Fantastik Fikirlerin Dijitale Evrimi: Dijital Yaratıcılık

Fantastik Fikirlerin Dijitale Evrimi: Dijital Yaratıcılık

Sözcük anlamı olarak yaratıcılığı, var edebilme yetenekleri olarak açıklayabiliriz. Literatürde yerini almasının ardından zamana göre evrilen bu kavram günümüzde dijital düşünebilme ve farklılaşma durumu olarak karşımıza çıkıyor.

Yaratıcı düşünme teknikleri konusunda öne çıkmış isimlerden Edward de Bono, aynı şeyleri daha iyi yapmanın artık yeterli sayılamayacağını, etkili olabilmenin ve problemleri çözebilmenin yeterli olmayacağını ifade etmekte ve bundan çok daha fazlası gerekli olduğunu savunmaktadır. Piyasa araştırmaları ve toplum analizleriyle ortaya çıkan ihtiyacı yalnızca keşfetmek değil bu ihtiyacı yaratanlar insanların karşısına şimdiye dek tüm gösterilenden farklı argümanlarla çıkmaktır. Bu sağlam temelleri kurabilmek adına ise belirleyeceğiniz stratejinin güçlü dayanaklarının olması gerekmektedir. Reklamcılık alanında stratejik temelleri atılmış ve gerçek rekabetin olduğu noktalarda yaratıcı düşünce yeteneğinizi kullanmanın önemini,  kişi, kurum ve ürünü ön planda tutmak ve kitleleri harekete geçirebilmek olarak özetleyebiliriz.

Pazarlama iletişimi araçları konusunda yeniliklere ve dinamiklere  hakim, donanımlı bir fikir, elinizdeki imkanlar az olsa dahi çarpıcı olabilir. Cologne Üniversitesi’nden iki akademisyen, Werner Reinartz ve Peter Saffert’in tanımladıkları ünlü  yaratıcılık skalası, kuramsal açıdan güçlü bir yol haritası çiziyor.  Torrance Tests of Creative Thinking isimli yöntemlerinde yaratıcı düşünceyi orijinallik, esneklik, ayrıntılandırma, sanatsal değer katabilme faktörleri ile açıklamışlardır.  Kısaca çarpıcı olan düşünceyi nesneler arasında bir bağ kurup az zamanda çok detaylandırarak görsel ve sözel mükemmeliyeti ile sunmaktır. Stratejinin  ise çağın getirisi ve markalar adına büyük savaş alanı olan dijital pazarlama çerçevesinden bakılarak oluşturulması olası bir hale geldi. Araştırmaların Türkiye’de 35 milyona yakın internet kullanıcısı olduğunu gösterirken pazarlama çalışmalarında yeni medya iletişiminin diğer araçlardan daha etkili olduğunu gözlemlemekteyiz. Son 10 yılda yükselişte olan internet kullanımı pazarlama dünyasında değiştirerek bu alanda güçlü bir alt yapı da kurmuş oldu. Diğer yandan çoğalan mobil cihazlar ve bant üretimin gelişmesiyle de satın alma alışkanlıkları önemli bir şekilde değişti. Yeni medyanın reklamcılığa yeni bir kullanım alanı açmasıyla genişlemek zorunda kalan dar alandaki yaratıcı düşünce yapısı, tüm önemli noktaları bir araya getirebilme çabasına dönüştü.

Geleneksel çalışmaların kendi iletişimi sağlamak amacıyla dijital pazarlama alanlarına yönelmesi ile bu dipsiz havuzdaki yaratıcılık çalışmaları geniş yelpazede tüm dijital mecra yapılarına göre bütünlük sağlayarak genişlemektedir. SEO, display, sosyal medya pazarlama ve mobil pazarlama gibi kavramlar, dijitalin bazı yöntemleri olarak sanalın sınırsız bir alan olduğunu kanıtlamaktadır. Tüm dijital ortamları bir arada düşünerek fikir bazındaki proje çalışmalarında detaylı bir kanal araştırması, kullanıcı alışkanlıkları ve ihtiyaçları analizleri çerçevesinde ilerlemenin satışlara artıları yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Yaratıcı düşüncenin sanal pencerelerden bakılarak ortaya koyduğu fikirler, online ürün tanıtımının ile satışının ez zamanlı yapabilme ve kullanıcıya kolay erişebilirlik faktörlerini taşıdığında hedefine yaklaşmaktadır. Dijital pazarlama dünyası ortaya çıkan görüntüde detaylı reklam stratejileri için geniş ve etkili bir ortam hazırlamaktadır. Doğru strateji ile desteklenen fikirler bu ortamda geleneksel reklam projelerinin önünde bir iletişim sağlayabilir ve iletişimi sürdürebilir hale getirebilir.

Görsel kaynak;
http://samcco.ch/img/grafik-design-grafikfreelancer.jpg