini (örneğin, cpc, banner) ve içeriği (örneğin, farklı reklam sürümleri veya farklı içerik farklılaştırmaları) izlemenize olanak tanır. Bu, reklam performansınızı veya içerik stratejinizi analiz etmek ve optimize etmek için değerli bilgiler sağlar.
 4. Google Analytics ve Diğer Analitik Araçlarla Entegrasyon: UTM parametreleri, web analitiği araçlarıyla kolayca entegre olabilen standart bir yöntemdir. Özellikle Google Analytics gibi araçlar, UTM parametrelerini otomatik olarak okur ve trafik kaynaklarını, kampanyaları, dönüşüm oranlarını ve diğer analitik verileri raporlar. Bu sayede, kampanyalarınızın etkinliğini ölçebilir, trafiği izleyebilir ve pazarlama stratejilerinizi optimize edebilirsiniz.
 5. Veri Odaklı Kararlar Almak: UTM parametreleri, veri odaklı pazarlama kararları almanıza yardımcı olur. Trafik kaynaklarını, kampanyaları ve diğer analitik verileri izleyerek, hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirleyebilirsiniz. Bu sayede, bütçenizi doğru kaynaklara yönlendirebilir, pazarlama çabalarınızı iyileştirebilir ve daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Bu avantajlar, UTM parametrelerinin pazarlama ve analitik süreçlerdeki önemini vurgular. UTM parametrelerini kullanmak, trafik kaynaklarını izlemek, kampanyaları karşılaştırmak ve veri odaklı kararlar almak için etkili bir araçtır.

UTM Kullanmamanın Dezavantajları

UTM parametrelerini kullanmamak, bazı dezavantajlara yol açabilir:

 1. Trafik Kaynaklarını Ayırt Edebilmek Zorlaşır: UTM parametrelerini kullanmadığınızda, web sitenize gelen trafik kaynaklarını ayırt etmek zorlaşır. Hangi kaynaklardan gelen trafik olduğunu belirlemek veya kampanyalarınızın performansını izlemek için net verilere sahip olmanız daha zor olabilir. Bu durumda, trafik kaynaklarını belirlemek ve analiz etmek için daha karmaşık ve zaman alıcı yöntemlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 2. Kampanyaları Karşılaştırmak Zorlaşır: UTM parametrelerini kullanmadığınızda, farklı kampanyalar arasındaki performansı karşılaştırmak zorlaşır. Kampanyalarınızın hangi kaynaklardan, hangi medya türleriyle veya hangi içeriklerle daha iyi performans gösterdiğini net bir şekilde anlamak daha zor olabilir. Bu da pazarlama stratejilerinizi optimize etme konusunda kısıtlamalar getirebilir.
 3. Analitik Verilerde Eksiklikler Olabilir: UTM parametreleri, web analitiği araçlarıyla entegre olarak kullanıldığında, trafik kaynakları, kampanyalar ve dönüşüm oranları gibi analitik verileri sağlar. UTM parametrelerini kullanmadığınızda, bu verilerde eksiklikler olabilir veya doğru bir şekilde ayrıştırılamaz. Bu da pazarlama stratejilerinizin optimize edilmesi ve etkinliğinin doğru bir şekilde ölçülmesi konusunda sınırlamalar getirebilir.
 4. İzleme ve Raporlama Zorlukları: UTM parametrelerini kullanmamak, izleme ve raporlama süreçlerini karmaşıklaştırabilir. Hangi kaynaklardan gelen trafik olduğunu takip etmek veya kampanyaların performansını belirlemek için manuel olarak veri toplamak ve analiz etmek gerekebilir. Bu, zaman alıcı ve hata yapmaya daha yatkın bir süreç olabilir.
 5. Pazarlama Stratejilerini Etkin Bir Şekilde Optimize Edebilmek Zorlaşır: UTM parametreleri, pazarlama stratejilerini optimize etmek için önemli bir araçtır. Kampanyaların etkinliğini ve trafik kaynaklarını izlemek, doğru yatırımlar yapmak ve stratejileri geliştirmek için gereklidir. UTM parametrelerini kullanmamak, pazarlama stratejilerinizi etkin bir şekilde optimize etme yeteneğinizi sınırlayabilir ve yanlış kararlar almanıza neden olabilir.

Bu dezavantajlar, UTM parametrelerini kullanmamanın pazarlama analitiği ve optimizasyonu için önemini vurgular. UTM parametrelerini doğru şekilde kullanmak, veri odaklı kararlar almak ve pazarlama stratejilerini geliştirmek için önemli bir araçtır.