Logo, Logotype ve amblem arasındaki farklar

Amblem, Logo ve Logotype Arasındaki Farklar

Sözcük niteliğinde olmayan ve kurumun kimliğini yansıtan harfler, simgeler yani ikonlar amblem olarak adlandırılmaktadır. Amblemler soyut yada somut görüntülerden olabilir. Genel olarak amblemler marka hakkında bilgi veren görüntülerdir. Amblem kullanımı genelde üç şekilde olmaktadır;

  • Harflerden oluşan
  • Simge, ikon vb. görsel ögelerden oluşan
  • Harf ve görsel ögelerin bir arada kullanıldığı

Amblem örneği;

google-amblem

(Google Amblem)

Logo bir markanın ismini yansıtan harf ve resimsel ögelerin bir arada yer aldığı görüntülerdir. Logo amblem gibi marka kimliğini yansıttığı gibi aynı zamanda marka isminide içermektedir. Logoda kullanılan fontun marka kimliğine uygun olması en önemli unsurlardandır. Temel olarak dikkat edilmesi gereken unsurların başında minimum seviyede renk ve geçişsiz renkler kullanılması gelmektedir. Logonun baskı ortamlarında bozulmadan kullanılabilir olması ve kesime uygun olması diğer önemli unsurları oluşturmaktadır. Logonun vektörel olarak hazırlanmasına dikkat edilmelidir, vektörel olmayan logolar büyüdükçe bozulabilmekte ve ayrıntılar kaybolabilmektedir. Markanızı korumak ve diğer markalarla karışmasını engellemek için benzer markaları çağrıştırabilecek görsel ögelere yer vermeden tasarım süreci sonlandırılmalıdır. Tasarım markanın/hizmetin ruhunu yansıtan öge ve renklerden oluşmalıdır. Kullanılan ikonların toplumsal kod açılımları araştırılarak oluşabilecek riskler azaltılmalıdır.

Amblem ve logo arasındaki temel fark logoda marka ismi net bir şekilde yazılıdır.

Logo örneği;

logo-ornegi

(Google Logo)

Logotype, logo ve simgelerin birleştirilmesi ve üzerinde değişiklikler yapılmasıyla oluşan görsellerdir. 

Logotype örneği;

google-logotype(Google Logotype)