Brief ve Debrief Kavramları

Brief ve Debrief Kavramları

“Brief”, İngilizce bir kelime olup “kısa, öz” anlamına gelir. İletişim, pazarlama veya iş dünyasında “brief” terimi, bir projenin veya görevin gereksinimlerini veya hedeflerini özetleyen belge, talimat veya toplantıdır. Bu, bir görevi veya projeyi anlamak, yönlendirmek veya başlatmak için kullanılan bir araçtır.

Bir brief, genellikle bir proje veya görevin amacını, hedef kitlesini, zaman çizelgesini, bütçeyi, gereksinimleri ve diğer önemli detayları içerir. İşbirliği içinde çalışan ekipler arasında projenin doğru bir şekilde anlaşılmasını, yol haritasının belirlenmesini ve ortak bir anlayışın oluşmasını sağlar. Ayrıca, brief, projenin ilgili paydaşlar arasında tutarlılık sağlanmasına ve beklentilerin netleştirilmesine yardımcı olur.

Brief, pazarlama ajansları, tasarım stüdyoları, reklamcılık ekipleri ve diğer yaratıcı endüstrilerde sıkça kullanılır. Bir müşteri veya proje sahibi, çalışma yapılacak ekibe veya hizmet sağlayıcıya bir brief sağlayarak projenin ihtiyaçlarını, hedeflerini ve beklentilerini iletebilir. Brief, proje başlangıcında yol gösterici bir doküman olarak kullanılır ve projenin başarıyla tamamlanmasını sağlamak için bir temel oluşturur.

Kısacası, “brief”, bir projenin veya görevin ana hatlarını, gereksinimlerini ve hedeflerini özetleyen bir iletişim aracıdır.

Debrief Kavramı

“Debrief”, İngilizce kökenli bir terim olup, bir olayın veya deneyin sonrasında yapılan bilgi paylaşımı veya değerlendirme sürecini ifade eder. Debriefing, gerçekleşen bir olay, deney veya görev hakkında bilgilerin toplandığı, analiz edildiği ve paylaşıldığı bir süreçtir.

Amaç, bir görevin veya deneyin sonuçlarını değerlendirmek, elde edilen bilgileri özetlemek, katılımcıların deneyimlerini paylaşmasını sağlamak ve gelecekteki benzer durumlar için dersler çıkarmaktır.

Debriefing, bir grup veya ekip arasında yapılabilir. Görevde yer alan kişiler, liderler veya uzmanlar, deneyimlerini aktarırken diğer katılımcılar da sorular sorabilir veya geri bildirimde bulunabilir. Bu süreçte, olumlu yönler vurgulanırken, iyileştirme ve geliştirme için öneriler de paylaşılır.

Debriefing, aşağıdaki amaçlarla gerçekleştirilebilir:

 1. Bilgi Paylaşımı: Olay, görev veya deney hakkında elde edilen bilgilerin diğer katılımcılarla paylaşılması ve ortak bir anlayışın oluşturulması.
 2. Öğrenme ve Gelişim: Elde edilen deneyimlerin değerlendirilmesi ve gelecekteki performansın geliştirilmesi için dersler çıkarma.
 3. Stresin Azaltılması: Yoğun veya stresli bir görevin ardından katılımcıların duygusal rahatlama, destek ve stresle başa çıkma fırsatı bulması.
 4. Ekip İçi İletişim: Ekip üyeleri arasında iletişimin artırılması, sorunların belirlenmesi ve çözülmesi için bir platform sağlama.

Debriefing, olayın veya deneyin doğası ve amacına göre farklı formatlarda gerçekleştirilebilir. Ayrıca, katılımcıların güvenli bir ortamda samimi bir şekilde deneyimlerini paylaşabilmeleri önemlidir. Bu süreç, gelecekte benzer durumlarda daha iyi performans göstermek ve sürekli gelişim sağlamak için değerli bir araçtır.

Creative Brief Örneği

Proje: Yeni Ürün Lansmanı

Müşteri: ABC Şirketi

Hedef: ABC Şirketi, yeni ürününü pazara sunarak hedef kitlesi olan 18-35 yaş arası genç profesyonellerin ilgisini çekmeyi ve satışları artırmayı hedeflemektedir.

İletişim Hedefleri:

 1. Hedef kitleyi yeni ürün hakkında bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak.
 2. Ürünün hedef kitlenin ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını vurgulayarak ürünün değerini iletmek.
 3. Hedef kitleyi ürünü denemeye teşvik etmek ve satın almaya yönlendirmek.

Hedef Kitle: 18-35 yaş arası genç profesyoneller

Ana Mesajlar:

 1. Yeni ürünümüz, günlük hayatınızı kolaylaştıran yenilikçi özellikler sunuyor.
 2. Ürünümüz, yüksek kalite ve şık tasarımıyla stilinizi tamamlıyor.
 3. Yeni ürünümüz, hızlı ve etkili performansıyla size zamandan tasarruf sağlıyor.

İstenen Ton ve İmaj: Dinamik, modern, yenilikçi, güvenilir

Tasarım/Yaratıcı Yönergeler:

 1. Tasarım modern ve çekici olmalı, hedef kitlenin dikkatini çekmeli.
 2. Renkler gençlik ve enerjiyi yansıtmalı, markamızın kimliğiyle uyumlu olmalı.
 3. Görsellerde hedef kitlenin ürünü kullanırken ne kadar keyif aldığı ve işlerini ne kadar kolaylaştırdığı vurgulanmalı.
 4. Metinler net, kısa ve etkileyici olmalı.

Takvim:

 1. Briefin teslim tarihi: 5 Haziran 2023
 2. Yaratıcı çalışmanın teslim tarihi: 20 Haziran 2023
 3. Lansman tarihi: 1 Temmuz 2023

Bütçe: 100.000 USD (yaratıcı çalışma, medya satın alma ve lansman etkinliği dahil)

Bu örnek, bir “creative brief” içeriğini temsil etmektedir. Proje, müşterinin hedef kitlesine yönelik yeni bir ürünün tanıtımını yapmayı amaçlamaktadır. Brief, iletişim hedeflerini, hedef kitleyi, ana mesajları, tasarım/yaratıcı yönergeleri, takvimi ve bütçeyi içermektedir. Bu brief, proje ekibinin ve yaratıcı ajansın projeyi anlamasına, yönlendirmesine ve başarılı bir kampanya oluşturmasına yardımcı olacaktır.

Sosyal Medya Brief Örneği

Proje: Sosyal Medya Pazarlama Kampanyası

Müşteri: XYZ Şirketi

Hedef: XYZ Şirketi, sosyal medya kanallarını kullanarak marka bilinirliğini artırmayı, hedef kitlesi olan genç ve trend takipçisi kullanıcıları etkilemeyi ve ürün satışlarını artırmayı hedeflemektedir.

İletişim Hedefleri:

 1. Marka bilinirliğini artırmak ve marka imajını genç, modern ve trend takipçisi bir marka olarak güçlendirmek.
 2. Hedef kitlenin ilgisini çekmek ve marka etkileşimini artırmak için yaratıcı ve dikkat çekici içerikler sunmak.
 3. Hedef kitlenin ürünlerimize ilgi duymasını sağlamak ve satın alma kararını teşvik etmek.

Hedef Kitle: 18-30 yaş arası genç ve trend takipçisi kullanıcılar

Sosyal Medya Kanalları: Instagram, Twitter, YouTube

Ana Mesajlar:

 1. XYZ markası, modern ve yenilikçi ürünleriyle gençlerin tarzını tamamlıyor.
 2. Markamızın ürünleri, yüksek kalite ve estetikle birleşerek kullanıcıların beklentilerini aşıyor.
 3. XYZ markası, hedef kitlenin yaşam tarzına uyum sağlayarak onların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tutmak İstenen Ton ve İmaj: Genç, enerjik, yenilikçi, trendy

İçerik Yönergeleri:

 1. Görseller ve videolar genç ve trend takipçisi bir estetik taşımalı, markanın imajını yansıtmalı.
 2. İçerikler ilgi çekici başlıklar ve etkileyici kısa açıklamalarla desteklenmeli.
 3. Hedef kitlenin ilgisini çekecek yaratıcı, eğlenceli ve kullanıcıyla etkileşim sağlayan içerikler üretilmeli.
 4. Ürün tanıtımları, kullanıcıların ürünlerimizin faydalarını ve değerini anlamalarını sağlayacak şekilde sunulmalı.

Takvim:

 1. Briefin teslim tarihi: 5 Haziran 2023
 2. İçeriklerin yayınlanacağı süre: 1 Temmuz – 31 Ağustos 2023
 3. İçerik planlaması ve oluşturma aşaması: 15-30 Haziran 2023

Bütçe: 50.000 USD (içerik oluşturma, reklam harcamaları ve influencer işbirlikleri dahil)

Bu örnek, bir “sosyal medya brief” içeriğini temsil etmektedir. Proje, müşterinin sosyal medya kanallarını kullanarak marka bilinirliğini artırma ve hedef kitlesiyle etkileşim sağlama hedefini taşımaktadır. Brief, iletişim hedeflerini, hedef kitleyi, sosyal medya kanallarını, ana mesajları, içerik yönergelerini, takvimi ve bütçeyi içermektedir. Bu brief, sosyal medya yönetimi ekibinin ve dijital pazarlama ajansının projeyi anlamasına, yönlendirmesine ve başarılı bir sosyal medya kampanyası oluşturmasına yardımcı olacaktır.