balık kılçığı analizi

Balık Kılçığı Analizi (Ishikawa): Problemlerin Kökenini Keşfedin

Balık Kılçığı Analizi, aynı zamanda Ishikawa veya İnşa analizi olarak da bilinir, bir sorunun köken nedenlerini belirlemek ve anlamak için kullanılan etkili bir araçtır. Bu model, sorunlarla başa çıkmak ve sürekli iyileştirmeler yapmak için kullanılan bir metodoloji olarak öne çıkar. İsmini, problemi çözme sürecinde olası nedenleri kategorize etmek için kullanılan bu grafik organizasyonuna benzeyen bir balık kılçığından alır.

Balık Kılçığı Analizi’nin Temel Unsurları:

 1. Temel Sorun Belirleme:
  • Analizin temelinde bir sorunun belirlenmesi gereklidir. Bu sorun genellikle bir hata, bir düşüş, bir performans eksikliği veya başka bir olumsuz durumdur.
 2. Kategori Belirleme:
  • Sorunun genel nedenleri belirlenir ve bu nedenler geniş kategorilere ayrılır. Kategoriler genellikle “İnsanlar”, “Süreçler”, “Malzemeler”, “Ekipman” ve “Çevre” gibi başlıkları içerebilir.
 3. Balık Kılçığı Oluşturma:
  • Her bir kategori, balık kılçığına benzeyen bir diyagram üzerinde temsil edilir. Bu diyagramda ana sorunun ortasında bulunan kılçık, ana kategori başlıklarını taşır.
 4. Alt Nedenleri Belirleme:
  • Her kategori altında, sorunun altındaki belirli nedenleri belirten alt başlıklar eklenir. Bu adım, sorunun genel sebeplerini daha spesifik ve yönetilebilir parçalara ayırır.
 5. Analiz ve Çözüm Geliştirme:
  • Her bir alt başlığı ayrıntılı bir şekilde analiz ederek sorunun köken nedenlerini belirleyin. Ardından, bu nedenlere yönelik çözümler geliştirin ve uygulayın.

Balık Kılçığı Analizi’nin Avantajları:

 • Kapsamlı Bakış Açısı: Model, bir sorunun birden fazla nedeni olabileceği gerçeğini dikkate alarak kapsamlı bir bakış açısı sağlar.
 • Ekip İşbirliği: Farklı departmanlardan veya uzmanlık alanlarından gelen insanların bir araya gelerek sorunları analiz etmelerine ve çözümler geliştirmelerine olanak tanır.
 • Sistemik Düşünme: Problemleri izole etmek yerine, sistemin bir parçası olarak değerlendirir ve etkileşen unsurları gösterir.

Problemlerin Kökenine İndirme Sanatı

Balık Kılçığı Analizi, organizasyonlara veya ekiplere karmaşık sorunları parçalara ayırma ve çözme yeteneği kazandırır. Bu model, sürekli iyileştirme süreçlerine entegre edilerek organizasyonların daha etkili ve verimli olmalarına yardımcı olur. Problemlerin kökenine inmek ve sadece semptomları değil, gerçek nedenleri ele almak, uzun vadeli başarı ve sürdürülebilirlik için kritiktir. Balık Kılçığı Analizi, bu zorluğu ele almak için bir rehber olarak hizmet eder ve problemleri çözme sürecini daha sistematik ve etkili hale getirir.

Balık Kılçığı Analizine Bir Örnek

Sorun: Ürün Kalitesinde Düşüş

Firma X, uzun bir süredir pazarda öne çıkan bir ürüne sahiptir, ancak son zamanlarda müşteri şikayetleri artmış ve ürün kalitesinde belirgin bir düşüş yaşanmıştır.

Balık Kılçığı Analizi:

 1. Ana Sorun: Ürün Kalitesinde Düşüş
  • Ana sorunu belirlemek için balık kılçığı diyagramında orta kısma “Ürün Kalitesinde Düşüş” başlığını ekleyin.
 2. Kategorilerin Belirlenmesi:
  • İnsanlar, Süreçler, Malzemeler, Ekipman, Çevre gibi genel kategorileri oluşturun.
 3. Balık Kılçığı Oluşturma:
  • Ana başlık altında kategorilere benzeyen kılçıkları ekleyin. Örneğin, “İnsanlar” kategorisi için bir kılçık ekleyin.
 4. Alt Nedenleri Belirleme:
  • İnsan kategorisi altında, eğitim eksikliği, iş yükü, ve iletişim eksikliği gibi potansiyel nedenleri belirten alt başlıklar ekleyin.
 5. Analiz ve Çözüm Geliştirme:
  • Eğitim eksikliği altındaki sorunları daha ayrıntılı bir şekilde ele alın. Belki de personel eğitim programlarını güncellemek veya yeni prosedürleri daha iyi anlatmak gerekmektedir. Aynı şekilde, iş yükü ve iletişim eksikliği gibi diğer faktörleri de ayrı ayrı ele alın.

Sonuç ve Çözüm:

 • Balık kılçığı analizi sonuçlarına dayanarak, firma X eğitim programlarını güncelledi, iş yükünü dengeledi ve iletişim kanallarını iyileştirdi. Bu adımlar, ürün kalitesindeki düşüşü engelledi ve müşteri memnuniyetini artırdı. Aynı zamanda, firma içindeki ekip işbirliğini artırmak için sürekli iyileştirme politikaları benimseyerek, benzer sorunların önlenmesine katkıda bulundu.

Bu örnek, Balık Kılçığı Analizi’nin karmaşık sorunlara yönelik sistematik bir çözüm sunma yeteneğini göstermektedir. İnsan, süreç, malzeme, ekipman ve çevre gibi çeşitli faktörleri ele alarak sorunları daha iyi anlamak ve etkili çözümler geliştirmek, firma X’in başarı yolunda önemli bir adım olmuştur.