başa baş noktası formülü

Başa Baş Noktası Formülü

Başa baş noktası (Break-even Point), bir işletmenin gelirlerinin giderlerine tam olarak eşit olduğu bir noktayı ifade eder. Yani, bu noktada işletme ne kar elde eder ne de zarar yapar. Başka bir deyişle, işletme maliyetlerini tam olarak karşıladığında ve kar marjı oluşturmadığında başa baş noktasına ulaşılmış olur.

Başa baş noktası Formülü:

Başa baş noktasını hesaplamak için kullanılan temel formül şöyledir:

Başa baş noktası (Break-even Point) = Sabit Giderler / (Birim Başı Satış Geliri – Birim Başı Değişken Maliyet)

Bu formülde kullanılan terimleri daha ayrıntılı olarak inceleyelim:

  1. Sabit Giderler (Fixed Costs): İşletmenin sabit maliyetlerini ifade eder. Sabit giderler, işletme faaliyetlerinden bağımsız olarak her ay ödenmesi gereken maliyetlerdir. Örnekler arasında kira, personel maaşları, sigorta primleri ve amortisman giderleri bulunur.
  2. Birim Başı Satış Geliri (Unit Sales Revenue): İşletmenizin her bir ürün veya hizmet birimini sattığınızda elde ettiğiniz geliri temsil eder. Bu, ürün veya hizmetin fiyatını ifade eder.
  3. Birim Başı Değişken Maliyet (Unit Variable Cost): İşletmenizin her bir ürün veya hizmet birimini üretirken veya satarken karşılaştığı değişken maliyeti ifade eder. Değişken maliyetler, malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri ve üretim maliyetleri gibi, birim başına düşen maliyetlerdir.

Başa baş noktasını hesaplayarak, işletme sahipleri ve yöneticileri aşağıdaki önemli konuları değerlendirebilirler:

1. Karar Verme Araçsı: başa baş noktası, işletmenin belirli bir dönemde ne kadar satış yapması gerektiğini belirlemekte kullanılır. Fiyatlandırma stratejileri, üretim miktarları ve maliyet kontrolü kararlarını destekler.

2. Finansal Analiz: başa baş noktası, işletmenin mali durumunu ve finansal sağlığını değerlendirmek için kullanılır. İşletmenin ne kadar dirençli olduğunu ve gelirleri giderleri tam olarak karşılayıp kar elde edip edemediğini gösterir.

3. Risk Değerlendirmesi: başa baş noktası, işletmenin finansal riskini değerlendirmek için önemlidir. Özellikle yeni işletmeler veya büyümeyi hedefleyen işletmeler için risk analizi yaparken kullanılır.

4. Kar Planlaması: İşletme sahipleri, başa baş noktasını bilmekle birlikte hangi noktadan sonra kar elde etmeye başlayacaklarını hesaplayabilirler. Bu da kar planlamasını destekler.

Başa baş noktası, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli başarısını değerlendirmek için vazgeçilmez bir araçtır. Bu nedenle işletme sahipleri ve yöneticileri, bu kavramı anlamak ve düzenli olarak güncellemek için çaba harcamalıdır. Bu sayede işletmeler, mali performanslarını iyileştirmek ve daha sağlam finansal temellere sahip olmak için daha iyi kararlar alabilirler.

Örnek: Reklam Ajansının başa baş noktası

Faruk, bir reklam ajansının sahibidir ve ajansının gelirlerini ve giderlerini değerlendirmek istiyor. Ajansı aylık sabit giderlerinin 20.000 TL olduğunu biliyor. Ayrıca, her bir müşteri için aylık ortalama 5.000 TL gelir elde ediyor. Ancak, her müşteri projesi için ortalama olarak 1.500 TL değişken maliyeti olduğunu hesapladı.

Bu bilgilere dayanarak, ajansın başa baş noktasını hesaplayabiliriz.

Başa baş noktası (Break-even Point) = Sabit Giderler / (Birim Başı Satış Geliri – Birim Başı Değişken Maliyet)

Sabit Giderler = 20.000 TL Birim Başı Satış Geliri = 5.000 TL Birim Başı Değişken Maliyet = 1.500 TL

Başa baş noktası = 20.000 TL / (5.000 TL – 1.500 TL) başa baş noktası = 20.000 TL / 3.500 TL

Başa baş noktası = 5.714,29 (yaklaşık olarak)

Bu hesaplamaya göre, reklam ajansının başa baş noktası aylık 5.714,29 TL’dir. Yani, ajans her ay bu miktarın üzerinde gelir elde etmelidir ki kar elde edebilsin. Eğer ajans bu miktarın altında gelir elde ederse, zarar etmiş olur.

Faruk, ajansının gelirlerini bu başa baş noktasının üzerine çıkarmak için müşteri portföyünü artırmak, fiyatlandırma stratejisini gözden geçirmek veya değişken maliyetleri azaltmak gibi çeşitli stratejileri düşünebilir. Bu örnek, reklam ajansı sahiplerine işlerini daha etkili bir şekilde yönetmeleri için bir başlangıç noktası sunar.