GDPR Nedir? Süreç Nasıl Yönetilir? Türkiye'de Durum Nedir?

GDPR Nedir? Süreç Nasıl Yönetilir? Türkiye’de Durum Nedir?

GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği), Avrupa Birliği’nde 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren ve Avrupa’daki tüm kurumların kişisel verileri işlemesi ve koruması için belirlenen bir yönetmeliktir. GDPR, Avrupa Birliği vatandaşlarına ve Avrupa Birliği içinde bulunan kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar ve yasaları belirlemektedir.

GDPR, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken bir dizi kuralı belirler. Bu kurallar arasında, kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza alınması, verilerin güvenliği ve gizliliği, veri ihlallerinin bildirimi, verilerin işlenmesine ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi konular yer alır.

GDPR, veri sahiplerine (yani kişisel verilerin kendisine ait olduğu kişilere) bazı haklar da tanır. Bu haklar arasında, kişisel verilerin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi alma, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya taşınabilir hale getirilmesi, verilerin işlenmesine karşı çıkma gibi haklar yer alır.

GDPR ayrıca, kurumların GDPR kurallarına uygun bir şekilde verileri işlemelerini sağlamak için çeşitli yükümlülükler getirir. Bunlar arasında, verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bir kayıt tutma, veri ihlallerinin 72 saat içinde bildirilmesi, veri koruma sorumlularının atanması gibi yükümlülükler yer alır.

GDPR, kurumların kişisel verileri koruma konusunda daha duyarlı ve sorumlu olmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Yönetmelik, verilerin güvenliği ve gizliliği ile ilgili daha sıkı kurallar ve yaptırımlar getirerek, kişisel verilerin korunması için önemli bir adım olarak kabul edilir.

GDPR Süreci Nasıl Yönetilir?

  1. Veri envanteri hazırlama: Kurumunuzdaki tüm kişisel verileri belirlemek ve bunları kayıt altına almak için bir veri envanteri hazırlamalısınız. Veri envanteri, hangi verilerin işlendiğini, nasıl işlendiğini, hangi amaçlar için işlendiğini ve kimlerle paylaşıldığını içeren ayrıntılı bir kayıt tutmalısınız.
  2. Veri koruma sorumlusu atama: GDPR gereklilikleri doğrultusunda, kurumunuzda bir veri koruma sorumlusu (DPO) atamanız gerekebilir. Bu kişi, kurumunuzun GDPR kurallarına uygun bir şekilde verileri işlemesini ve korumasını sağlamakla sorumlu olacaktır.
  3. Veri işleme faaliyetleri için uygun hukuki dayanakların belirlenmesi: GDPR, kişisel verilerin işlenmesine yalnızca belirli koşullar altında izin verir. Veri işleme faaliyetleriniz için uygun hukuki dayanakların belirlenmesi ve işlenen verilere uygun şekilde erişilebileceğinden emin olunması gerekmektedir.
  4. Veri güvenliği tedbirlerinin alınması: GDPR gereklilikleri doğrultusunda, kurumunuzdaki tüm kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve işlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, uygun veri güvenliği tedbirleri almanız önemlidir. Bu tedbirler arasında, veri şifreleme, güvenlik yazılımları, veri erişim kontrolleri ve fiziksel güvenlik önlemleri yer alabilir.
  5. Veri ihlali yönetimi planının hazırlanması: Veri ihlalleri her zaman olabilir. Bu nedenle, bir veri ihlali yönetimi planı hazırlamalısınız. Bu plan, veri ihlallerinin nasıl ele alınacağını ve kimlere bildirileceğini belirler.
  6. Personelin eğitilmesi: GDPR kurallarına uygun bir şekilde verileri işlemek için personelinizi eğitmeniz gerekmektedir. Personelinizin GDPR kurallarına uygun şekilde verileri işleme konusunda bilgi sahibi olması, kurumunuzun GDPR uyumluluğunu artırır.

GDPR ve Yasal Yükümlülükler

GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkelerinde yürürlüktedir. AB ve EEA ülkeleri arasında, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre yer almaktadır.

GDPR, AB ve EEA dışındaki ülkeler için doğrudan bir yükümlülük oluşturmaz. Ancak, AB ve EEA ülkeleriyle iş yapan herhangi bir ülke, GDPR kurallarına uygun olması gerekmektedir. Ayrıca, AB ve EEA vatandaşlarına hizmet sunan şirketler de GDPR kurallarına uygun olmak zorundadır. Bu nedenle, GDPR kurallarının uluslararası bir etkisi vardır ve AB ve EEA ülkeleriyle iş yapan herhangi bir kurumun, GDPR kurallarına uygunluğunu sağlaması gerekmektedir.

GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkelerinde yürürlüktedir. Türkiye, AB veya EEA üyesi olmadığından, GDPR doğrudan Türkiye için geçerli bir yasal düzenleme değildir.

Ancak, Türkiye’nin AB ve EEA ülkeleriyle olan ekonomik ilişkileri nedeniyle, GDPR hükümleri Türk şirketlerini de etkileyebilir. AB veya EEA ülkeleriyle iş yapan Türk şirketleri, AB ve EEA’daki kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili GDPR kurallarına uymak zorundadır.

Ayrıca, Türkiye’deki kişisel verilerin korunması konusunda da yasal düzenlemeler mevcuttur. Türkiye’de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yürürlüktedir. KVKK, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve silinmesi ile ilgili kurallar belirler. Türk şirketleri, KVKK kurallarına uyarak kişisel verilerin güvenliğini sağlamalı ve KVKK’ya uymayanlar yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler.